Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tablica dofinansowanie 900x600_2.jpg


Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów
o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Mieście Katowice

Wartość dofinansowania RFIS: 85.975.000 zł

Wartość dofinansowania RFRD: 30.000.000 zł

Całkowita wartość zadania: 184.731.548 zł (stan na 01.01.2024r.)

 

Realizacja robót budowlanych na odcinkach:

  • Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II
  • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej
  • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej
  • Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna
  • Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b
  • Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego – etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice