Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

22 kwietnia 2020
Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące odpadów w czasie pandemii
Czy wiesz, że GPZO znów działają? Czy poprawnie wyrzucasz maseczki i rękawiczki?

Od 22 kwietnia „odmrożone" zostały wszystkie katowickie Gminne Punkty Zbiórki Odpadów. Funkcjonują według zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach wyjaśnia, jak wyglądają najnowsze wytyczne i zmiany w miejskiej gospodarce odpadami w związku z koronawirusem.

 

Bieżąca sytuacja związana z pandemią sprawia, że zarówno mieszkańcy, jak i instytucje muszą w szybkim tempie dostosowywać się do zmieniających się warunków. Zdajemy sobie sprawę, że teraz szczególnie ważne są jasne oraz zrozumiałe komunikaty. Codziennie odbieramy telefony od mieszkańców Katowic, którzy dopytują o szczegółowe kwestie, związane z postępowaniem z odpadami. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w tej kwestii. Powstały na bazie najaktualniejszych wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które uzupełniliśmy o zagadnienia, z jakimi spotykamy się teraz najczęściej – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Odpady w czasie pandemii - Q and A

 • Gminne Punkty Zbiórki Odpadów jak będzie teraz wyglądać ich funkcjonowanie?

Wszystkie katowickie GPZO wznowiły działanie 22 kwietnia. Na ich terenie obowiązują zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego. Klienci korzystający z punktów muszą nosić maseczki, rękawiczki oraz zachowywać dystans około 2 metrów od pozostałych osób. Pracownicy GPZO przestrzegają najaktualniejszych wytycznych przewidzianych w miejscu pracy, związanych m.in. z odpowiednim dystansem, zabezpieczeniami czy dezynfekcją.

 

 • Obiór odpadów w workach Big Bag – kiedy wróci ta usługa?

  Big Bagi będzie można ponownie zamawiać najprawdopodobniej od 4 maja. Tutaj także wdrożone zostaną rygory bezpieczeństwa, m.in. w biurze obsługi klienta będą mogły znajdować się maksymalnie dwie osoby. Rekomendowane są płatności elektronicznie, choć kasa również będzie czynna.

   
 • Segregacja odpadów – czy coś się zmieniło?

  Nic nie uległo zmianie w kwestii segregacji śmieci. Nadal obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadów. Pamiętajmy więc, że wszystkie odpady powinniśmy wyrzucać do odpowiednich pojemników, przeznaczonych na określone frakcje.

   
 • Wiaty na śmieci – czy powinny teraz pozostawać otwarte czy zamknięte, aby zminimalizować konieczność kontaktu z elementami dotykowymi?

  Jeśli będziemy stosować się do wytycznych dotyczących noszenia maseczek i rękawiczek, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zachować dotychczasowe rozwiązania. Ostateczna decyzja w tej sprawie leży po stronie zarządców danego osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej.

   
 • Zużyte maseczki i rękawiczki – jak wyglądają najaktualniejsze wytyczne dotyczące ich wyrzucania?

  Zgodnie z wytycznymi maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

  Oczywiście niezależnie czy mamy stan epidemiologiczny, czy funkcjonujemy w „trybie normalnym", worki z odpadami powinny być zawsze zamykane. Zwłaszcza jeżeli pojemniki nie są zamykane w wiatach. W ten sposób zapobiegamy rozwiewaniu odpadów. Pamiętajmy, że nasze odpady bywają ciekawym łupem dla gryzoni i innych zwierząt, które również mogą przenosić różnego rodzaju choroby. Dlatego niezależnie od sytuacji zawiązujmy worki z odpadami przed ich wyrzuceniem.

   
 • Kosze na zewnątrz czy domowe – gdzie lepiej wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki?

  Ważne, aby jednorazowe środki ochronne trafiły do kosza na śmieci, a nie na chodnik czy trawnik. Jeżeli nie jesteśmy zakażeni, to również nasze odpady nie są zakażone. Zgodnie z wytycznymi tego typu środki ochrony można zawinąć do worka/torebki foliowej i wyrzucić do zwykłego kosza na odpady. Nie ma znaczenia, gdzie się on znajduje. W przypadku koszy na zewnątrz – problemem mogą być teraz jednorazowe rękawiczki słabszej jakości, których używamy np. podczas zakupów. Po dostaniu się do kanalizacji mogą one spowodować  zatykanie instalacji. Dlatego pamiętajmy przy wychodzeniu ze sklepu, aby takie środki ochrony również zawinąć do worka i dopiero wtedy wyrzucić do kosza znajdującego się przy sklepie.

   
 • Chusteczki antybakteryjne – gdzie je wyrzucać i dlaczego nie do toalety?

  Podobnie jak rękawiczki czy maseczki, jednorazowe chusteczki antybakteryjne należy wrzucić do woreczka, zawinąć i wyrzucić do zwykłego kosza na odpady komunalne. Nie należy ich wyrzucać do toalety. Tego typu materiały higieniczne wykonane są ze specjalnych tkanin, które nie rozpuszczają się w ściekach. Może to doprowadzić do zatkania rur, zatoru lub awarii urządzeń  kanalizacyjnych. Bywają na rynku produkty higieniczne w formie chusteczek (np. nawilżany papier toaletowy), które mogą być wrzucane do toalety, ale wtedy na opakowaniu zawsze znajduje się informacja lub oznaczenie, że dany środek jest bezpieczny dla kanalizacji.

   
 • Środki dezynfekujące o statusie biobójczym – co z opakowaniami pustymi lub niezużytymi do końca?

  Wszelkie opakowania po środkach biobójczych, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, uznawane są za odpady potencjalnie niebezpieczne i powinny trafić bezpośrednio do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów. Najlepiej czasowo takie opakowanie umieścić w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i w dogodnym momencie dostarczyć do GPZO. Jeżeli dany środek biobójczy (bądź inny zawierający skład niebezpieczny) nie został wykorzystany do końca, również powinien trafić do GPZO. Należy jednak poinformować obsługę punktu, iż opakowanie nie jest puste. Pozwoli, to pracownikom na odpowiednie magazynowanie, a następnie skierowanie do specjalistycznej utylizacji tego typu odpadu. Kategorycznie zabronione jest wylewanie resztek środków biobójczych, bądź innych o niebezpiecznym składzie, do kanalizacji! 

   
 • Przeterminowane lub niezużyte leki – jak w obecnej sytuacji je wyrzucać?

Jeżeli leki zostały całkowicie zużyte i zostały po nich tylko opakowania, wystarczy podzielić je odpowiednie frakcje (papier, plastik, szkło) i wrzucić je do odpowiednich pojemników.  Przeterminowane i niezużyte leki tak jak do tej pory można wyrzucać w wyznaczonych aptekach, do specjalnie oznaczonych pojemników. Ponadto można też je oddać do jednego z czterech katowickich GPZO. 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice