Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Edycja II

Edycja II

Logo 2.png

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów wyników naboru wniosków o dofinansowanie do drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Katowice uzyskało rządowe wsparcie w kwocie (wartości promes wstępnych):

500 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach

oraz

na udzielanie przez miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków:

         w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadania: Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach;

W związku z realizacją inwestycji w ramach środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja II, informujemy o ogłoszeniu w dniu 16.05.2024 r. postępowania zakupowego przez Fundację Nowy Marchołt, ul. Warszawska 37, 40-010 Katowice, na wykonanie prac w ramach zadania o nazwie: „Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach".

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia dla zamówienia o nazwie: „Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach":

https://www.nowymarcholt.eu/


         w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.


W związku z realizacją inwestycji w ramach środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja II, informujemy o zakończeniu postępowania zakupowego ogłoszonego przez  Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32, 40-066 Katowice. 

W dniu 10.06.2024 r. powołana przez Parafię komisja wybrała Wykonawcę zadania pn. „Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach".

Link do strony Parafii: https://www.piotripawel.wiara.org.pl/Informacje na temat programu dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice