Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

06 czerwca 2023
Katowice docenione za zrównoważony rozwój
Katowice zostały uhonorowane srebrną nagrodą w kategorii miast powyżej 400 000 dziennej populacji

Katowice zostały uhonorowane srebrną nagrodą w kategorii miast powyżej 400 000 dziennej populacji (liczba ta obejmuje stałych mieszkańców oraz osoby przebywające w mieście w ciągu dnia) w ramach The International Awards for Liveable Communities LivCom Awards 2023. Finał konkursu odbył się na Malcie.

- Organizując World Urban Forum w Katowicach skupiliśmy się na promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Mówiliśmy o nich zarówno w trakcie debaty, jak i we wnętrzach Kato Urban Corner, a także w innych strefach dostępnych na terenie miasta w trakcie trwania forum. Także o te cele oparta jest polityka miasta polegająca na przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu czy walce z ubóstwem. Nasze działania zostały docenione na świecie – efektem tego jest przyznanie srebrnej nagrody w ramach The International Awards for Liveable Communities LivCom Awards 2023. Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach. Mamy świadomość, że przyszłość kolejnych pokoleń leży w naszych rękach, stąd konieczność dalszego realizowania nakreślonych przez cele założeń – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

LivCom Awards to prestiżowy konkurs, którego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Organizatorami są Komitet LivCom i Organizacja Narodów Zjednoczonych – Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Regionalnego (UNCRD) oraz International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).  Istotnym aspektem konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy miastami oraz tworzenie międzynarodowej sieci współpracy. Każdego roku społeczności, które spotkają się na finałach LivCom Award, wymieniają się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz łączą siły, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom.


Katowice docenione za zrównoważony rozwój Fot. UMK.jpg


Zakwalifikowanie naszego miasta do finału konkursu to kolejny przejaw uznania ze strony międzynarodowych ekspertów dla realizowanej przez Katowice polityki zrównoważonego rozwoju, dowodzący że w rok po World Urban Forum miasto wciąż rozwija podjęte inicjatywy. W tym roku konkurentami Katowic były m.in. Abu Dhabi - zdobywca złotej nagrody, Xinyang (Chiny), Eskişehir (Turcja), Davao (Filipiny). Warto dodać, że Katowice nie były jedynym polskim miastem w gronie finalistów konkursu - w kategorii mniejszych miast, o populacji dziennej między 150 000 a 400 000 mieszkańców złotą nagrodę zdobyła Gdynia, natomiast w kategorii projektów środowiskowych brązową nagrodą wyróżniono Ostrów Wielkopolski.

- Starania rozpoczęliśmy od przygotowania obszernej aplikacji konkursowej, w której zgodnie z wytycznymi organizatorów opisaliśmy szczegółowo rozwiązania, które wdrożyliśmy w naszym mieście w ostatnich latach – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji. -  Dokument obejmował takie obszary, jak ochrona środowiska i zielona gospodarka, rewitalizacja krajobrazu i przestrzeni publicznych, partycypacja społeczna, czy zarządzanie kulturą, sztuką i dziedzictwem. Już podczas samych finałów byliśmy zobligowani do przedstawienia prezentacji o Katowicach opowiadając o zrównoważonym rozwoju i realizacji SDG's ze szczególnym naciskiem na stosowane rozwiązania dla osób starszych. Tematem wiodącym tegorocznej edycji były bowiem zagadnienia tzw. active ageing – dodaje.


Srebrna książka dla seniora Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach.JPG


Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Katowice zostały włączone przez WHO Global Network do sieci miast i gmin przyjaznych starzeniu. W wydarzeniach, akcjach i działaniach organizowanych przez miasto na rzecz seniorów może wziąć udział każdy mieszkaniec powyżej 60 roku życia. Wśród inicjatyw są zarówno te ułatwiające życie – jak złota rączka czy srebrna książka, jak i szereg działań angażujących, w tym senioriady.

Z myślą o seniorach w Katowicach powstał program „Katowicki Senior w Mieście". Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia, poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Jako cele szczegółowe programu wymienia się wspomaganie realizacji potrzeb: zdrowotnych, mieszkaniowych, socjalnych oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym.

Oprócz programu „Katowicki Senior w mieście" w Katowicach realizowane są także dodatkowe działania, których przykładem jest projekt NIEMAPA KATOWICE (NIE TYLKO) DLA SENIORÓW, w której pojawiło się kilkanaście katowickich atrakcji - dla miłośników kultury i sztuki, zdrowego trybu życia czy odkrywania sąsiednich osiedli.  Papierową wersję NIEMAPY można za darmo odebrać w Miejskich Domach Kultury oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Wersja on-line do pobrania także na stronie internetowej (TU).


mieszkaniec powyżej 60 roku życia foto. S Rybok.JPG

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice