Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

10 stycznia 2020
Inicjatywa lokalna 2020
Ósma edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach to aż 117 pomysłów mieszkańców zatwierdzonych do realizacji w 2020 roku

Ósma edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach to aż 117 pomysłów mieszkańców zatwierdzonych do realizacji w 2020 roku. Spośród 152 pomysłów o wartości ponad 3 mln zł wybrano 117 tych, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w strategie miejskie w różnych obszarach, czy też realizowane aktualnie programy.

- Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – dlatego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za swój obowiązek. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej, czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania w życie społeczności lokalnych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Wszystkie nasze działania mają jeden wspólny cel – nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście. Cieszę się, że aż 117 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej wspólnie w tym roku będziemy mogli zrealizować. Dzięki inicjatywom lokalnym wspólnie pracujemy nad ulepszeniem, upiększeniem przestrzeni Katowic, silniejszym zintegrowaniem mieszkańców czy też wsparciem lokalnych grup sąsiedzkich i aktywistów – dodaje.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizację zabezpieczonych było 100 tys. zł. W 2016 roku prezydent podjął decyzję o utrzymaniu puli inicjatywy lokalnej do 1 mln zł w związku z rosnącą aktywnością mieszkańców, co pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne popularne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy. W tym roku pozytywnie zweryfikowano aż 117 wniosków co daje 77% wszystkich złożonych wniosków. Najwięcej, bo aż 56 zaakceptowanych pomysłów dotyczy obszaru kultury, następnie 36 pomysłów będzie realizowane przy wsparciu wydziału edukacji i sportu, natomiast 16 przy udziale wydziału polityki społecznej.

Inicjatywa lokalna pozwala mieszkańcom podjąć wspólne działanie.  - Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Mieszkańcy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą pozyskać środki na realizację swojego pomysłu, który może dotyczyć poprawy przestrzeni miejskiej, np. modernizacja podwórka lub może być wydarzeniem integrującym mieszkańców, np. festyn osiedlowy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym.

- Wśród pomysłów, które już realizowano i zdecydowano się na kontynuację w ramach inicjatywy lokalnej jest m.in. przegląd spotów profilaktycznych, czy odpust św. Anny i jarmark na Nikiszowcu – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik urzędu miasta. – Mamy także pomysł wspólnego sprzątania Giszowca, czy też Lasu Murckowskiego. W ramach inicjatywy lokalnej dzięki nasadzeniom zazielenić się będzie mogło Załęże, Os. Witosa i Dąbrówka Mała. Wśród pomysłów inwestycyjnych warto wspomnieć o rewitalizacji podwórek, m.in. przy ul. Narcyzów 2 w Śródmieściu i przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Ligocie – dodaje. Inicjatywy lokalne integrujące środowisko pojawią się praktycznie w każdej dzielnicy, wśród pomysłów wybranych w ósmej edycji mamy:  projekt Kulturalna Koszutka 2020, II Dębowy Piknik Rodzinny, IV Dni Dąbrówki Małej, lekcje śpiewu przy tężni solankowej, propozycje dla aktywnych seniorów, Giszowiecki Mikołajkowy Bieg po zdrowie, koncerty plenerowe w Piotrowicach, montaż poidełek w Zespole Szkół nr 1 na Zawodziu, a także stworzenie lawendowego ogrodu w Ochojcu.

Zestawienie inicjatyw lokalnych:

Inicjatywa lokalna 2020.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice