Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

24 września 2020
Znamy wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego
Mieszkańcy wybrali m.in. tężnia solankowa na osiedlu Tysiąclecia, cztery wybiegi dla psów, nowe ścieżki rowerowe, mural na Zawodziu

  • 122 zadania wybrali mieszkańcy w tegorocznym głosowaniu. Frekwencja wyniosła 16,13% - częściej głosowały kobiety, a najstarszy głosujący mieszkaniec miał 99 lat!
  • Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskały kolejno: tężnia solankowa na Tysiącleciu, tężnia w Parku Kościuszki oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu, ale ze względu na wartość tych zadań tylko pierwsze zostało przeznaczone do realizacji
  • Katowicki Budżet Obywatelski jest największy per capita wśród miast wojewódzkich w Polsce

     

W siódmej edycji katowickiego budżetu obywatelskiego (BO) mieszkańcy zgłosili 415 propozycji zadań publicznych. Ostatecznie, po weryfikacji formalno-prawnej oraz procedurze odwoławczej, mieszkańcy głosowali na rekordowe 319 projektów (273 zadania lokalne i 46 ogólnomiejskich). W związku z uruchomieniem w Katowicach Zielonego Budżetu oraz epidemią koronawirusa tegoroczna pula BO wyniosła 17 mln zł i po raz kolejny była największa w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym głosowaniu odnotowano frekwencję na poziomie 16,13%.

Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły kobiety – ponad 52%. Frekwencja była mocno zróżnicowana w różnych grupach wiekowych. Największa (25%) została odnotowana wśród mieszkańców w wieku 35-44 lata. W pozostałych grupach wiekowych wyglądała następująco: osoby do 16. roku - 19%, 17-24 lat – 17%, 25-34 lat – 21%, 35-44 lat – 22%, 45-54 lat – 15%, 55-64 – 13%, 65 i więcej lat – 9%. Warto dodać, że najstarszy mieszkaniec, który zdecydował się oddać głos na projekty miał 99 lat, a najmłodszym uczestnikiem głosowania – za pośrednictwem rodziców - było niespełna miesięczne dziecko.

–  Dziękuję za duże zaangażowanie zarówno katowiczanom, którzy pisali projekty, jak i wszystkim głosującym, których było aż 44 331. Osoby te udowodniły, że budżet obywatelski jest świetnym narzędziem rozwijania dzielnic Katowic i wpływu na życie społeczności lokalnych – mówi prezydent Marcin Krupa. – Przez ostatnie sześć lat zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 600 projektów zgłoszonych przez mieszkańców o wartości przekraczającej 80 mln zł. Pomaga nam to budować i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Jeśli ktoś korzysta z wodnego placu zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlowej, na którą wcześniej głosował, to później chętniej uczestniczy w następnych edycjach budżetu obywatelskiego i namawia do tego samego swoich sąsiadów – dodaje prezydent.

Tradycyjnie w dzielnicach frekwencja była bardzo zróżnicowana. Najchętniej głosowali mieszkańcy Podlesia (36,49%), Dąbrówki Małej (28,97%) oraz Kostuchny (27,28%). Tym samym do tych najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta, trafią w przyszłym roku dodatkowe, bonusowe środki – ponad 31 tys. zł dla Podlesia, 21 tys. zł dla Dąbrówki Małej oraz 12 tys. zł dla Kostuchny.

Katowiczanie wybrali do realizacji łącznie 122 projekty. - Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał pomysł budowy tężni solankowej na Osiedlu Tysiąclecia (między rondami Sybiraków i Stryji), który zebrał aż 14 658 głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 2,5 mln zł. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący budowy tężni solankowej w Parku Kościuszki, na który oddano 13 549 głosów (wartość zadania 0,7 mln zł). Jednak wartość tego zadnia, podobnie jak projektu, który zajął np. 3 miejsce, tj. zakupu wozu gaśniczego dla OSP w Podlesiu, nie mieściła się w wolnych środkach po odliczeniu wartości zwycięskiej tężni z Osiedla Tysiąclecia. Dlatego zgodnie z Regulaminem do realizacji przeznacza się kolejny projekt, który mieści się w tej puli, a więc z miejsca siódmego, i jest to Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki, który uzyskał 4 377 głosów – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Na Osiedlu Tysiąclecia powstanie druga w Katowicach tężnia solankowa - fot. Radosław Kaźmierczak.jpg

Najwięcej głosów wśród projektów lokalnych, również otrzymał projekt z Osiedla Tysiąclecia - Ogród sensoryczny ze skwerem przy ul. Tysiąclecia, który otrzymał aż 5 181 głosów. Warto dodać, że ten projekt stanowi swego rodzaju uzupełnienie zwycięskiej tężni solankowej, gdyż zlokalizowany ma być w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Oba te projekty, podobnie jak 14 innych zadań wybranych do realizacji głosami mieszkańców określone zostały jako zadania dwuletnie, a więc ich realizacji należy spodziewać się w 2022r. Pozostałe 106 projektów zostanie zrealizowanych już w przyszłym roku.

Rowerzystów na pewno ucieszy fakt, że mieszkańcy zdecydowali o realizacji licznych inwestycji w infrastrukturę rowerową. To m.in.: ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Sikorskiego na odcinku między Graniczną i Paderewskiego (Osiedle Paderewskiego), do Fabryki Porcelany w Zawodziu, czy wzdłuż ul. Meteorologów w sąsiedztwie Osiedla Zgrzebnioka. Powstaną pasy rowerowe na ul. Sokolskiej (Koszutka – odcinek między ul. Chorzowską, a Misjonarzy Oblatów MN), a w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Zarzeczu chodnik zostanie dostosowany do możliwości poruszania się po nim również przez rowerzystów. Po jednej stacji wypożyczalni rowerów miejskich zostanie ulokowanej w Brynowie (u zbiegu ulic Gallusa i Wincentego Pola) oraz w Wełnowcu (na skwerze Fojkisa).

Mieszkańcy wybrali do realizacji aż 4 nowe wybiegi dla psów - fot. Stanisław Barczak.jpg

Zadowoleni mogą być także właściciele i miłośnicy czworonogów. Decyzją mieszkańców powstaną aż cztery nowe psie wybiegi: na Osiedlu Paderewskiego, w Koszutce, Bogucicach i w Burowcu. Ten ostatni ma być jednym z największych w regionie i składać się z dwóch stref - wyodrębnionego miejsca do agility oraz terenu do swobodnego biegania.

Jak co roku katowiczanie chętnie oddawali swoje głosy na zadania związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Patrząc przez pryzmat poprzednich głosowań nie dziwi wybranie do realizacji zadań wspierających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast pozytywnie zaskakuje liczba projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez jezdnię. Projekty zakładające doświetlenie przejść będą realizowane m.in. na Kokocińcu, w Ligocie i Panewnikach, Wełnowcu i Józefowcu czy w Podlesiu. W Dębie z kolei, pojawi się 7 radarowych wyświetlaczy prędkości, które będą sygnalizowały kierującym pojazdy przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Wśród mieszkańców aktywny udział w BO brali także miłośnicy sportu. Na Gwiazdach wyremontowany zostanie basen w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. W Parku w Dąbrówce (Dąbrówka Mała) pojawi się siłownia plenerowa, natomiast w Parku Bolina (Janów) rozbudowie poddany zostanie tor rolkowy.  Projekt AKTYWNIE NA MAROKO. Zajęcia rekreacyjne KAJAK POLO ponownie posłuży do aktywizacji lokalnej społeczności Osiedla Tysiąclecia.

Z projektów dotyczących szeroko pojętej kultury zrealizowany zostanie m.in. mural – mieszkańcy Zawodzia zdecydowali o realizacji dzieła o dzielnicowej tematyce na ścianie bocznej budynku przy ul. 1 Maja 53. Mural będzie zakładał prezentacje miejsc charakterystycznych dla dzielnicy np. gmach Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie" dział Zawodzie (wybudowany przez Hutę Ferrum), osiedle "Gwiazdy", Fabryka Porcelany, czy pięknych kamienic. Z kolei mieszkańcy Osiedla Witosa będą mogli uczestniczyć w kolejnych imprezach kulturalnych, a to za sprawą sprawdzonego już cyklu wydarzeń zawartych w projekcie #LOOK 4 / Dom Kultury na Witosa. Mieszkańcy Murcek wybrali do realizacji adaptację jednego z pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2 na studio wokalne.

Pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie www.BO.Katowice.eu. Do 5 października trwa etap zbierania uwag i propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

 Zadania o charakterze ogólnomiejskim wybrane przez mieszkańców do realizacji:

 

*LICZBA GŁOSÓWNR ID ORAZ TYTUŁ ZADANIAWARTOŚĆ PROJEKTU
1.14 658M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu2 500 000 zł
7.4 377M/34/VII - Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki154 000 zł
10.3 738M/41/VII - Doposażenie lodowiska w Murckach (łyżwy, bandy, klocki) do nauki jazdy11 562 zł
14.2 430M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady256 000 zł
20.1 353M/37/VII - Piano-Tężnia Festiwal 202125 000 zł
24.1 095M/10/VII - Organizacja cyklu turniejów koszykówki BASKETMANIA na terenie katowickich Szkół Podstawowych
  1. 50 000 zł

 

*Kolumna prezentuje miejsca w głosowaniu, więcej wyjaśnień w tekście powyżej


Wyniki głosowania VII edycji BO.pdf

Podsumowanie głosowania VII edycji BO.pdf

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice