Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

                                             CEEB domek.png

Od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w formie:

-  elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,

papierowej wysyłając listownie lub osobiście składając do Urzędu Miasta właściwego ze względu na lokalizację budynku.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości. W przypadku pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw deklarację należy złożyć w terminie 14 dni, natomiast dla źródeł już istniejących jest to 12 miesięcy.

zone domek.png

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ponadto do pobrania:

- formularz deklaracji A dla budynków i lokali mieszkalnych oraz formularz deklaracji B dla budynków i lokali niemieszkalnych, 

- instrukcja składania deklaracji on-line,

- przykładowo wypełniona deklaracja A i B,

- informator dla Właścicieli i Zarządców, 

- ulotki informacyjne i podstawy prawne.


Informacja Prezydenta Miasta o konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wystosowana do mieszkańców Katowic do pobrania tutaj.


Formularz do złożenia w formie elektronicznej:

                                                                          zone logo.png


            W celu uzyskania szczegółowych informacji GUNB uruchomił infolinię pod numerem 22 295 51 28


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice