Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejska dżungla - akcja parkingowa

Miejska dżungla - akcja parkingowa

​W ramach XII edycji projektu Miejska Dżungla w dniach 7 i 14 grudnia 2019 roku na terenie Katowic zostanie przeprowadzona akcja patrolowa, mająca na celu sprawdzenie prawidłowości kart parkingowych kierowców, którzy parkują na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Akcja zostanie przeprowadzona wspólnie z harcerzami, uczniami katowickich szkół  we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską na parkingach przed supermarketami. W ramach akcji młodzież będzie wręczać naklejki „Nigdy nie parkuję na miejscu osoby niepełnosprawnej” oraz ulotki "Łam bariery nie przepisy" oraz będzie informować o przepisach „Prawo o ruchu drogowym” i wynikającej karze w przypadku nie stosowania się do przepisów zawartych w ww. Ustawie. W akcji parkingowej wezmą udział 34 katowickie szkoły

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice