Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Poniżej mogą Państwo uzyskać informacje na temat uprawnień i ulg dla osób z niepełnosprawnościami.

1. Podstawowe uprawnienia więcej informacji.

2. Procedura dotycząca postępowania w sprawie wytyczania wydzielonych miejsc postojowych - kopert dla osób z niepełnosprawnościami.

  1. Należy zwrócić się z prośbą o wydanie opinii – klient wskazuje przez siebie proponowane miejsce;

  2. Pracownik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów przeprowadza wizję lokalną;

  3. W przypadku negatywnej opinii MZUiM wystosowywane jest pismo z uzasadnieniem odmowy do klienta bądź wskazaniem miejsca alternatywnego;

  4. W przypadku opinii pozytywnej MZUiM tworzy projekt organizacji ruchu;

  5. Projekt organizacji ruchy jest zatwierdzany lub nie przez Wydział Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Katowicach;

  6. MZUiM wykonuje projekt w terenie;

  7. Postawienie znaku pionowego D18a i tabliczki T29 przy wyznaczonym miejscu postojowym przez MZUiM;

  8. Malowanie poziomej koperty wykonane białą i niebieską farbą przez MZUiM.

3. Plan sytuacyjny prezentujący miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania: mapka do pobrania

4. Karta parkingowa

Wymagane dokumenty:

- wniosek (w załączeniu)
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu podczas składania wniosku) wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
- dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katowice, ul. Gliwicka 102

w godzinach przyjmowania klientów:

poniedziałek: 9:00 - 16:30

wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katowice, ul. Gliwicka 102

w godzinach przyjmowania klientów:

poniedziałek: 9:00 - 16:30

wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 

Kto może odebrać kartę parkingową:

- Wnioskodawca, osoba upoważniona
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

- 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
 

Dodatkowe informacje:

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł można wnieść:

- przelewem na konto bankowe: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

nr konta: 95 1020 2313 0000 3802 0514 9556

Z dopiskiem
„opłata za wydanie karty parkingowej”.

Opłata za wydanie karty parkingowej dotyczy osób niepełnosprawnych i placówek.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 250 87 00 lub (032) 209 35 40 lub osobiście w godzinach urzędowania w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach (ul. Gliwicka 102) oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w zakładce Karta parkingowa

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice