Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przydatne narzędzia

Przydatne narzędzia


  • Regionalny System Ostrzegania (RSO) - aplikacja, dzięki której możliwe jest uzyskanie informacji o:

- sytuacjach nadzwyczajnych w kategorii:  meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;

- stanach wód na rzekach całej Polski;

- toku postępowania w sytuacjach kryzysowych.


         rso.png            rso 2.png           rso 3.png

     

Bezpłatna aplikacja do pobrania:


                   app store.png          google play.png        logo-windows-store.png

 

_______________________________________________________________________________________________


  • Jakość powietrza w Polsce - prezentuje dane o bieżącej jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń: pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Najważniejsze funkcje to:

- aktualne wyniki pomiarów;

- mapa automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju;

- informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń;

- aktualności ze strony GIOŚ.


        powietrze.png            powietrze 2.png            powietrze 3.png


Bezpłatna aplikacja do pobrania:


                                                     app store.png               google play.png


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice