Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

PFRON.jpglogo katowice.png

1. „Zakup i przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej"

Projekt zrealizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach obszaru D programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami III".  Projekt był finansowany ze środków PFRON oraz wkładu własnego pozyskanego z budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego". Zakupiony pojazd przeznaczony jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami na zajęcia prowadzone w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A. Nowy samochód zakupiony dla Warsztatów wyposażony jest w szyny najazdowe i mocowania dla wózków, co stanowi bezpieczny transport osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich. Zakup nowego samochodu umożliwia bezpieczny dojazd uczestników WTZ na zajęcia terapeutyczne prowadzone w WTZ. W wyniku realizacji projektu zostały zaspokojone stałe potrzeby przewozowe dla 30 uczestników WTZ, w tym 2 na wózkach inwalidzkich.

Samochód WTZ Giszowiec.jpg

[Srebrny bus dziewięcioosobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Giszowiec]


2.„Zakup i przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej"

Projekt zrealizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach obszaru D programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami III". Projekt był finansowany ze środków PFRON oraz wkładu własnego pozyskanego budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego". Zakupiony pojazd przeznaczony jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami na zajęcia prowadzone w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8. Nowy samochód zakupiony dla Ośrodka zapewnia bezpieczny transport osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie transportu dla uczestników WTZ przyczynia się do rozwijania inicjatyw w ramach rehabilitacji społecznej, ułatwia dotarcie na imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz spotkania integracyjne ze środowiskiem lokalnym, zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Uczestników korzystających z zajęć w pobycie dziennym placówki jest 57, w tym 23 na wózkach inwalidzkich.

Samochód OREW.jpg

[Biały bus dziewięciosobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami - uczestników zajęć Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej]


3. „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akcent w Katowicach"

Projekt zrealizowało Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent" w ramach realizacji obszaru F programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami III". Projekt był finansowany ze środków PFRON oraz wkładu własnego Stowarzyszenia. Projekt polegał na modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akcent" w Katowicach poprzez dokonanie zakupu sprzętów
i wyposażenia w celu wymiany i doposażenia zdegradowanej infrastruktury WTZ, wykorzystywanej
w codziennej, bieżącej działalności terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej na rzecz 30 niepełnosprawnych uczestników tego Warsztatu. Prace modernizacyjne objęły również dokonanie niezbędnego zakupu
i montażu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ppoż. we wszystkich pomieszczeniach WTZ, co podniosło poziom bezpieczeństwa przebywających na terenie Warsztatu uczestników i terapeutów.

stół rehabilitacyjmy elektryczny.jpg

[Niebieski stół rehabilitacyjny elektryczny dla uczestników WTZ "Akcent]

materace akcent.png

[Szare i niebieskie materace dla uczestników WTZ "Akcent"]

Aparat do magnetoterapii.jpg

[Przenośny aparat do magnetoterapii dla uczestników WTZ "Akcent"]


4. „Remont świetlicy i modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT
w Katowicach"

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT
w ramach obszaru F programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami III". Projekt był finansowany ze środków PFRON oraz wkładu własnego pozyskanego budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego". Celem projektu była poprawa infrastruktury WTZ Unikat poprzez remont i modernizację części pomieszczeń Warsztatu. Remont przeprowadzono w sali rehabilitacyjnej, gabinecie pedagoga, pracowni rękodzieła, pokoju administracyjnym oraz części korytarza, zapobiegając dalszej degradacji pomieszczeń, które nie były odnawiane od wielu lat. Ww. pomieszczenia zostały pomalowane oraz położona w nich została wykładzina przemysłowa. Ponadto, w ramach remontu zlikwidowany został aneks kuchenny celem organizacji przejścia ww. pomieszczeń i wyodrębnienia sali rehabilitacyjnej. Powierzchnia stała się bardziej przestronna i funkcjonalna.  Pozyskane dofinansowanie z PFRON pozwoliło na modernizację infrastruktury  Warsztatu Terapii Zajęciowej „UNIKAT" w Katowicach, dzięki czemu nastąpiła poprawa warunków, w jakich udzielane jest wsparcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla 35  niepełnosprawnych uczestników WTZ.

pomalowane pomieszczenia UNIKAT 1.jpg

[Pomalowane pomieszczenie, z nowo położoną wykładziną przemysłową w WTZ "Unikat"]


nowe drzwi UNIKAT.jpg

[Drzwi w kolorze brązowym WTZ "Unikat"]


5. „Remont łazienek w WTZ Promyk"

Projekt zrealizowała Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki
w ramach obszaru F programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami III". Projekt był finansowany ze środków PFRON oraz wkładu własnego pozyskanego budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego". W ramach realizacji zadania wykonano remont łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk". Firma budowlana zgodnie z obowiązującymi normami
i standardami wyremontowała toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyremontowane pomieszczenia znacznie poprawiły komfort użytkowania toalet przez 40 uczestników Warsztatu, a tym samym pozwoliły na ich większą samodzielność.

toaleta dla ozn Promyk.jpg

[Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w WTZ "Promyk"]

toaleta promyk.jpg

[Jedna z wyremontowanych łazienek WTZ "Promyk" z dwoma umywalkami, lustrami nad umywalkami, koło jednej
z umywalek znajduje się uchwyt i suszarka do rąk, obok obu umywalek znajdują się dozowniki z mydłem]


6. „Prace modernizacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES"

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES w ramach obszaru F programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami III". Projekt był finansowany ze środków PFRON oraz wkładu własnego Stowarzyszenia. W ramach projektu przeprowadzone zostały niezbędne prace modernizacyjne w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej związane z wymianą wyeksploatowanych urządzeń oraz związane z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

  • wymieniono drzwi wejściowe do Warsztatu w przyziemiu,
  •  dokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania na kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń,
  • wymieniono wewnętrzne drzwi, które znajdowały się w kotłowni na drzwi przeciwpożarowe
     w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom Warsztatu,
  • dokonano zakupu do pracowni terapeutycznych 11 sztuk nowych specjalistycznych stołów warsztatowych,                                                                      
  • dokonano modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i personelowi Warsztatu.

Pozyskane dofinansowanie z PFRON pozwoliło na modernizację infrastruktury i doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „SPES" w Katowicach, dzięki czemu nastąpiła poprawa warunków,w jakach udzielane jest wsparcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla 35 niepełnosprawnych uczestników WTZ.

stoły rehabilitacyjne.jpg

[Specjalistyczne stoły warsztatowe dla uczestników WTZ "SPES"]

kocioł.jpg 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice