Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

logo eramus +.jpg


Erasmus + jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 jest Erasmus +, którego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Program ten opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

 • programu „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig)
 • programu „Młodzież w działaniu"
 • akcję „Jean Monnet"
 • Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+:


Akcja 1. 

Mobilność edukacyjna

Akcja 2. 

Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk
 

Akcja 3. 

Wsparcie w reformowaniu polityk Ponadto występują również akcje specjalne takie jak:

 • program Jean Monnet;
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Program ma za zadanie m.in.:

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020";
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020");
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.


 Więcej informacji o programie Erasmus+ znajdą Państwo na stronie erasmusplus.org.pl


logo power.jpg

POWER

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowuje również projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.


Więcej informacji o programie POWER znajdą Państwo na stronie www.power.frse.org.pl


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice