Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

22 lutego 2021
Nauczanie dwujęzyczne w katowickich szkołach
Jedną z kluczowych kompetencji, determinującą funkcjonowanie we współczesnym świecie jest umiejętność posługiwania się językami obcymi. Nie dziwi więc, że coraz większą popularność zyskuje nauczanie dwujęzyczne


Jedną z kluczowych kompetencji, determinującą funkcjonowanie we współczesnym świecie jest umiejętność posługiwania się językami obcymi. Nie dziwi więc, że coraz większą popularność zyskuje nauczanie dwujęzyczne, postrzegane jako jedna z najefektywniejszym form nabywania kompetencji lingwistycznych.

Za podstawowe cele kształcenia w nauczaniu języków obcych w oddziałach dwujęzycznych przyjmuje się: swobodne porozumiewanie się w języku obcym zarówno w mowie jak i w piśmie, rozbudzanie w uczniach zainteresowania dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym danego obszaru językowego, wzrost kreatywności i zdolności analitycznego myślenia oraz rozwijanie postaw ciekawości i tolerancji wobec innych kultur. Bez wątpienia, nauka w oddziałach dwujęzycznych, w wymiarze praktycznym otwiera również drzwi na europejskie uczelnie i zagraniczne rynki pracy.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w 2 językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej 2 zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotycząca historii Polski oraz część geografii dotycząca geografii Polski.

Oddziały dwujęzyczne mogą być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W Katowicach oddziały dwujęzyczne na poziomie szkoły podstawowej prowadzone są  w następujących placówkach:

 1. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka - język niemiecki,
 2. w Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II -  język hiszpański,
 3. w Szkole Podstawowej Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Juliusza Ligonia - język angielski,
 4. w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej- język angielski,
 5. w Szkole Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika - język francuski.
  Nauka w oddziałach dwujęzycznych po ukończeniu szkoły podstawowej może być kontynuowana w szkole ponadpodstawowej.  W szkołach średnich uruchamiane są również klasy wstępne dwujęzyczne, które mają za zadanie przygotować ucznia do podjęcia nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej. Do klasy tej obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzony w języku polskim, który sprawdza zdolności uczenia się języka obcego. Do klasy tej nie jest wymagana znajomość języka obcego.
  Oddziały dwujęzyczne w katowickich szkołach ponadpodstawowych:
 1. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika  – język francuski,
 2. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej – język hiszpański,
 3. w VII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic  – język angielski,
 4. w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach – język niemiecki.

Ponadto, w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego funkcjonują oddziały, w których przedmiotami uzupełniającymi są język chiński oraz język hiszpański.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż od roku szkolnego 2021/2022 w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego zostanie uruchomiony pierwszy w Katowicach oddział dwujęzyczny w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. W zawodzie „technik ekonomista" powstanie oddział z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania. Uczniowie będą realizować w nim dwa przedmioty w systemie dwujęzycznym: jeden przedmiot ogólnokształcący oraz jeden przedmiot zawodowy.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dotyczącą oddziałów dwujęzycznych na  stronach internetowych poszczególnych placówek.

klasy dwujezyczne 1.jpg


klasy dwujęzyczne 2.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice