Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 13.00.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 593/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 października 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na okres XI 2019 do X 2023 na   podstawie   art.  32  ust.  1  w  związku  z art. 92 ust 1 pkt 2  ustawy  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 poz. 511  z  późn. zm.),  art. 44b, 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 z  późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji  oraz  trybu  działania  wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560 )  oraz  uchwały  Nr III/45/18  Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie:

Jarosław Makowski – radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (2018-2023)

Bożena Werner - reprezentant Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Katowice

Barbara Grześ –  Przewodnicząca Rady Fundacji TRANSGRESJA

Sylwia Siudak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych SIÓDEMKA

Piotr Borgulat - reprezentant Klubu Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560 ) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybiera się na okres jednego roku. W dniu 13 listopada 2019 r. w głosowaniu jawnym wybrano skład nowego Prezydium:

Barbara Grześ - Przewodnicząca Rady

Bożena Werner- Wiceprzewodnicząca Rady

Sylwia Siudak - Sekretarz Rady

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 z  późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560).


Kontakt z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest możliwy poprzez Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Panią Bożenę Michałek, tel. 32 259 32 12, e-mail: bozena.michalek@katowice.eu lub drogą korespondencyjną na adres:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1

40-003 Katowice
 

 

Protokoły  z posiedzeń /pliki do pobrania/69 02 10 2019.pdf


68 04 09 2019.pdf


67 24 07 2019.pdf

66 15 05 2019.pdf

65 17 04 2019.pdf

64 13 03 2019.pdf

63 13 02 2019.pdf

62 09 01 2019.pdf

61 14112018.pdf

60 10102018.pdf

59 19192018.pdf

58 13062018.pdf

57 16052018r.PDF

56 18042018r.PDF

55 14032018r.PDF
54 14022018.PDF53 10012018.PDF52 08112017.PDF51 11102017.PDF50 13092017.PDF49 14062017.PDF48 10052017.PDF47 12042017.PDF46 08032017.PDF45 11012017.PDF44 07122016.PDF43 09112016.PDF42 14092016.PDF4103062016.PDF40 27042016.PDF39 23032016.PDF38 10022016.PDF37 13012016.PDF36 02122015.PDF

35 30092015.PDF

34 26082015.PDF

33 15072015.PDF

32 10062015.pdf

31 22042015.pdf

30 11032015.pdf

29 1802 2015.pdf

28 14012015.pdf

27 26112014.pdf

26 22102014.pdf

25 17092014.pdf

24 09072014.pdf

23 21052014.pdf22 16042014.pdf21 19032014.pdf20 12022014.pdf19 15012014.pdf18 20112013.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice