Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe

Alarmowanie i ostrzeganie
Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję.


Alarmy
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.


Ostrzeżenia
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.


RODZAJE SY
GNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH:
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze 200dpi.jpg

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW:
Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów i komunikatów 200dpi.jpg

Dla wszystkich zainteresowanych poniżej zamieszczone zostały pliki do pobrania i druku z powyższymi tablicami:

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.pdf

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów i komunikatów.pdf

Sygnały alarmowe+postępowanie - plansza A3.pdf


UWAGA! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Pamiętaj:

  1. jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami, 

  2. sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie, 

  3. gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się, 

  4. nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

P

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice