Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Kultura 60+

Kultura 60+

Dostrzegając potrzeby osób starszych w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym, władze Katowic nawiązały współpracę z instytucjami kultury, w ramach której przekazywane będą bezpłatne bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne.

seniorzy_kultura.jpg

Celem programu jest zapewnienie dostępu jak największej grupie katowickich seniorów do bezpłatnego udziału w życiu kulturalnym naszego miasta.

Do dystrybucji biletów zostaną zaproszone organizacje pozarządowe, kluby seniora oraz nieformalne grupy skupiające katowickich seniorów.

Zasady przekazywania biletów:

  1. Bilety przekazywane będą w/w podmiotom w celu redystrybucji seniorom zamieszkałym w Katowicach.
  2. Każdy senior jednorazowo może otrzymać do 2 sztuk biletów na osobę, a w trakcie całego roku może otrzymać bilety nie więcej niż 3 razy.
  3. Organizacja/Klub zobowiązana jest do monitorowania dystrybucji ww. biletów oraz informowania seniorów odbierających bilety, o tym że miasto Katowice jest organizatorem ww. programu.

 Bliższe informacje na temat biletów dostępne są w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, Katowice, tel. (32) 25 93 780.


Informator dla seniorów do pobrania:

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 oraz częściowym zawieszeniem działań senioralnych w 2020 r. nie został wydany Informator dla Seniorów - edycja 2020.

Informator - wersja elektroniczna 2024.pdf

Informator dla Seniorów - edycja 2023.pdf

Informator dla Seniorów - edycja 2022.pdf

Informator dla Seniorów - edycja 2019.pdf

Informator dla Seniorów - edycja 2018.pdf

Informator dla Seniorów - edycja 2017.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice