Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

świadectwa char.jpg

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem ważnym przez 10 lat, wystawionym przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Nowe świadectwo należy sporządzić po wygaśnięciu jego ważności lub w wyniku remontu budynku/lokalu mającego wpływ na jego charakterystykę energetyczną (np. termomodernizacja budynku).

Umocowania prawne.

W styczniu 2006 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej weszła w życie Dyrektywa UE 2002/91/EC z dn. 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona na celu podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach m.in. poprzez:

 • określenie wymagań minimalnego standardu energetycznego dla nowo powstających budynków;

 • regularną kontrolę systemów budynków, m.in. klimatyzacji i wentylacji;

 • wprowadzenie świadectw energetycznych budynków.


W związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków należało przyjąć w Polsce pewne rozwiązania prawne. Są to:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200);

                                                                                                 pobierz.png

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200);

                                                                                                 pobierz.png

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376);

                                                                                                 pobierz.png

 

Świadectwo energetyczne budynku zawiera następujące informacje:

 • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi. Dane te są prezentowane w formie tzw. suwaka;

 • propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii, a w związku z tym przesunięcie suwaka w kierunku niższego zapotrzebowania na energię w budynku/lokalu;

 • charakterystykę techniczno-użytkową budynku;

 • objaśnienia i informacje dodatkowe.

 

Korzyści z posiadania świadectwa energetycznego:

 • ułatwienie określenia przyszłego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/lokalu,

 • świadectwa powinny prowadzić do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków,

 • umożliwienie wykazania energooszczędności budynku, co pozwoli na uzyskanie ceny z ich sprzedaży lub najmu adekwatnej do jednostkowego zapotrzebowania na energię,

 • projektanci budynków powinni stosować rozwiązania technologiczne jak najbardziej racjonalizujące koszty użytkowania projektowanego budynku,

 • w świadectwie znajdują się propozycje dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice