Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno - energetycznego. 

Założenia tego pakietu są następujące:

Dokumenty_akty prawne  1 gr.jpg

  • UE liderem i wzorem dla reszty świata w sprawie ochrony klimatu Ziemi - niedopuszczenia do większego niż 2 st. C wzrostu średniej temperatury Ziemi,

  • cele pakietu "3 x 20%" (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej) współrealizują politykę energetyczną UE.


Cele szczegółowe pakietu energetycznego:


Dokumenty_akty prawne 2 graf.jpg

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 roku w sosunku do 1990 roku przez każdy kraj członkowski,

  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 roku, w tym osiągnięcie 10% udziału biopaliw,

  • zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% do roku 2020.


Pakiet ten wzbudził wiele dyskusji i zastrzeżeń, przede wszystkim wśród tych krajów UE, w których:

Dokumenty_akty prawne  3 gr.jpg
  • produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta jest w dominującym udziale na węglu kamiennym i brunatnym (Polska - ponad 90% energii elektrycznej wytwarzane jest z węgla kamiennego i brunatnego),

  • stopień zamożności, mierzony Produktem Krajowym Brutto (PKB) na mieszkańca jest niski (głównie nowe kraje EU-12 ) i dalszy rozwój gospodarczy niesie za sobą wzrost zapotrzebowania na energię,

  • istnieje niebezpieczeństwo braku konkurencyjności i w konsekwencji przesunięcia produkcji energochłonnych produktów przemysłowych niestrategicznych, cementu, ciężkiej chemii itp. do krajów nieobjętych umownymi celami redukcji gazów cieplarnianych. 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice