Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Poniżej mogą Państwo uzyskać informacje na temat uprawnień i ulg dla osób z niepełnosprawnościami.

1. Podstawowe uprawnienia więcej informacji.

2. Procedura dotycząca postępowania w sprawie wytyczania wydzielonych miejsc postojowych - kopert dla osób z niepełnosprawnościami.

  1. Należy zwrócić się z prośbą o wydanie opinii – klient wskazuje przez siebie proponowane miejsce;

  2. Pracownik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów przeprowadza wizję lokalną;

  3. W przypadku negatywnej opinii MZUiM wystosowywane jest pismo z uzasadnieniem odmowy do klienta bądź wskazaniem miejsca alternatywnego;

  4. W przypadku opinii pozytywnej MZUiM tworzy projekt organizacji ruchu;

  5. Projekt organizacji ruchy jest zatwierdzany lub nie przez Wydział Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Katowicach;

  6. MZUiM wykonuje projekt w terenie;

  7. Postawienie znaku pionowego D18a i tabliczki T29 przy wyznaczonym miejscu postojowym przez MZUiM;

  8. Malowanie poziome koperty wykonane białą farbą przez MZUiM.

3. Karta parkingowa

Wymagane dokumenty:

- wniosek (w załączeniu)
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu podczas składania wniosku) wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
- dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katowice, ul. Gliwicka 102

w godzinach przyjmowania klientów:

poniedziałek: 9:00 - 16:30

wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katowice, ul. Gliwicka 102

w godzinach przyjmowania klientów:

poniedziałek: 9:00 - 16:30

wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 

Kto może odebrać kartę parkingową:

- Wnioskodawca, osoba upoważniona
 


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

- 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
 

Dodatkowe informacje:

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł można wnieść:

- przelewem na konto bankowe: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17
40-032 Katowice

nr konta: 95 1020 2313 0000 3802 0514 9556

Z dopiskiem
„opłata za wydanie karty parkingowej”.


 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 250 87 00 lub osobiście w godzinach urzędowania w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach (ul. Gliwicka 102).

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice