Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejski System Powiadomienia Ratunkowego

Miejski System Powiadomienia Ratunkowego

Prezydent Miasta Katowice informuje, iż od 1 grudnia 2008 roku w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w Katowicach rozpoczęło się wdrażanie Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla osób z niepełnosprawnościami - "Sygnał życia".

System kierowany jest do grupy osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu i przekazać podstawowe informacje przez telefon, niezbędne do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia.

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego wymaga od uczestnika posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy naciśnięcie przycisku, a dyspozytor w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej, które przekazuje do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

W celu zarejestrowania się w bazie Systemu Powiadamiania Ratunkowego należy wypełnić ankietę (dostępną również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach i u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami),
a następnie złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice,
ul. Rynek 1, punkt podawczy (parter, pokój 008) w godzinach pracy Urzędu lub wysłać pocztą.

Pracownicy socjalni MOPS dotrą także bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnościami, które mają problem z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem.

Gorąco zapraszam osoby starsze i z niepełnosprawnych mieszkańców Katowic do zarejestrowania się w Systemie, co z pewnością pomoże służbom miejskim w sposób szybki i bardziej efektywny udzielić im pomocy w sytuacji zagrożenia, a tym samym zwiększyć Państwa poziom bezpieczeństwa.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać:
u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Rynek 1, pok. 805 A, tel. 32/ 259 32 12

lub
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, pok. 01, tel. 32/ 251 00 87 wew. 164


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice