Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwszy kontakt pomiędzy Katowicami a miastem Shenyang miał miejsce w grudniu 1999 r. podczas pobytu delegacji Shenyangu na Śląsku w ramach szerszej wizyty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Na przełomie maja i czerwca 2005 r. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Polską Techniką Górniczą S.A. zorganizowały "Dni Polskie" w Shenyangu.

Pierwsze takie wydarzenie w historii miało na celu zaprezentowanie Polski w jednym z najszybciej rozwijających się w bieżącej dekadzie regionów Chin - zarówno pod względem kulturalnym, turystycznym, jak również dwustronnych możliwości gospodarczych i handlowych. W celu zapoznania się z możliwościami współpracy handlowej, jak również przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z partnerami chińskimi do Shenyangu przybyli w tym czasie przedstawiciele następujących polskich przedsiębiorstw: Polska Technika Górnicza S.A., Telefonika Kable, Kopex, Polimex, Cekop i inne.

Po wydarzeniu "Dni Polskie" w Shenyangu i wizycie przedstawicieli Polskiej Techniki Górniczej w tym mieście, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, na prośbę władz miasta Shenyang, przesłała pismo zawierające propozycję nawiązania bliższych stosunków partnerskich z Katowicami i złożenia przez delegację chińską (kierownictwo Biura ds. Zagranicznych) wizyty w naszym mieście.

Wkrótce na Śląsk przybyła delegacja chińska, wśród której znaleźli się zarówno przedstawiciele władz miasta i prowincji, jak i przemysłu. W dniu 2 sierpnia 2005 r. członków delegacji przyjął Prezydent Miasta Katowice. Celem wizyty gości z Chin było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miasta Katowice oraz rozpoznanie możliwości bliższej współpracy gospodarczo-handlowej z firmami i instytucjami z branży przemysłu górniczego na terenie Śląska. Podczas dwustronnych rozmów przedstawiciele Katowic i Shenyangu wyrazili zainteresowanie wspieraniem szeroko rozumianej współpracy i wymiany pomiędzy miastami na zasadach partnerstwa, głównie w dziedzinach górnictwa i przemysłu maszynowego, jak również w zakresie dwustronnych kontaktów gospodarczych i handlowych. Podkreślono przy tym duże podobieństwa pomiędzy obydwoma regionami (Województwem Śląskim i Prowincją Liaoning) oraz miastami Katowice i Shenyang, a także łączącą je przemysłową tradycję.

Władze miasta Shenyang wykazywały dużą aktywność w dążeniach do rozwinięcia i usankcjonowania kooperacji dokumentem prawnym, dlatego - przy aktywnym wsparciu tych działań przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

W dniu 6 lipca 2006 r., w Katowicach, podczas kolejnej wizyty delegacji chińskiej (przedstawicieli miasta Shenyang i Prowincji Liaoning oraz urzędnika w randze wiceministra), doszło do podpisania Listu intencyjnego w sprawie współpracy między Miastem Shenyang (Chińska Republika Ludowa) i Miastem Katowice (Rzeczpospolita Polska).

Kolejnym krokiem w obustronnych kontaktach był wyjazd, na oficjalne zaproszenie Burmistrza Miasta Shenyang, delegacji przedstawicieli Miasta Katowice i Województwa Śląskiego do Shenyangu oraz podpisanie w tym mieście w dniu 6 czerwca 2007 r. Umowy pomiędzy Miastem Shenyang w Chińskiej Republice Ludowej oraz Miastem Katowice w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia współpracy miast bliźniaczych.

W dniach 20-22.05.2008 r. w Katowicach przebywała delegacja przedstawicieli miasta Shenyang oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego UE w Shenyang. W dniu 21.05.2008 r. podpisano Porozumienie w sprawie przyjacielskiej wymiany pomiędzy miastem Shenyang w Chińskiej Republice Ludowej oraz miastem Katowice w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2009 dokument precyzujący działania na najbliższą przyszłość w ramach obustronnej współpracy. Zwraca on szczególną uwagę na aspekty współpracy gospodarczej, dlatego goście z Chin odwiedzili również siedzibę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz podpisali odrębny dokument o współpracy gospodarczej z przedstawicielami jej władz.

W nawiązaniu do XXIX Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008, w sierpniu 2008r. w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach przygotowana została ekspozycja prezentująca najważniejsze chińskie symbole i obiekty olimpijskie oraz miasto partnerskie Shenyang.

W dniach 23-25.11.2009 r. po raz kolejny gościła w Katowicach delegacja miasta Shenyang. W trakcie spotkań, w toku dyskusji omawiano różne propozycje współpracy w zakresie gospodarczym, naukowym i wymiany kulturalnej. Podpisany został plan współpracy na rok 2010 pomiędzy obydwoma miastami. Goście z Shenyang złożyli wizytę w Akademii Muzycznej w Katowicach, odwiedzili Silesia Expo w Sosnowcu, gdzie zapoznali się z planami wystawienniczymi na rok 2010 oraz polityką rozwojową obiektu. Następnie wzięli udział w spotkaniu poświęconym tematom biznesowym, zorganizowanym w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach programu kulturalnego delegacja miasta Shenyang uczestniczyła w koncercie "Z operą w tle", przygotowanym przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

W dniu 19.06.2012 r. w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli katowickich szkół wyższych, instytucji kultury, świata biznesu, a także samorządu wojewódzkiego i miejskiego z delegacją chińską w związku z Jarmarkiem Kultury Chińskiej, organizowanym w naszym mieście w dniu 20.06.2012 r. z inicjatywy Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Była to pierwsza tego typu prezentacja z udziałem chińskich artystów - mistrzów sztuk pięknych i rzemiosła oraz twórców literatury i sztuki ludowej. Podczas trwania tej wyjątkowej imprezy można było podziwiać m.in.: prace malarskie, wyroby z kamieni szlachetnych, wyroby hafciarskie, oryginalne wycinanki z papieru, zwoje malarskie oraz zwoje naścienne wykonane z różnych materiałów, tradycyjne ozdoby kobiece, domowe dekoracje, akcesoria i naczynia do picia herbaty lub alkoholu, jak również poznać niektóre tajniki sztuki chińskiej kaligrafii czy zdobienia jedwabnych, satynowych i aksamitnych tkanin.

Ze strony chińskiej w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie na czele z Panem Ambasadorem Sun Yuxi oraz delegaci Prowincji Liaoning, której stolicą jest Shenyang - miasto partnerskie Katowic. Uświetnił je minirecital Piotra Banasika - młodego pianisty z Katowic, absolwenta katowickiej Akademii Muzycznej oraz laureata głównych nagród w prestiżowych konkursach fortepianowych organizowanych w kraju i za granicą, w wykonaniu którego zebrani mogli usłyszeć kilka kompozycji Fryderyka Chopina.

W styczniu 2013 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Północnowschodniego w Shenyangu, obejmującą między innymi: wymianę nauczycieli akademickich, naukowców oraz studentów, a także wspólne prowadzenie projektów badawczych, organizację wspólnych konferencji, wspólne publikacje oraz ścisłą współpracę kulturalną - w tym: pokazy chińskich filmów w Katowicach, wystawy i wernisaże plastyczne, wymianę zespołów tradycyjnej sztuki wokalnej i tanecznej, utworzenie wspólnych kierunków studiów, związanych np. z tworzeniem gier komputerowych, itp. Za jeden z priorytetów uznano pokonywanie barier językowych. W tym celu rozpocznie się nauka języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim i języka polskiego w partnerskim uniwersytecie w Shenyangu. Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Północnowschodnim w Shenyangu został już zatwierdzony, a jeszcze w 2013 r. zostaną oddelegowani do stolicy Prowincji Liaoning wybrani studenci oraz pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego do prowadzenia lektoratu języka polskiego. Ambitne plany dotyczą też m.in. wydawania wspólnych dyplomów licencjackich, magisterskich i doktorskich. W czerwcu obydwie uczelnie przystąpiły do rozmów na temat wdrażania dalszych planów kooperacyjnych oraz zacieśniania, rozwijania i poszerzania wzajemnych kontaktów w przyszłości.

W dniu 19.04.2013 r. przebywała w Katowicach delegacja przedstawicieli miasta Shenyang na czele z Panią Wiceprezydent Qi Ming. Goście z Chin zainteresowani byli problematyką dotyczącą budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz organizacją życia mieszkańców w dużych społecznościach miejskich, dlatego wzięli udział w wizycie studyjnej na katowickim osiedlu Tysiąclecia, w ramach tórej spotkali się z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast", zwiedzili spółdzielczy dom kultury, Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną  im. Karola Szymanowskiego i Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej, niektóre obiekty sportowe oraz przychodnię. Na zaproszenie jednej z rodzin siedmioosobowa delegacja chińska zagościła również w mieszkaniu jednego z pięciu najwyższych wieżowców mieszkalnych Katowic, zwanych potocznie "kukurydzami" ze względu na ich charakterystyczny kształt.

Następnie, odbyło się spotkanie z władzami miasta Katowice reprezentowanymi przez Pierwszą Wiceprezydent - Panią Krystynę Siejną oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice, podczas którego dokonano podsumowania wcześniejszej wizyty w terenie oraz omówiono różne kwestie dotyczące kierunków rozwoju i współpracy partnerskiej obydwu miast.

W dniach 24-27.09.2013 r. na zaproszenie władz miasta Shenyang oficjalna delegacja Katowic pod przewodnictwem Pana Piotra Uszoka - Prezydenta Miasta Katowice, wzięła udział w Tygodniu Kultury i Przyjaźni między Polską a Prowincją Liaoning. Oprócz reprezentantów Katowic na ww. obchodach obecni byli m.in: Ambasador RP w Pekinie Pan Tadeusz Chomicki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Mariusz Kleszczewski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Śląskiego (z uwagi na uruchomienie lektoratu j. polskiego na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang) i Miasta Chorzowa. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się koncerty Pana Szczepana Kończala -katowickiego pianisty, który dzięki staraniom Miasta Katowice i Miasta Shenyang również uczestniczył w tym przedsięwzięciu. W trakcie licznych spotkań delegacji Katowic z liderami różnych organizacji i instytucji miasta Shenyang (m.in. z Przewodniczącym Miejskiego Ludowego Kongresu Panem Zhao Chang Yi i rektorem Uniwersytetu w Shenyang Panem Li Feng strona chińska wyraziła zainteresowanie pogłębianiem wzajemnych relacji, składając nowe propozycje dot. współpracy w sferze kultury (m.in. z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną, Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia), a także w dziedzinie sportu.

Z okazji 7. rocznicy partnerstwa miast w dniu 26.08.2014 r. w Katowicach odbyło się spotkanie władz i przestawicieli Urzędu Miasta Katowice z kilkuosobową delegacją miasta Shenyang, podczas którego obydwie strony wyraziły zainteresowanie zintensyfikowaniem obustronnej współpracy zwłaszcza w dziedzinie kultury i edukacji oraz omówiły różne możliwości realizacji przyszłych działań w tych obszarach. W dniu 27.08.2014 r. goście z Chin odbyli rozmowy z władzami Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w sprawie podpisania umowy o współpracy z "9.18" Historical Museum w Shenyang, upamiętniającym datę 18 września 1931 r., która zapoczątkowała okres dziesięcioletniej okupacji terytorium Chin przez wojska japońskie.

W czerwcu 2015 r. na prośbę Ludowego Stowarzyszenia na Rzecz Przyjaźni z Zagranicą w Shenyang, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice przesłał materiały zdjęciowe i tekstowe dotyczące stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z przygotowywaną przez jego pracowników wystawą na temat miast partnerskich Shenyangu. 

W dniach 25-29.05.2015 r. w stolicy Górnego Śląska odbył się "Tydzień Kultury Wschodu - z Katowic do Pekinu", zorganizowany przez Uniwersytet Śląski oraz firmę Only 1 Fight Cooperation Ltd. W tym okresie Katowice zmieniły się w azjatycką stolicę kultury. Liczne atrakcje odbyły się m.in. na rynku - w samym centrum miasta, a także na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. Impreza stała się swoistym Świętem Dalekiego Wschodu, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznać języki dalekowschodnie (tj.: chiński, japoński i koreański), wziąć udział w warsztatach kaligrafii, prezentacji potraw kuchni orientalnej, uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych oraz wykładach na różne tematyzwiązane z kulturą Wschodu lub wziąć udział w zajęciach z japońskiej etykiety biznesowej, przygotowanych przez Japońskie Centrum Kultury i Biznesu ICHIGO. Impreza zakończyła się galą sportów walki w hali widowiskowo-sportowej "Spodek". 

W czerwcu 2015 r. Uniwersytet Śląski uruchomił na terenie swej uczelni partnerskiej, tj. Uniwersytetu Północno-Wschodniego (ang. NEU - Northeastern University) w Shenyang, Centrum Studiów Polskich, którego głównym założeniem jest kształcenie przyszłych tłumaczy - ze szczególnym uwzględnieniem problematyki biznesowej, ekonomicznej i technicznejPlany obydwu uczelni dotyczą też m. in. wydawania w przyszłości wspólnych dyplomów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

W lutym 2018 r. miasto Katowice otrzymało zaproszenie do udziału w IV Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Puchar Pokoju, organizowanym w Shenyang w dniach 7-13.08.2018 r.

W dniach 28-30.06.2018 r. odbyła się kolejna edycja Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang. Wspólne projekty z NEU realizowane są od 2013 r., czyli odkąd rozpoczęła się współpraca bilateralna pomiędzy tą uczelnią a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych NEU. Był to pierwszy krok do popularyzacji języka polskiego i kultury polskiej na technicznej uczelni, którą w istocie jest Uniwersytet Północno-Wschodni.

W ramach Dni Kultury Polskiej 2018, organizowanych przez Centrum Studiów Polskich w Shenyang, odbyły się wykłady otwarte dotyczące kultury polskiej (m. in. polskich filmów animowanych) oraz języka polskiego (zmian we współczesnym języku polskim). Poza tym, zorganizowano spotkanie z polską piosenką i warsztaty tańców polskich. Natomiast, podczas warsztatów kulinarnych chińscy studenci mogli samodzielnie zrobić kluski śląskie czy typowe polskie kanapki, a także spróbować żuru i wodzionki. Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.us.edu.pl/dni-kultury-polskiej-na-uniwersytecie-polnocno-wschodnim-w-shenyang.

Miasto Katowice odpowiedziało również na wystosowane przez miasto Shenyang zaproszenie do udziału w XVIII Światowej Konferencji Prezydentów Miast Zimowych, odbywającej się w dniach 12-14.09.2018 r. Strona chińska wyraziła także nadzieję na wizytę Prezydenta Miasta Katowice w stolicy Prowincji Liaoning w 2019 r.

Na zaproszenie uczelni partnerskiej Northeastern University, 22.11.2018 r. delegacja Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyła w spotkaniu Shenyang Branch i forum pod hasłem: "Integrating into One Belt and One Road, Promoting the revitalization of Northeast China". Wydarzenie było związane z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt, One Road), mającą na celu rozbudowę sieci infrastruktury łączącej Chiny, kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy, a także stwarzającej korzystne możliwości rozwoju współpracy w zakresie projektów o charakterze infrastrukturalnym i finansowym. Jednym z aspektów jest również wzmocnienie współpracy w zakresie edukacji. W wydarzeniu dotyczącym Nowego Jedwabnego Szlaku wzięli udział: przedstawiciele Northeastern University, lokalnych władz oraz uczelni chińskich i zagranicznych. Podczas wizyty m.in podpisano umowę w sprawie prowadzenia programu wymiany studenckiej umożliwiającego uzyskanie dyplomów magisterskich obu uczelni na kierunku filologia angielska. W roku 2018 pierwsi studenci z Shenyangu zostali absolwentami legitymującymi się podwójnym dyplomem NEU i Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.us.edu.pl/udzial-delegacji-uniwersytetu-slaskiego-w-forum-nt-inicjatywy-nowego-jedwabnego-szlaku.

W kwietniu 2020 powstała na Facebooku grupa „Pozytywne jedzenie/Home-made food international", gdzie katowiczanie oraz mieszkańcy innych miast wypracowali pomysł inicjatywy lokalnej pn. „Łączy nas chleb. Home-made food EXPO Katowice Ligota-Panewniki", poświęconej m.in. symbolice chleba w tradycji różnych kultur, narodów i wyznań. Następnie do wydarzenia postanowiono dołączyć również prezentacje miast partnerskich i konsulatów honorowych  w Katowicach, co przyczyniło się do powstania projektu „Festiwal Miast Partnerskich". Przygotowano zaproszenia na „Festiwal Miast Partnerskich" w polskiej i angielskiej wersji językowej skierowane do miast partnerskich oraz wstępny program wydarzenia, które odbyło się w ramach rocznicy urodzin miasta (data uzyskania praw miejskich 11.09.1865) oraz z okazji jubileuszu 50-lecia Areny Spodek. Miasta, które nie mogły wziąć udziału w imprezie, nagrały film z przepisem kulinarnym na wypiek pieczywa lub potrawy charakterystycznej dla regionu oraz pozdrowieniami dla Katowiczan z okazji naszego Jubileuszu m.in. Groningen, Shenyang, Mobile. Ponadto przesłały swoje logotypy.

Na oficjalnej stronie internetowej oraz profilu facebookowym Urzędu Miasta Katowice w dniu 19.10.2020 r. odbyła się kampania promocyjna miasta partnerskiego Shenyang. Jej celem było promowanie wiedzy o tym chińskim mieście oraz jego współpracy z Katowicami w ramach bliźniaczego partnerstwa, a także zachęcenie mieszkańców stolicy Górnego Śląska do odbycia wirtualnej, a po zakończeniu pandemii również rzeczywistej, podróży do atrakcyjnych turystycznie miejsc z nim związanych.

Grudzień 2020- Wydanie folderu pt. „Poznaj Miasta Partnerskie Katowic" w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w których opisano zarówno Katowice jak i jedenaście miast partnerskich naszego miasta zgodnie z kluczem- powody dla których warto odwiedzić: Groningen, Kolonię, Koszyce, Lwów, Miszkolc, Mobile, Opawę, Ostrawę, Pulę, Saint-Etienne, Shenyang oraz Katowice.


W dniu 5.02.2021 r. miasto Shenyang, pod przewodnictwem gubernatora Prowincji Liaoning, zorganizowało w formie wideokonferencji wydarzenie pod nazwą "5. Konferencja Liderów Szczebla Centralnego i Lokalnego Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej", w której uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Mariusz Skiba. 

Tematami przewodnimi konferencji były następujące zagadnienia: wspólna walka Chin oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej z pandemią koronawirusa i opracowanie nowego, szerokiego mechanizmu współpracy, jak również dalsze promowanie wszechstronnego rozwoju na szczeblu centralnym i lokalnym w dziedzinie: gospodarki, nauki, technologii, edukacji, kultury, itp., a także pogłębianie zrozumienia i umacnianie wzajemnej przyjaźni.

W dniu 15.03.2021 r. został wysłany list gratulacyjny do nowo wybranego Burmistrza Miasta Shenyang - Pana Wang Xinwei. Zastąpi on na zajmowanym stanowisku dotychczasowego lidera ludowych władz miasta Shenyang - Pana Jiang Youwei. 

Wyboru nowego włodarza stolicy Prowincji Liaoning dokonano w lutym 2021 r. podczas obrad "16. Kongresu Ludowego Miasta Shenyang". Zawodowo, Pan Wang Xinwei jest specjalistą z zakresu elektrotechniki. W latach 2016-2018 piastował stanowisko Burmistrza Miasta Anyang w Prowincji Henan, a w roku 2020 - Burmistrza Miasta Zhengzhou. Od 2020 r. pełnił również funkcję Wicegubernatora Prowincji Henan.

W dniach 10 i 11 września 2021 w Parku Zadole, odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Miast Partnerskich i Inicjatywy Lokalnej :"Łączy nas chleb. Home-made food EXPO Katowice Ligota-Panewniki", na który zaproszono mieszkańców, miasta partnerskie, konsulów honorowych państw reprezentowanych w Katowicach i regionie, przedstawicieli wyznania judaistycznego, chrześcijańskiego i muzułmańskiego, miejskie szkoły gastronomiczne, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach, piekarnie rzemieślnicze oraz lokalnych twórców rękodzieła. Oprócz interesujących dyskusji prowadzonych przez zaproszonych gości, publiczność Festiwalu miała okazję degustować chleby i pieczywo Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Centrum Kultury Muzułmańskiej w Katowicach, a także przygotowane wg receptur z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Niemiec, Peru, Serbii, Słowenii i Beninu. Spośród miast partnerskich Katowic obecne były: węgierski Miszkolc, niemiecka Kolonia i francuskie Saint-Etienne. Pozostałe, takie jak: czeskie Ostrawa i Opawa, chiński Shenyang, chorwacka Pula, holenderskie Gronningen i amerykańskie Mobile nie mogąc wziąć osobistego udziału, przesłały filmy z pozdrowieniami i przepisami kulinarnymi, które zaprezentowano na telebimie na scenie amfiteatru oraz na stoisku Katowic i miast partnerskich. 

Celem projektu było pokazanie chleba w tradycji różnych kultur, narodów i wyznań, jako symbolu łączącego, stanowiącego podstawę do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

W 2022 roku obchodziliśmy 15-lecie współpracy pomiędzy Katowicami i Shenyangiem. Ze względu na trwające nadal obostrzenia pandemiczne w Chinach, świętowanie odbyło się w przestrzeni Internetu.

Informacje na temat 15 lecia współpracy znajdują się w zakłądce: 15 lecie współpracy

W dniach 5-10 listopada 2023 r. zorganizowano misję gospodarczą pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy do miasta Shenyang - stolicy chińskiej Prowincji Liaoning. Poza liderami miasta i regionu w tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Funduszu Górnośląskiego S.A., Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a także przedsiębiorcy.

400096341_884065533277310_4770257544563512043_n.jpg

Najważniejszym punktem programu wizyty było podpisanie przez przedstawicieli obu regionów deklaracji o kontynuowaniu i umacnianiu współpracy. Województwo Śląskie reprezentował w Shenyang marszałek Jakub Chełstowski, a prowincję Liaoning gubernator Li Lecheng. Obie strony zadeklarowały chęć kontynuacji i wzmocnienia dotychczasowej współpracy oraz wymiany doświadczeń.

399990361_884065543277309_4775908602507183331_n.jpg

Wśród najistotniejszych dziedzin w programie kooperacji znalazły się m.in.: gospodarka, kultura, sztuka oraz wzajemna promocja. Współpraca z chińską prowincją Liaoning jest szansą m.in. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego, którzy mogą zaistnieć na tym gigantycznym rynku, pozyskać partnerów technologicznych oraz biznesowych dla realizacji swoich pomysłów. Region zamieszkuje ponad 42 mln osób. Znajduje się tam 70 uczelni wyższych, a najważniejszą gałęzią gospodarki jest przemysł ciężki.

398967577_884065293277334_8880092139795621732_n.jpg

Historia współpracy pomiędzy regionami rozpoczęła się w 2010 roku podczas wizyty delegacji województwa śląskiego w Szanghaju, w trakcie wystawy EXPO. 24 maja 2012 roku podpisano porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków między województwem śląskim a Rządem Ludowym Prowincji Liaoning.

398978472_884065283277335_1500246723267783014_n.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice