Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

02 marca 2020
Aktualizacja LPR 2020 - Zgłoszenia projektów
W związku z planowaną aktualizacją LPR Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania projektów planowanych do realizacji w podobszarach rewitalizacji

W związku z planowaną w bieżącym roku aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022", Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania projektów planowanych do realizacji w podobszarach rewitalizacji wskazanych w Programie. Aktualizacja daje równocześnie możliwość uaktualnienia informacji o projektach już wpisanych do Programu.

Zgłoszenia projektów należy dokonać wypełniając wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: 30 kwietnia 2020 r.

Wniosek_wzór.doc

Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom staranie się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/ .

Miasto nie udziela wsparcia finansowego dla realizacji projektów ujętych w Programie Rewitalizacji.

Kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice