Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet ​​​​​Projekty, którym przyznano dofinansowanie​

​​​​​Projekty, którym przyznano dofinansowanie​

​​​​​​​​​​1. ​Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców​

2. Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

3. Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic

4. Prosperity

5. Resilient Europe​​

6. Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

7. Utworzenie Centrum Edukacj​i Ekologicznej w Katowicach – Murckach
8. Wędrówki szlakami nowoczesn​ej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół
9. Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałó​​w przedszkolnych
10. Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 
11. SOS Szkolenia otwartych szans​
12. Absolwent ZSB - zawodowy specjalista
13. Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach
14. Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności

15. Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych
16. Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicac​h
17. Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach​

18. Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach

19. Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

20.  Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich ​ w Katowicach​

21. Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

22. Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych ​ i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

25. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost  jakości życia i bezpieczeństwaprzestrzeni publicznej w zakresie oświetleni​a miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji​

26. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap III
27. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap V
28. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VI

29. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”

30. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”

31. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”

32. Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I

33. Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV-Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej
34. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
35. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I​
36. AWAIR

37. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Sądowa

46. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego

47. Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice

48. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap

49. Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach

50. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - II etap

51. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap

52. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap

53. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

54. Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II

55. Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

56. Umiem więcej – mogę więcej

57. Więcej wiedzieć-lepiej współdziałać

58. Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach

59. Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap

60. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II

61. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja

62. Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach

63. KCEZ stawia na zawodowstwo

64. Sos_2 Szkolenia otwartych szans

65. Playful Paradigm

66. Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych

67. Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

68. Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+

69. Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap

70. Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach

71. Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy

72. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A

73. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B

74. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C

75. Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I

76. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

77. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

78. Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

79. Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap

80. Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap

81. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach

82. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach

83. Zdalna Szkoła w Katowicach

84. Zdalna Szkoła+ w Katowicach

85. Twoja ścieżka do zatrudnienia

86. Śląska Szkoła Ćwiczeń

87.SOS_3 Szkolenia otwartych szans

88. Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

89. Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy

90. Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

91. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

92. Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap

93. Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap

94. Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu

95. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

96. Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

97. Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

98. Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

99. Wejdź na rynek z perspektywą

100. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach

101. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach

102. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach

103. Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach

104. UPSURGE

105. Centrum Aktywności Młodzieżowej

106. Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudową i rozbudową przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice

107. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

108. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – I edycja

109. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – II edycja

110. Twój rozwój - Twoja kariera

111. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

112. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach

113. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach

114. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach

115. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach

116. Cyfrowa Gmina

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice