Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Edukacja klimatyczna

Edukacja klimatyczna


grafika Klimatyczne Katowice.png

KLIMATYCZNE KATOWICE

W 2022 roku Prezydent Miasta Katowice powołał Zespół ds. opracowania pilotażowego programu nauczania Edukacji Klimatycznej realizowanego w katowickich szkołach samorządowych. Do zespołu zaproszono nauczycieli szkolnych i akademickich, radnych oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice. 

Program powstał w odpowiedzi na potrzebę edukacji dotyczącej zmian klimatycznych i został opracowany z myślą o uczniu klasy VII szkoły podstawowej. Edukacja Klimatyczna została przygotowana w formie scenariuszy lekcji omawiających problematykę zmian klimatu w czterech obszarach tematycznych: antropogeniczne zmiany klimatu, bioróżnorodność, krytyka konsumpcjonizmu, transformacja energetyczna. Program uzupełniają zajęcia praktyczne zaproponowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, są to m.in. warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

Pilotaż programu został rozpoczęty w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 w 5 katowickich placówkach:

  1. Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1, która realizować będzie zajęcia w obszarze Bioróżnorodności i Krytyki konsumpcjonizmu;

  2. Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, która realizować będzie zajęcia w obszarze Transformacji energetycznej i Bioróżnorodności;

  3. Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia, która realizować będzie zajęcia w obszarze Antropogenicznej zmiany klimatu i Krytyki konsumpcjonizmu;

  4. Szkole Podstawowej nr 51 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, która realizować będzie zajęcia w obszarze Antropogenicznej zmiany klimatu i Krytyki konsumpcjonizmu;

  5. Szkole Podstawowej nr 53 im. S. Żeromskiego, która realizować będzie zajęcia w obszarze Antropogenicznej zmiany klimatu i Bioróżnorodności.


Poniżej zakres i scenariusze poszczególnych zajęć: 


       Antropogeniczne zmiany klimatu'.png      Krytyka konsumpcjonizmu.png

      Transformacja energetyczna.png      Bioróżnorodność zrzut.png


W roku szkolnym 2024/2025 po przeprowadzonej ewaluacji program "Klimatyczne Katowice" zostanie wdrożony we wszystkich katowickich szkołach podstawowych.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice