Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

24 stycznia 2020
Konsultacje projektu uchwały dot. zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego
Prezydent Miasta Katowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia opinii i uwag do projektu uchwały


​Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, na podstawie uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.


W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 24 stycznia do 6 lutego 2020 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13, 40-003 Katowice, lub

-złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1,lub

-przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail k@katowice.eu, lub

-załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice https://pks.katowice.eu /w kategorii Konsultacje społeczne/ sprawy obywatelskie pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.


Załączniki:

projekt uchwały.pdf

formularz_zgłoszenia_opinii 24.01.doc

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice