Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

01 lutego 2021
Wyniki weryfikacji wniosków w ramach naboru uzupełniającego na lokale mieszkalne przy ul. Szerokiej
Zakończona została procedura weryfikacji wniosków w ramach naboru uzupełniającego o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych
Zakończona została procedura weryfikacji wniosków w ramach naboru uzupełniającego o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach, realizowanej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Na objęte naborem 13 lokali mieszkalnych zgłosiło się przeszło 50 potencjalnych najemców.

Spośród wszystkich wniosków 41 zweryfikowano pozytywnie i przyznano odpowiednią liczbę punktów tworząc tym samym listę najemców. 12 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Zanonimizowana lista najemców dostępna jest w niżej załączonym pliku.

W następnym kroku pracownicy TBS Sp. z o. o. będą kontaktować się telefonicznie z wnioskodawcami, którzy ujęci zostali na liście najemców – aby dopełnić wszelkich formalności.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość, ponieważ Spółka będzie kontaktowała się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy najemców. Oczywiście pracownicy będą podejmować kilka prób kontaktu w różnych okresach. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panującą epidemię, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, podpisywanie umów, do odwołania stanu epidemii, odbywać się będzie drogą elektroniczną. 


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice