Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

logo eramus +.jpg


Erasmus + jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 jest Erasmus +, którego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Program ten opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

 • programu „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig)
 • programu „Młodzież w działaniu"
 • akcję „Jean Monnet"
 • Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+:


Akcja 1. 

Mobilność edukacyjna

Akcja 2. 

Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk
 

Akcja 3. 

Wsparcie w reformowaniu polityk Ponadto występują również akcje specjalne takie jak:

 • program Jean Monnet;
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Program ma za zadanie m.in.:

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020";
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020");
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.


 Więcej informacji o programie Erasmus+ znajdą Państwo na stronie erasmusplus.org.pl


logo power.jpg

POWER

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowuje również projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.


Więcej informacji o programie POWER znajdą Państwo na stronie www.power.frse.org.pl


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice