Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

01 czerwca 2020
Katowice przygotowały raport o stanie miasta
Od ubiegłego roku, w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, każdą gminę obowiązuje konieczność opracowywania tzw. raportu o stanie miasta. „Raport o stanie miasta Katowice 2019”

Od ubiegłego roku, w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, każdą gminę obowiązuje konieczność opracowywania tzw. raportu o stanie miasta. „Raport o stanie miasta Katowice 2019", który został przekazany katowickim radnym, będzie przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice, która odbędzie się pod koniec czerwca, a także na odbywających się w najbliższych dniach komisjach Rady Miasta. Dokument jest podsumowaniem działań miasta podejmowanych w zeszłym roku, w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, a także przyjętych uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego.

- Stworzony przez nas raport w pigułce i uproszczeniu pokazuje stan naszego miasta w 2019 roku. Musimy jednak pamiętać, że wiele z opisanych działań musimy postrzegać w zdecydowanie szerszej perspektywie czasowej, bo rozpoczęły się w poprzednich latach i są kontynuowane w tym czy w kolejnych latach. Przykładowo można tu wspomnieć o trwającej budowie trzech kompleksów basenowych, z których dwa są gotowe i zostaną otwarte w czerwcu. Kolejnym przykładem jest budowa centrów przesiadkowych, które także będziemy w tym roku uruchamiać. Trwa także przebudowa dwóch węzłów Drogi Krajowej 81 czy też termomodernizacji budynków. Jednak nawet taki niewielki wycinek dotyczący procesu rozwoju miasta w 2019 roku jasno wskazuje, że w Katowicach wzrosła jakość życia. Przykładowo: poprawiła się jakość powietrza, powstały nowe drogi rowerowe i stacje wypożyczania jednośladów, przybyło miejsc w żłobkach, przekazaliśmy mieszkańcom kolejne lokale w ramach programów miejskich, a o ponad 17% wzrosły wydatki na realizację programu współpracy Miasta Katowice z NGO w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Zeszły rok upłynął także pod znakiem wzmacniania naszej pozycji na arenie międzynarodowej, m.in. dzięki organizacji kolejnej edycji Intel Extreme Masters, czy Światowej Konferencji Antydopingowej, a także pozyskaniu możliwości organizacji kolejnego wielkiego wydarzenia jakim będzie Światowe Forum Miejskie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W raporcie postanowiłem także wskazać dwa kluczowe wyzwania dla naszego miasta, które ukierunkowują wiele innych naszych działań. Po pierwsze to jakość powietrza. Choć w 2019 roku, dla wskaźnika PM10, powietrze miało najlepszą jakość w historii pomiarów, to jednak w tym obszarze mamy wiele do zrobienia. Druga kwestia to walka z negatywnymi trendami demograficznymi. Realizujemy w mieście politykę trzech filarów polegającą na: wysokiej podaży atrakcyjnych miejsc pracy, zapewnieniu zdywersyfikowanej oferty mieszkaniowej oraz wysokiej jakości życia. Te założenia mają odzwierciedlenie w raporcie – to przykładowo jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Polsce, nowe miejsca w żłobkach czy też lokale przekazywane mieszkańcom w ramach TBS czy programu „Mieszkanie za remont". Do tego oczywiście dochodzą zapowiedziane przeze mnie działania, których efektem będzie uruchomienie w tym roku karty mieszkańca, która zapewni katowiczanom szereg benefitów, zniżek i dostępu do miejskich usług – dodaje prezydent Marcin Krupa.

W raporcie wymienione zostały także nagrody i wyróżnienia, które otrzymały Katowice w ubiegłym roku. Były to m. in. tytuł najbardziej ekologicznego miasta w Polsce w rankingu magazynu „Forbes", certyfikat „Lider Samorządowej Edukacji", pierwsze miejsce w rankingu fDi Magazine oceniającym atrakcyjność miasta dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, trzecie miejsce w rankingu Fundacji Schumana w kategorii „Miasto dla Młodych". W raporcie uwzględniono także współczynniki obrazujące bardzo dobrą kondycję finansową Katowic.

Katowice dla mieszkańców

Najważniejsze dla Katowic były wszystkie działania, które bezpośrednio przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców Katowic. Realizacja projektów polegających m.in.: na rozbudowie sieci żłóbków i przedszkoli, tworzeniu warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe, tworzeniu przestrzeni publicznych w formie centrów społecznościowych wraz ze skwerami, parkami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, potwierdzają, jak istotne miejsce w hierarchii priorytetów miasta, zajmują kwestie społeczne.

W raporcie uwzględniono także działania w obszarze rozwijania oferty dla seniorów. Wśród najważniejszych realizacji można wymienić m.in. program aktywny senior, w ramach którego w 2019 roku wydano blisko 2 tys. nowych kart, Katowicki Dzień Seniora, czy popularne biesiady w dzielnicach. W ubiegłym roku przygotowano również projekt „Złota rączka", którego realizacja rozpoczęła się w tym roku.

Rok 2019 upłynął także pod znakiem realizacji wielu działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Za nami najlepszy w historii sezon grzewczy dla… naszych płuc! Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza" Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że okres od września 2019 r. do kwietnia tego roku, w porównaniu do analogicznych sezonów grzewczych w poprzednich latach, charakteryzował się najniższym poziomem PM10 w historii pomiarów. PM10 to parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów. Miesięczna średnia dla zakończonego w tym roku sezonu grzewczego, dla wskaźnika PM10 wyniosła 35. Dla porównania w poprzednich sezonach grzewczych wyniosła ona odpowiednio: 2018/2019 – 42,5; 2017/2018 – 44; 2016/2017 – 53,6; 2015/2016 – 46,3 oraz 2014/2015 – 47,3. Innymi słowy w sezonie grzewczym 2018/2019 zapylenie było większe niż w tegorocznym o ponad 21%, a w 2017 r. aż o 53%! Ponadto od trzech lat w Katowicach notuje się tendencję spadkową PM10. To efekt polityki Katowic w zakresie przede wszystkim wymiany starych pieców. W 2019 r. w Katowicach dofinansowano wymianę 1174 „kopciuchów", a na ten rok przyjęto już ponad 1500 wniosków. Jako jedno z niewielu miast w Polsce Katowice nie mają limitów na dotacje do wymiany kotłów węglowych. Każdy, kto złoży poprawny wniosek otrzyma dofinansowanie, które może sięgać nawet 10 000 zł. Na wymianę kotłów Katowice przeznaczyły w 2019 r. 10 mln zł, a w tym roku ma to być 13 mln zł.

Katowice stają się coraz bardziej obywatelskim miastem – w 2019 wzrosło zaangażowanie w sprawy lokalne. W 2019 roku katowiczanie złożyli najwięcej projektów w historii budżetu obywatelskiego (388, w 2018 r. – było ich 345), jednocześnie zanotowano rekordową frekwencję w głosowaniu, która sięgnęła 18,89%, co oznaczało wzrost o 12,4% w porównaniu do 2018 roku. Warto dodać, że katowicki budżet obywatelski kolejny raz był największy w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich.

Wzmocnienie pozycji Katowic w skali ogólnopolskiej i globalnej

Rok 2019 był okresem rozwoju metropolitarnego oraz turystyki biznesowej. W ubiegłym roku po raz pierwszy liczba uczestników wydarzeń biznesowych przekroczyła milion osób! W mieście pojawili się nowi inwestorzy z różnych sektorów gospodarki, w tym także na rynku hotelarskim, zwiększyła się liczba odwiedzających miasto uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. Wraz z rozwojem popytu na spotkania rozwija się baza noclegowa w mieście (oferująca w 2019 roku w 22 hotelach 2206 pokoje, w tym 1129 pokoje w 6 hotelach skategoryzowanych na cztery gwiazdki). W 2020 roku planowane są otwarcia dwóch hoteli, a do 2022 roku 5 kolejnych (wszystkie inwestycje są już w trakcie realizacji, w standardzie czterogwiazdkowym). Uzupełnią one bazę noclegową dla biznesowych gości i uczynią miasto Katowic jednym z najatrakcyjniejszym dla organizacji spotkań konferencyjnych i biznesowych w Polsce.

Katowice – centrum biznesowym

Katowice są jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce, co potwierdza m.in. raport ABSL. Miasto ma bardzo niski wskaźnik stopy bezrobocia. Według stanu na 31 grudnia 2019 r.  wynosił rekordowo niski niespełna 1%. Katowice charakteryzują się także wyższym niż średnia krajowa przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 311,15 zł (kraj 5 169,06 zł).

Doskonała lokalizacja na przecięciu transeuropejskich korytarzy transportowych oraz w niedalekiej odległości od 3 lotnisk międzynarodowych w połączeniu z wysokiej jakości kapitałem ludzkim oraz dostępną, atrakcyjną powierzchnią biurową, czynią z Katowic destynacje dla nowoczesnych usług biznesowych. Wzrost zatrudnienia w nowych centrach usług przyczynił się do przeformułowania krajobrazu gospodarczego Katowic. W 2019 roku 3486 podmiotów zarejestrowało swoją działalność w mieście. W Katowicach trwa intensywny rozwój terenów inwestycyjnych pod zabudowę biurową i hotelową. W szybkim tempie powstają kolejne nowoczesne centra biurowe o wysokim komforcie użytkowania, przyjazne dla środowiska, inteligentne przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Na koniec 2019 r. zasoby biurowe w Katowicach przekroczyły 500 tys. m².

W zakresie wspierania lokalnego biznesu w 2019 roku uruchomiono Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który stał się nowoczesną, coworkingową przestrzenią umożliwiającą rozwój mieszkańcom Katowic w obszarach przedsiębiorczości i innowacyjności. Do dyspozycji gości jest pięć stref: coworkingowa – otwarte miejsce pracy i spotkań, wyposażone w dwa pokoje ciszy i pokój rozmów, pracy indywidualnej – wyposażona jest w 16 funkcjonalnych biurek typu open space do wynajęcia na minimum miesięczny okres, strefa business – składająca się z 12 komfortowych dwuosobowych pokoi i jednego czteroosobowego przeznaczona dla firm funkcjonujących maksymalnie trzy lata od momentu ich rejestracji, strefa fab-lab składająca się z trzech pracowni: projektowej, design i krawieckiej oraz strefa networkingowa – miejsce spotkań i odpoczynku.

Katowice – eko-rewolucja transportowa

W 2019 roku przygotowywano i prowadzono liczne inwestycje zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu transportowego w mieście Katowice, w tym Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych czy rozbudowa DK 81. – Prowadziliśmy również działania zachęcające mieszkańców i turystów do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu. W 2019 roku ponownie wzrosła liczba wypożyczeń roweru miejskiego. Zwiększona została liczba zarówno stacji, jak i rowerów miejskich działających w ramach systemu. We flocie PKM Katowice wzrosła liczba autobusów spełniających normy emisji spalania Euro 6 i EEV – wyjaśnia Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

W 2019 roku przeprowadzono największe w historii badanie parkingowe. Jednocześnie w ubiegłym roku wzrosła liczba autobusów miejskich spełniających normy Euro 6 – o ile w 2018 r. jeździło ich po mieście 93 (37,2% taboru), to w 2019 r. już 118 (47% taboru). Dodatkowo w 2019 r. zadebiutowały w Katowicach pierwsze autobusy elektryczne. Mieszkańcy korzystali w 2019 roku z pierwszego Centrum Przesiadkowego w Katowicach – CP „Ligota", które oddano do użytku pod koniec 2018 r. W ubiegłym roku parkomaty wydały tam 5803 biletów umożliwiających bezpłatne parkowanie. Warto dodać, że w 2019 trwały prace, które swój finał będą mieć w 2020 roku. Chodzi m.in. o budowę trzech centrów przesiadkowych o wartości ponad 200 mln zł czy też wprowadzenie nowej polityki parkingowej. To wszystko po to, by komunikacja miejska była wygodną, szybką i tanią alternatywą dojazdu do centrum miasta.

Pełny raport:

Raport_o_stanie_miasta_2019.pdf


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice