Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

03 listopada 2023
Mieszkańcy Tysiąclecia wypowiedzą się w sprawie nocnej prohibicji
3 listopada prezydent Katowic podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

3 listopada prezydent Katowic podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Tysiąclecia w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w tej dzielnicy. To efekt podjęcia przez Radę Dzielnicy stosownej uchwały oraz głosów mieszkańców, które pojawiły się w trakcie spotkania z prezydentem. W Katowicach takie rozwiązanie po raz pierwszy wprowadzono w lipcu 2018 roku w Śródmieściu.

–  Rozważania dotyczące tego czy w danej dzielnicy wprowadzić tzw. nocną prohibicję są efektem oddolnej inicjatywy – w tym przypadku Rady Dzielnicy osiedla Tysiąclecia, która podjęła stosowną uchwałę. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję, chcemy zapytać o opinię mieszkańców. Zachęcam do wyrażenia swojej opinii w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w tej dzielnicy poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przypomnę, że „nocna prohibicja" działa już w kilku dzielnicach – w Śródmieściu, Załężu, Szopienicach-Burowcu, Bogucicach, Dąbrówce Małej i Koszutce. Po raz pierwszy to rozwiązanie zostało wprowadzone w 2018 roku w Śródmieściu i zyskuje coraz więcej zwolenników. Jak z resztą pokazują policyjne statystyki to rozwiązanie, które przynosi efekty – dodaje prezydent.

Konsultacje z mieszkańcami Tysiąclecia odbędą się w na przełomie listopada i grudnia. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych dzielnicach zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania oraz za pośrednictwem formularza ankietowego. Spotkanie odbędzie się 28 listopada (wtorek) o godz. 17.00 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Piast przy ul. Zawiszy Czarnego 8, natomiast ankietę online będzie można uzupełnić w terminie od 20 listopada do 4 grudnia poprzez stronę Katowice.eu/konsultacje. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną również przedstawiciele zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji. Całość działań konsultacyjnych zostanie zakończona do końca grudnia br.

Przypomnijmy, że pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże oraz Dąbrówka Mała i Bogucice. Natomiast w tym roku prohibicję wprowadzono na terenie Koszutki. O wprowadzenie nocnej prohibicji na osiedlu wystąpiła Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia, podejmując w tym celu 12 września stosowną uchwałę.


Prohibicja_fot. UMK, S. Rybok.JPG


- Inicjatywa ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych jest skutkiem interwencji wielu mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, którzy nagminne zgłaszali naruszanie ciszy nocnej w rejonie całodobowych sklepów. Także Radne i Radni Dzielnicy w trakcie podejmowania uchwały poparli 10-cioma głosami za, przy jednym głosie przeciw, ten wniosek mieszkańców. Tak zwana „nocna prohibicja" obowiązująca w dzielnicach pobliskich - Śródmieściu, Koszutce i Załężu – spowodowała relokacje nocnych sklepów na nasze osiedle. W ciągu kilku miesięcy powstało sześć nowych punktów handlowych, oferujących sprzedaż alkoholu. Reakcja Rady Dzielnicy oraz mieszkańców na te niekorzystne wydarzenia mogła być tylko jedna - mówi Marek Sobczyk, przewodniczący Rady Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia.

Nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Statystyki pokazują, że nowe przepisy odniosły zamierzony skutek: liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadła po wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. Już po pierwszym roku obowiązywania ograniczeń w sprzedaży alkoholu spadła o 54% liczba udzielanych pouczeń oraz o 29% liczba doprowadzeń do izby wytrzeźwień przez policję. Podobne efekty odnotowała również straż miejska: w 2017 roku strażnicy interweniowali 2043 razy, a w 2022 roku 1256 razy, natomiast doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w 2017 r. było 742, a w 2022 r. - 514.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować tego rodzaju asortyment. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.


Katowice osiedle Tysiąclecia_fot Przemysław Borsuk (12).jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice