Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


MECHANIZM FINANSOWY EOG I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY


1. Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość 
na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków

 
Program / obszar programowy: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu / Obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. 

Opis projektu 
W ramach projektu zaplanowano działania adaptacyjno-mitygacyjne oraz edukacyjno-informacyjne 
w następujących 6 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Katowice:
1. Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza, ul. Goetla 2;
2. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a;
3. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, ul. Miarki 6;
4. XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Pileckiego, ul. Obroki 87;
5. Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1;
6. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki, ul. Słowiańska 1.

Zakres przedmiotowy projektu przewiduje realizację 62 działań inwestycyjnych, które przyczynią się do zwiększenia powierzchni zielonych, rozwoju małej retencji w mieście, zmniejszenia miejskich "wysp ciepła" oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym. Działania edukacyjno-informacyjne są ściśle powiązane z częścią inwestycyjną projektu. Tematyka warsztatów dla uczniów
i nauczycieli odpowiada poszczególnym zadaniom z części inwestycyjnej. Oprócz warsztatów zaplanowano dwie konferencje oraz piknik rodzinny. Dodatkowo zorganizowana zostanie gra miejska oraz Sieć Klubów Gier Planszowych. Działania edukacyjno-informacyjne pozwolą podnieść świadomość społeczną w zakresie zmian klimatu i sposobów na wzmocnienie odporności na jego negatywne skutki.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności na temat zmian klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich, poprzez wdrożenie na terenie szkół działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Wartość projektu / dotacja: Całkowita wartość projektu to kwota 1 736 262,00 zł, w tym: dotacja z MF EOG  wynosi 1 475 822,70 zł (85%) i budżet Państwa wynosi 260 439,30 zł (15%).

Okres realizacji projektu: II kwartał 2021r. - II kwartał 2024r.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice