Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpieczeństwo PublicznePodstrona Bezpieczeństwo Publiczne prowadzona jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje dot. działalności naszego Wydziału oraz szereg informacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.KONTAKT I DZIAŁALNOŚĆ

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urzędu Miasta Katowice

Adres: ul. Francuska 70, 40-028 Katowice (Sekretariat: pok. 704)
Numer tel.: 32 705 47 08 (Sekretariat)
E-mail: zk@katowice.eu
Godz. działalności: Pon.-Śr.: 7:30-15:30, Czw.: 7:30-17:00, Pt.: 7:30-14:00

Zakres działania Wydziału można znaleźć 
tutaj.


Z kolei poniżej znajdują się odnośniki do Spraw z Katalogu Usług Urzędu, które można załatwić w Wydziale Zarządzania Kryzysowego:

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydawanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

Udzielenie ulg w postaci: umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności z tytułu mandatu karnego nałożonego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (MCZK) w Katowicach

Adres: ul. Młyńska 4a, 40-098 Katowice
E-mail: pczk-katowice@katowice.eu
Godz. działalności: MCZK działa całodobowo 7 dni w tygodniu

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało powołane zarządzeniem nr 945/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

MCZK zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonuje ustawowe zadania:

  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

  3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

  6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

  7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice