Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

20 stycznia 2021
Katowice zrealizują projekty mieszkańców za blisko pół miliona złotych!
W ramach Inicjatywy Lokalnej zreazliowanych zostanie 61 pomysłów mieszkańców

Dziewiąta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach przyniosła 61 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2021 roku. Spośród 96 pomysłów wybrano te, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w strategie oraz programy miejskie w różnych obszarach. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w swoim bezpośrednim otoczeniu, a potem określają swój udział w ich realizacji, najczęściej jest to praca społeczna.

 - Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – dlatego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za swój obowiązek. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania w życie społeczności lokalnych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Wszystkie nasze działania mają jeden wspólny cel – nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście. Cieszę się, że aż 61 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej będziemy mogli wspólnie zrealizować. Dzięki inicjatywom lokalnym pracujemy nad ulepszeniem i upiększeniem przestrzeni Katowic, integrujemy mieszkańców, a także wspieramy lokalne grupy sąsiedzkie i aktywistów – dodaje prezydent.

Miasto już od 2013 roku wspiera takie inicjatywy, a od 2016 przeznacza na ten cel milion złotych rocznie. W ubiegłym roku – w związku z epidemią – wiele działań nie odbyło się bądź zostało przesuniętych na bieżący rok. Dlatego też kwota miliona złotych została pomniejszona o wartość zadań przesuniętych (535 230 zł) i do dyspozycji mieszkańców w ramach naboru na 2021 rok było 464 770 zł. – Koronawirus, wprowadzone z tego tytułu zakazy i obostrzenia spowodowały w ubiegłym roku szereg utrudnień w realizacji inicjatyw lokalnych, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, po uzgodnieniu z pomysłodawcami, podjąłem decyzję, by część inicjatyw przesunąć do realizacji na rok bieżący – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że na 2021 rok zostało przesuniętych 59 inicjatyw z planowanych 117.

Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu miasta, udało się zorganizować 233 projekty, a tylko w zeszłym roku liczba godzin zaangażowania społecznego katowiczan wyniosła ponad 31 tys.

 – Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności czy zmianę lub upiększenie swojego najbliższego otoczenia – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

W tym roku najwięcej, bo aż 37 zaakceptowanych pomysłów dotyczy obszaru kultury, następnie 12 pomysłów będzie realizowane przy wsparciu wydziału edukacji i sportu, 6 przy udziale wydziału polityki społecznej, 4 przy wsparciu wydziału kształtowania środowiska oraz po jednej w wydziale budynków i dróg oraz wydziale zarządzania kryzysowego.

- Wśród pomysłów, które już zrealizowano były między innymi dwa wydarzenia o charakterze popularnonaukowym i kulturalno-edukacyjnym - Dzień Judaizmu i Dzień Islamu, akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów, wzbogacenie placu zabaw w nowe urządzenia do zabaw ruchowych oraz utworzenie strefy relaksacyjnej przy miejskim przedszkolu, przywrócenie zielonego charakteru podwórka przy zabytkowej kamienicy i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w jej otoczeniu,  cykl warsztatów i spotkań o kulturze hip-hopowej, wydarzenia kulturalne w domach kultury i festyny dzielnicowe – mówi Michał Łyczak, rzecznik prasowy urzędu miasta. I dodaje - inicjatywy lokalne integrujące środowisko pojawią się praktycznie w każdej dzielnicy, wśród pomysłów wybranych w dziewiątej edycji mamy warsztaty plastyczne, malarskie, artystyczne, kulturalne, florystyczne, wizażu i kosmetologii naturalnej, prozdrowotne oraz graficzne z udziałem seniorów i młodzieży, planowane są również ogrodnicze spacery i spotkania tematyczne, spektakle teatralne i występy kabaretowe, koncerty w plenerze, konkurs plastyczny, pokazy filmowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla rodzin, a także szkolenia wioślarskie dla dzieci i młodzieży. W ramach wybranych do realizacji inicjatyw powstanie też interwencyjny komediowy spektakl teatru telewizji o tematyce profilaktycznej dotyczącej zagrożeń czyhających na osoby starsze, promowany będzie wolontariat na rzecz zwierząt, powstanie ogród sensoryczno-przyrodniczy, a podczas jednego z planowanych festynów promowane będą postawy ekologiczne i zasady bezpieczeństwa nad wodą.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizację miasto zabezpieczyło 100 tys. zł. W 2016 roku prezydent podjął decyzję o zwiększeniu puli inicjatywy lokalnej do 1 mln zł w związku z rosnącą aktywnością mieszkańców, co pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne popularne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice