Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Podstawowe informacje

Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizują:
  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Partner
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Partner
  • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi partnerzy - Partner
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.06.2023 r.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl,  na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

Aktualnie na terenie powiatu Katowice rozpoczynamy testowanie innowacyjnej usługi wsparcia – asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością (AOON). Więcej informacji: 

Osoby z niepełnosprawnościami z terenu Katowic mogą także skorzystać z pilotażu Wspieranego podejmowania decyzji:

Formularz zgłoszeniowy

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice