Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ostrawa - 20 lat współpracy

Ostrawa - 20 lat współpracy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​W 2016 roku mija 20 lat od podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa.

Wypowiedzi Prezydentów obu zaprzyjaźnionych miast na temat wieloletnich i dobrze układających się relacji - można znaleźć w gazecie „Nasze Katowice", wydanie z maja bieżącego roku: 

http://www.katowice.eu/SiteAssets/miasto/gazeta-miejska/91_maj_2016.pdf ).​

Główne obchody jubileuszu przypadają w maju, ponieważ co roku począwszy od 2001 organizowane są wspólnie przez Katowice i Ostrawę w tym miesiącu „Dni Polsko-Czeskie".

UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA KATOWICE

W dniu 24 maja 2016 r. z okazji 20. rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa, odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach uroczysta Sesja Rady Miasta Katowice z udziałem m.in.  radnych oraz przedstawicieli Miasta Ostrawy. 

IMG_1632.JPGIMG_1649.JPGfoto 1627m.png 

Foto 1620m.pngFoto 1623m.png 

​​​​Porządek obrad uroczystej Sesji w dniu 24 maja br. był następujący:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Powołanie sekretarzy sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice - Pan dr Marcin Krupa

 5. Wystąpienie Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Ostrawy - Pan mgr Michal Mariánek

 6. Wystąpienie Konsula Generalnego RP w Ostrawie Pana Janusza Bilskiego

 7. Referat okolicznościowy Prof. Josefa Byrtusa – (Prof. nzw. JUDr. Ing. , Dr. h. c.,  Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach w latach 1994-1998 oraz 2003-2007, Honorowy Obywatel Miasta Katowice, Prof. nzw. GWSH Katowice)

 8. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie 20.rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa.

 9. Odczytanie tekstu deklaracji o współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa przez Prezydenta Miasta Katowice

 10. Podpisanie deklaracji o współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa przez Prezydenta Miasta Katowice i Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Ostrawy

 11. Komunikaty i wolne wnioski.

 12.  Zamknięcie sesji.

 

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna. 

Informacja o Sesji została zamieszczona na miejskiej stronie internetowej na: http://www.katowice.eu/miasto/aktualn​osci?ItemID=1791&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e

Transmisję „na żywo" ​można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=wky_j​fzGb7o

IMG_1611.JPG 

IMG_1628.JPGIMG_1651.JPGIMG_1659.JPGIMG_1664.JPG

Podczas Sesji w dnia 24 maja br. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Statutowego Ostrawy mgr Michal Mariánek i Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa podpisali w imieniu Miasta Statutowego Ostrawy oraz Miasta Katowice „Deklarację o współpracy pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Statutowym Ostrawa". Na podstawie podpisanej Deklaracji obydwa miasta deklarują wolę kontynuacji wzajemnych kontaktów określonych w umowie o stosunkach partnerskich i współpracy podpisanej w dniu 4 stycznia 1996 roku w Katowicach, a także wyrażają chęć działania na rzecz mieszkańców obu miast i postanawiają tym samym nadal sprzyjać wymianie doświadczeń w tematach będących obiektem wspólnego zainteresowania oraz intensyfikacji i rozszerzaniu kontaktów między instytucjami i organizacjami. Deklaracja stawia sobie za cel budowanie pozytywnego wizerunku obu miast. Kontynuowana współpraca została ustalona w Deklaracji zwłaszcza w niżej wymienionych tematach:

 • udział we wspólnych projektach realizowanych przez Katowice i Ostrawę w przypadku dostępności własnych lub pozyskanych środków finansowych,

 • ochrona środowiska,

 • współpraca gospodarcza,

 • wzajemna promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w obu miastach poprzez miejskie środki masowego przekazu, strony internetowe oraz portale społecznościowe,

 • tworzenie i doskonalenie strategii promocji przedsięwzięć prowadzonych przez miasta Katowice i Ostrawę, 

 • działania na rzecz sprawnej komunikacji informacyjnej w celu zapewnienia skutecznej promocji i koordynacji inicjatyw w obu miastach.

IMG_1689.JPG

W Sesji wzięła udział także młodzież z XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach https://15lokatowice.edupage.org/  oraz Gimnazjum Matični  http://mgo.cz/jj/  z Ostrawy, które to szkoły nawiązały w maju br. dobrze zapowiadającą się współpracę. Dla obecnych na Sesji uczniów była to swoista lekcja wychowania obywatelskiego. W tym dniu młodzież z Gimnazjum z Ostrawy złożyła wizytę w XV LO, a po Sesji przedstawiciele obu szkół wspólnie zwiedzili Muzeum Śląskie.

Po zakończeniu Sesji w dniu 24 maja br. Prezydenci i przedstawiciele obu miast, członkowie  Rady Miasta Katowice i Rady Miasta Ostrawy oraz inni goście udali się na Plac Miast Partnerskich w Ligocie, aby tam zasadzić drzewko – klon, symbolizujące przyjaźń i współpracę miast: Katowic i Ostrawy. Wydarzeniu towarzyszył występ mażoretek Miejskiego Domu Kultury Ligota.

IMG_1713.JPGIMG_1718.JPGIMG_1735.JPGIMG_1758.JPG

IMG_1770.JPG 

IMG_1741.JPGIMG_1748.JPGIMG_1768.JPG 

IMG_1772.JPG 

IMG_1774.JPG 

tablica Plac Miast Partnerskich.png 

​​W dniu 24 maja br. w godzinach popołudniowych goście z Ostrawy zwiedzili Muzeum Śląskie, a wieczorem mieli okazję uczestniczyć w koncercie w siedzibie NOSPR pt."Scoring4Polański".

IMG_1826.JPG

Poniżej znajduje się podziękowanie nadesłane z Magistratu w Ostrawie na ręce Prezydenta Miasta Katowice za udział w programie przygotowanym dla delegacji czeskiej w dniu 24 maja br. ​​ w Katowicach.​

Ostrava.png

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI KULTURY 

W dniu 13 maja 2016 r. głównie z inicjatywy Miasta Ostrawa, odbyło się spotkanie dyrektorów jednostek kultury z Katowic i Ostrawy - instytucji zaangażowanych w teatr. Na spotkanie do Katowic przyjechała delegacja z Ostrawy w składzie: Dyrektor Morawsko-Śląskiego Teatru Narodowego, Dyrektor Teatru im. Petra Bezruče, Dyrektor Sceny Kameralnej „Arena", Dyrektor Teatru Lalek. Ze strony Katowic w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i przedstawiciele następujących jednostek kultury: Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum", Teatru „Korez", Teatru „Gry i Ludzie", Stowarzyszenia Ogrody Teatru, Teatru „Rawa", a także nauczyciel X LO w Katowicach. Obecni byli także przedstawiciele Wydziału Kultury oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i zapoznawczy i służyło nawiązaniu bezpośrednich kontaktów między teatrami z Katowic i Ostrawy. Spotkanie prowadził Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice Pan Adam Łęski; obecna była także Pani Jowita Hercig - Kierownik Referatu w Wydziale Kultury.

SAM_0003.JPGSAM_0006j.jpg 

SPOTKANIE SPORTOWE 

W dniu 17 maja 2016 r. odbyło się spotkanie sportowe przedstawicieli Miasta Katowice i Miasta Ostrawy. Mecze - siatkówka kobiet i piłka nożna mężczyzn, zostały rozegrane w Ośrodku Sportowym „Kolejarz" przy ul. Alfreda w Katowicach pomiędzy drużynami złożonymi głównie z pracowników urzędów miast: Ostrawy i Katowic. Podczas spotkania obecni byli Wiceprezydenci obu partnerskich miast: Pan mgr Michal Mariánek - Wiceprezydent Miasta Ostrawy i Pan Waldemar Bojarun - Wiceprezydent Miasta Katowice, oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek, pracownicy Wydziału Sportu, jak również przedstawiciele Wydziału Promocji Urzędu.  

IMG_2784.JPG ​IMG_2780.JPG

IMG_2785.JPGIMG_2839.JPG 

IMG_2852.JPG 

IMG_2921.JPG

IMG_2931.JPG 

IMG_2948.JPGIMG_2953.JPG

"KONCERT NAJMNIEJSZY​CH SKRZYPKÓW" W OSTRAWIE ​​

W dniu 27 maja 2016 r. uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach reprezentowali Miasto na „Koncercie Najmniejszych Skrzypków" w Ostrawie. Występ cieszył się uznaniem publiczności. Koncert odbył się w sali budynku „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava". Ponadto dzieci zostały zaproszone na wycieczkę do obiektu „Velký svět techniky - Science and Technology Centrum" oraz do ostrawskiego Planetarium. 

​​20160527_171115.jpg20160527_170932.jpg


​"CZESKI BIEG DZIKA" - "ČESKÝ BĚH DIV​OČÁKA"​

​Z okazji jubileuszu, w dniu 29 maja 2016 r. w niedzielę odbył się Panewnicki Bieg Dzika zwany „czeskim" (Český Běh Divočáka) z uwagi na to, że w edycji tej aktywny udział wzięła reprezentacja Magistratu Miasta Ostrawy. 

Bieg dzika - czeski 29.05.2016.jpg


Goście z Czech przywieźli drobne upominki dla dzieci, które uczestniczyły w zawodach. Informacja zapowiadająca wydarzenie znalazła się na miejskiej stronie internetowej: http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=1799&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e ​ . Z ramienia Urzędu Miasta Katowice w wydarzeniu wziął udział Pan Adam Łęski - Kierownik Referatu w Wydziale Promocji.


PRZEJAZD ROWEROWY NA TRASIE KATOWICE – OSTRAWA

W dniu 11 czerwca 2016 r. odbył się po raz pierwszy przejazd rowerowy z Katowic do Ostrawy, zorganizowany z okazji 20-tej rocznicy współpracy partnerskiej obu miast. Projekt został przygotowany przez KS AZS AWF Katowice, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice oraz Magistrat Miasta Ostrawy. Przejazd rozpoczął się na Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie, a zakończył na  Prokešovo náměstí w Ostrawie. Wzięli w nim udział radni Rady Miasta Katowice, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz członkowie KS AZS AWF Katowice (razem 20 osób). Przejazd miał charakter rekreacyjny, a jego celem było rozpoznanie trasy liczącej ok. 96 kilometrów długości. Po polskiej stronie granicy rowerzyści jechali przez: Katowice, Tychy, Mikołów, Wyry, Gostyń, Suszec, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek, Jastrzębie Zdrój, Gołkowice. Po stronie czeskiej uczestników powitali i pilotowali, również na rowerach, przedstawiciele ostrawskiego Magistratu. Miasto Katowice i Miasto Ostrawa planują, że wydarzenie to w przyszłym roku będzie miało charakter otwarty, co pozwoli na zorganizowanie rajdu rowerowego na tej trasie dla większej liczby uczestników z obu miast.

​ 20160611_081807.jpg

SAM_0490.JPG

SAM_0498.JPG20160611_140034.jpgP6112898.JPG

​KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE WSPÓŁPRACĘ 

KATOWIC Z OSTRA​WĄ


W kwietniu br. odbył się konkurs dla mieszkańców Katowic na najlepsze hasła promujące współpracę miast: Katowic i Ostrawy. Konkurs organizowany był przez Urząd Miasta Katowice we współpracy z Magistratem Miasta Ostrawy z okazji jubileuszu 20-lecia podpisania umowy partnerskiej między tymi miastami, który przypada w 2016 roku.   

Konkurs rozpoczął się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 10.00 i trwał do 15 kwietnia br. do godz. 15.00. Zadaniem uczestników konkursu było przesłanie w tym terminie propozycji hasła opatrzonego pseudonimem, drogą elektroniczną na adres: konkurs@katowice.eu . Hasło powinno zawierać dwa słowa kluczowe: „Katowice" i „Ostrawa".

Konkurs został rozstrzygnięty przez komisję konkursową w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Katowice, która wyłoniła dziesięciu zwycięzców. Wyniki konkursu zostały opublikowane na miejskiej stronie internetowej www.katowice.eu .

Nagroda to jeden z dziesięciu podwójnych biletów wstępu na wydarzenie sportowe lub kulturalne w Ostrawie.

Fundatorem nagrody jest Miasto Ostrawa, które przeznaczyło na ten cel: 

 • pięć podwójnych biletów wstępu na międzynarodowy mityng lekkoatletyczny „Zlatá Tretra" (dnia 20.05.2016 r. na Stadionie Miejskim, Ostrava-Vitkovice); oficjalna strona zawodów: http://www.zlatatretra.cz/default.asp

 • pięć podwójnych biletów wstępu na koncert „Kantátový večer"  w ramach festiwalu muzycznego „Janáčkov máj" (dnia 5.06.2016 r. o godz. 19.00 w wielofunkcyjnej auli „Gong", Ostrava-Vitkovice); szczegóły na http://www.janackuvmaj.cz/cs/program-2016

Poniżej znajduje się regulamin konkursowy wraz z załącznikiem, z którymi uczestnicy winni byli zapoznać się przed przystąpieniem do konkursu:  

REGULAMIN KONKURSU OSTRAWA_KATOWICE - kwiecień 2016.doc

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU - kwiecień 2016.docx

Konkurs na hasło.png ​

Z okazji jubileuszu obydwa miasta przygotowały wspólnie szereg przedsięwzięć realizowanych m.in. w miejskich instytucjach kultury. Informacja o tych wydarzeniach znajduje się poniżej. 


PROGRAM OBCHODÓW  20. ROCZNICY PODPISANIA UMOWY O WSPÓŁPRACY PARTNERSKI​EJ MIAST: KATOWIC I OSTRAWY - 

wydarzenia w  katowickich instytucjach kultury

​Miejski Dom Kultury Ligota

Miejski Dom Kultury "Ligota" włącza się w obchody poprzez zaproszenie  mażoretek z Ostrawy na XXII edycję "Święta Kwitnących Głogów" w dniu 21 maja 2016 roku. W tym roku to grupa „Krokodyl".

 

XXII edycja ŚWIĘTA KWITNĄCYCH GŁOGÓW

21 maja 2016 (sobota)

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice

12.30-14.30  PARADA ulicami Ligoty zespołu mażoretek, orkiestr dętych,

13.30  pokaz mażoretek na skrzyżowaniu ulic Słupskiej i Koszalińskiej.

AMFITEATR w Parku Zadole

            14.30- 14.40  rozpoczęcie

14.40-15.30   program szkolno-przedszkolny

15.30-16.30  Akordeoniści z MDK „Bogucice-Zawodzie"

16.30-18.30  program artystyczny MDK „Ligota"

18.30-19.30  Rutkowska+mażoretki+KATOSIE „Piękny Panek" City Silesia

19.30-20.30  Teatr Ruchu Kinesis  z Gimnazjum nr 23

20.30-21.50  gwiazda wieczoru Zespół Sebastian Riedel @ Cree

22.00 - pokaz laserów

Atrakcje towarzyszące dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

zabawy cyrkowe, modelowanie balonów, bańki mydlane, malowanie twarzy, jarmark rękodzieła, gastronomia, konkursy i zabawy literackie przygotowane przez Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 file-page1.jpg


Fotorelacja z przebiegu XXII edycji Świeta Kwitnących Głogów w dniu 21 maja 2016 r. z udziałem mażoretek z Ostrawy

SAM_0057.JPGSAM_0103.JPGSAM_0159.JPGSAM_0175.JPGSAM_0194.JPGSAM_0208.JPGW Parku "Zadole" tradycyjnie zasadzone zostało drzewo głóg. Wydarzeniu towarzyszył Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba. Święto Kwitnących Głogów prowadziła Pani Joanna Bańczyk - Dyrektor MDK Ligota.  

SAM_0245.JPGDSC_0211.JPGSAM_0254.JPGSAM_0296.JPG

​Miejski  Dom Kultury Południe

Wydarzenia w MDK „Południe" w ramach obchodów jubileuszu:

5 maja, g. 18.00, "Czechy: jak to ugryźć?" – prelekcja o czeskiej kuchni. 

             Katowice-Piotrowice, ul. Gen. Jankego 136. Wstęp wolny.

6 maja, g. 10.30, otwarcie wystawy: „Teplota 830˚ - Frýdlantský umělecký smalt" (6-30 maja 2016)

             Katowice-Piotrowice, ul. Gen. Jankego 136. Wstęp wolny.

             Wystawa malarstwa w technice emalii artystycznej 19 artystów czeskich i polskich.

             Otwarcie wystawy połączone z wykładem i pokazem multimedialnym przybliżającym malarską technikę emalii  – prof. E. Kuraj, dr hab. K. Dadak. Wystawa potrwa do 30 maja.

             Wykład dla uczniów szkół średnich z dzielnicy Piotrowice.

12 maja, g. 17.00 "Havel w obiektywie" – wernisaż wystawy dokumentalnej ( 12-30 maja 2016)

          Katowice -Murcki, ul. Kołodzieja 42, Wstęp wolny.

21 maja, g. 10.00 „Wycieczka do Ostrawy" – wyjazd w ramach klubu podróżnika

          Katowice-Murcki, ul. Kołodzieja 42 (impreza odpłatna, wcześniejsze zapisy).

 

Miejski Dom Kultury Szopienice – Giszowiec

14.04.2016 godz.10.30
„Animacja w pigułce", czyli kilka słów jak tworzy się animacje oraz warsztaty praktyczne.
Tworzymy własne historie …

25.04. – 08.05.2016
„Katowice-Praga" – wystawa fotograficzna w Galerii "Antrakt"

17.05.2016 godz.11.00
"Ciekawostki, które powinieneś wiedzieć o Czechach"
- prelekcja reprezentanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach

18.05.2016 godz.10.00
"Zabawa z czeskimi bohaterami bajek"
- plenerowe warsztaty artystyczne połączone z zabawami i zagadkami dla najmłodszych

23.05.2016 godz.11.00
"KANTOR – artysta polski czy czeski?
- prelekcja z historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Miejski Dom Kultury Koszutka

1. IX POLSKO-CZESKI FESTIWAL BAJEK  dla dzieci szkolnych i przedszkolnych we współpracy z: Středisko Volného Času Ostrava-Korunka w dniach od 18 do 22 kwietnia 2016r. (ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1)

Festiwal pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice i Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrawa.

Festiwal składający się z następujących wydarzeń: 

- Przegląd Dziecięcych Form Teatralnych „Z bajką w tle"

- konkurs literacki i konkurs plastyczny dla dzieci z polskich i czeskich szkół i przedszkoli

- warsztaty i spotkanie z bajkopisarzem

- projekcje polskich i czeskich bajek​

- warsztaty kreatywne w Twórczym Zakątku dla rodziców z dziećmi w Katowicach  i Ostrawie

- spektakl teatralny.

Uroczyste podsumowanie Festiwalu oraz rozdanie nagród (dnia 24.04.2016r. w Ostrawie).

 

FESTIWAL BAJEK, wręczenie nagród w Ostrawie, ​24 kwietnia​ 2016r.

Festiwal Bajek przebiegał wielowątkowo, był przeprowadzony równolegle wśród dzieci z katowickich i ostrawskich przedszkoli i szkół podstawowych, z podziałem na konkursy: literacki, plastyczny, na logo Festiwalu oraz przegląd dziecięcych form teatralnych. Uroczystość wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców odbyła się w dniu 24 kwietnia 2016 r. w ostrawskim obiekcie kultury i edukacji: Středisko volného času „Korunka", w połączeniu z programem artystycznym przygotowanym przez Stredisko. Do Ostrawy na uroczystość pojechały w nagrodę dzieci z Katowic, które zwyciężyły w Festiwalu Bajek, a wraz z nimi ich opiekunowi, przedstawiciele MDK Koszutka oraz pracownik Wydziału Promocji Urzędu Miast Katowice. Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczali przedstawiciele magistratów obu partnerskich miast, Dyrektor MDK Koszutka Pani Lidia Gałęziowska oraz Wicedyrektor Strediska.

foto 0296m.pngFoto0318m.pngFoto0341m.pngFoto 0259 m.png 

​Wyjazd uczestników do Ostrawy został zorganizowany przez MDK Koszutka - współorganizatora Festiwalu Bajek, natomiast Středisko volného času „Korunka" zapewniło uczestnikom całodzienny program pobytu w Ostrawie, w tym zwiedzenie mini zoo w filii Střediska,

SAM_0085.JPGSAM_0066.JPGSAM_0026.JPGSAM_0095.JPG

a także warsztaty: plastyczne, teatralne i ceramiczne.

Foto warsztaty1.pngFoto warsztaty 2.pngFoto warsztaty 3.JPG

​2. Wystawa czeskiego fotografa Tomáša Rasla w „Galerii Za Szybą" pt. „TOMÁŠ RASL PHOTOGRAPHY" w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 18.00. (ul. Krzyżowa 1). Termin wystawy: 05.05-03.06.2016 r.

3.  Koncert muzyki czeskiej we współorganizacji z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia" i Konserwatorium Muzycznym im. L. Janačka z Ostrawy – dnia 22 maja 2016r. o godz. 17.00  (ul. Grażyńskiego 47).


Muzeum Historii Katowic

w ramach obchodów jubileuszu:  warsztaty i wykłady na temat grafiki (serigrafia, grafika cyfrowa, książka autorska) prowadzone przez prodziekana Wydziału Artystycznego Uniwersytetu w Ostrawie dr hab. Marka Sibinsky'ego w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic przy ul. Kościuszki 47, dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 - w czasie trwania wystawy Karola Pomykały laureata nagrody im. Pawła Stellera w ramach 9 Triennale Grafiki Polskiej - „Linie i punkty".

Katowice.png

​​Fotorelacja z wykładu i warsztatów na temat serigrafii i sitodruku prowadzonych przez dr hab. Marka Sibinsky'ego pt. "​Czeska Serigrafia", w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic, 2 czerwca 2016 r.


IMG_3423.jpgIMG_3427.jpgIMG_3446.jpgIMG_3452.jpgIMG_3476.jpgIMG_3513.jpg

"Dni Czesko-Polskie" w Galerii "Muflon" w Ustroniu, 6.06 - 20.07.2016 r. - fotorelacja

SAM_3290.JPGSAM_3301.JPGSAM_3317.JPGSAM_3318.JPGSAM_3320.JPG 

Ustroń.jpg


Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach


Szereg działań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, które w atrakcyjny sposób przybliżają czeską kulturę i tradycje, m.in. poprzez: spotkania z pasjonatami kultury czeskiej jak np.:  Aleksandrem Kaczorowskim - autorem biografii Bohumila Hrabala „Hrabal. Słodka apokalipsa" oraz Václava Havla „Havel. Zemsta bezsilnych", powieści „Praskie łowy", znawcą i tłumaczem literatury czeskiej, m.in. prozy Bohumila Hrabala, Egona Bondy'ego, Josefa Škvorecky'ego. Aleksander Kaczorowski jest również redaktorem naczelnym praskiego kwartalnika „Aspen Review Central Europe" i doktorantem w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem tytułu Ambasadora Nowej Europy z 2015 r.  Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim - w dniu 18 maja, o godz. 17.00, w Filii nr 14 (ul. Piastów 20).

Następnie, goście Biblioteki: 

- Łukasz Grzesiczak – redaktor naczelny portalu Nowinka.pl - zapoznanie z czeską literaturą i polskimi wydawnictwami poświęconymi Czechom,

- dr hab. Krzysztof Nowak - kierownik Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu Śląskiego, badacz dziejów stosunków polsko-czeskich. Spotkanie w ramach cyklu Wielokulturowy Śląsk, w dniu 24 maja, o godz. 17.00, w Filii nr 11 (ul. Grażyńskiego 47),

- o polskich tłumaczeniach czeskiej literatury ostatnich lat, po którą warto sięgnąć - wykład dr Izabeli Mroczek z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; spotkanie w dniu 23 maja, o godz. 17.00, w Filii nr 36 (ul. Gen. Hallera 28).

Dopełnienie spotkań to organizacja czeskiej edycji Pecha Kucha Night. Pecha Kucha („peczakcza" - po japońsku „pogawędka") - impreza odbywająca się w ponad 800 miastach na całym świecie. Jej pomysłodawcami są architekci Astrid Klein i Mark Dytham z Klein Dytham Architecture w Tokio. Pecha Kucha to rodzaj nieformalnego spotkania, na którym zaprezentować może się każdy. Pecha Kucha w czeskim wydaniu - w dniu 19 maja, o godz. 19.00 w Hospodzie (ul. Gliwicka 6). Bezpośrednio przed Pecha Kucha - kiermasz książek czeskich.

Dla najmłodszych miłośników gier planszowych MBP - wspólne tworzenie gier, opartych na znanych i lubianych czeskich bajkach w dniu 17 maja, o godz. 17.00, w Filii nr 17 (ul. Krzyżowa 1).

Przez cały maj - możliwość obejrzenia interesujących wystaw. Pierwsza z nich to wystawa „Olga Havlová" fundacji im. Olgi Havlovej, poświęcona żonie Václava Havla – działaczce i założycielce fundacji „Výběr dobré vůle" (Wybór dobrej woli) niosącej pomoc osobom niepełnosprawnym; wystawa w Filii nr 32 (ul. Grzyśki 19 A).

Drugą wystawą prezentowaną przez Bibliotekę jest „Czeskie naj…" – zawierającą 33 plakaty  przedstawiające wybrane eksponaty powstałe w Republice Czeskiej, charakterystyczne dla Czechów, ale także te, które osiągnęły światowy sukces. Przedstawione postacie to m.in.: Prokop Diviš – wynalazca piorunochronu, Bedřich Hrozný – odkrywca klucza do języka Hetytów, Jan Jánský – odkrywca czterech grup krwi; wystawa udostępniona w Filii nr 30 (ul. Rybnicka 11).  

Kolejna wystawa zatytułowana jest „Inwazja 1968" (16 plansz) - wypożyczona z IPN Oddział w Krakowie, dostępna w Filii nr 16 (ul. Wajdy 21).

Wszystkie wystawy udostępnione były w trzech filiach MBP przez cały maj.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia"

IPiUM „Silesia" wraz z Miejskim Domem Kultury „Koszutka" zorganizowały koncert z udziałem studentów i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. L. Janáčka z Ostrawy,  dnia 22 maja br.

​22.05.2016, niedziela

17:00                Katowice, Miejski Dom Kultury „Koszutka", ul. Grażyńskiego 47 a

                        Talenty z Ostrawy, Dni Polsko-Czeskie 2016

Koncert studentów i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. Leoša Janáčka w Ostrawie

Wykonawcy:

Irena Szurmanová – fortepian

                         Patricia Janečková, Karolína Levková – sopran

                         Jan Nepodal – perkusja

                         Barbora Jirásková – sopran

Regina Bednaříková – fortepian

                         Daniel Skála – cymbały

Marcela Halmová – bajan, akordeon

                         Jan Niederle – skrzypce

W programie: utwory kompozytorów czeskich (I. Szurmanová, V. Novák, J. Malát, K. Kovařovic, B. Smetana, J. Meisl, J. Dadák, M. Bachorek, V. Trojan).

​​Fotorelacja z koncertu studentów i pedagogów Konserwatorium Muzycznego 

im. Leoša Janáčka z Ostrawy w MDK Koszutka, 22 maja 2016 r.


SAM_0047.JPG 

SAM_0010.JPGSAM_0031.JPGSAM_0038.JPGSAM_0075.JPGSAM_0087.JPG


Poniżej znajdują się artykuły dotyczące koncertu studentów i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. Leoša Janáčka z Ostrawy, ​zamieszczone w wydawnictwie ​​ "Silesia prezentuje", nr 133 maj 2016 i nr 134 czerwiec-lipiec 2016.

"20 LAT WSPÓŁPRACY KATOWIC Z OSTR​AWĄ​

Studenci od Janáčka w mieście akademików od Szymanowskiego

Niedawno przypomnieliśmy naszym Czytelnikom, że jeden z najsławniejszych dziś tenorów świata Piotr Beczała zanim wyjechał na podbój zagranicy, w latach 1991-92 wystąpił na 8 koncertach „Silesii" – dziś dodajmy, że jeden z tych koncertów odbył się w auli Uniwersytetu w Ostrawie. To nie jedyny przykład. W 2003 roku nieznany jeszcze szerzej student bydgoskiej Akademii Muzycznej Rafał Blechacz zagrał na dwóch koncertach XIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych – w Konserwatorium im. Leoša Janáčka w Ostrawie i w dworze Zieleniewskich w Trzebini. Dwa lata później pianista wygrał XV Konkurs Chopinowski.

Z Ostrawą współpracujemy od dawna, a od 2000 gościmy w stolicy kraju morawsko-śląskiego każdego roku, głównie z koncertami kolejnych festiwali młodych laureatów, ale nie tylko. Z kolei artystów czeskich chętnie prezentujemy w Katowicach. W poprzednim numerze recenzowaliśmy recital klawesynistki z Brna, Marii Barbary Willi. Wspomnijmy, że w 2009 roku na naszym festiwalu w kościele Opatrzności Bożej na Zawodziu zagrał organista Marek Kozák, student ostrawskiej uczelni. Już po tym wydarzeniu Marek, który równolegle studiował także grę na fortepianie i naukę tę kontynuował w Pradze, doszedł aż do III etapu na ubiegłorocznym XVII Konkursie Chopinowskim w Warszawie.

W 2002 roku na XII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w kościele Salwatorianów w Trzebini zagrała Dechová Harmonie – Orkiestra Dęta Konserwatorium im. L. Janačka w Ostrawie. 8 lat później ten sam zespół wystąpił w Zespole Szkół Plastycznych na katowickim Tysiącleciu, tym razem na jubileuszowym XX Międzynarodowym Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. Także na Tysiącleciu, ale w kościele Matki Boskiej Piekarskiej, na XIV Festiwalu Młodych Laureatów zaśpiewał Chór Kameralny ostrawskiego konserwatorium.

Przed dwoma laty, też w maju, przygotowaliśmy Dni Polsko-Czeskie, podczas których polscy wykonawcy prezentowali czeskie dzieła, głównie Antonina Dvořáka. W tym roku, także w ramach Dni Polsko-Czeskich, w 20 rocznicę podpisania umowy o partnerstwie i współpracy między Ostrawą a Katowicami, odbędzie się 22 maja w MDK „Koszutka" koncert z udziałem wyłącznie czeskich gości – pedagogów i studentów Konserwatorium Muzycznego im. Leoša Janáčka. Orkiestra dęta i chór kameralny, które wystąpiły w poprzednich latach – to oczywiście zespoły co najmniej kilkunastoosobowe. Ale tak liczna ekipa solistów reprezentujących ostrawską uczelnię zagości u nas po raz pierwszy.

Program wypełni w całości muzyka czeska. Bedřicha Smetanę, twórcę Sprzedanej narzeczonej, najsłynniejszej czeskiej opery i cyklu poematów symfonicznych Ma plast. (Moja ojczyzna) przedstawiać naszej publiczności nie musimy. Na koncercie sopranistka Barbora Jirásková z towarzyszeniem pianistki Reginy Bednařikovej wykona arię Marzenki ze Sprzedanej narzeczonej.

W tym samym wykonaniu usłyszymy arię Hany z opery Karela Kovařovica Cesta oknem. Kovařovic (1862-1920) po objęciu w 1900 roku stanowiska pierwszego dyrygenta w praskim Národnim Divadlo zrealizował ponad sto premier operowych, baletowych i kilka operetkowych, z czego ponad jedną trzecią przygotował i poprowadził osobiście. Leoša Janáčka, dzisiejszego patrona ostrawskiej uczelni, nakłonił do przeróbki swej najsławniejszej opery Jenůfy (oryginalny tytuł dzieła brzmi Jeji pastorkyňa / Jej pasierbica), którą dodatkowo sam przeinstrumentował. I w tej nowej wersji opera była grana od 1916 roku aż do czasu rekonstrukcji dokonanej przez sir Charlesa Mackerrasa na początku lat 80. W listopadzie ub. Roku Jenůfę zaprezentowali w Bytomiu artyści Slezskégo Divadla z Opawy, a blisko 60 lat temu przyjechało z nią do nas ostrawskie Divadlo Zdeňka Nejedlého, obecnie noszące imię Antonina Dvořáka.

Notabene, jeszcze przed przeróbką Kovařovica, w roku brneńskiej premiery pierwotnej wersji Jenůfy – 1904, Janáčkowi zaproponowano… dyrekcję warszawskiego konserwatorium. Gdyby podjął ofertę byłby w tej roli poprzednikiem, choć nie bezpośrednim, Karola Szymanowskiego. Dziś studenci Konserwatorium im. Janáčka przyjeżdżają do miasta, w którym działa Akademia im. Szymanowskiego.

Barbora Jirásková i Regina Bednařikova zaprezentują ponadto pieśni Jana Maláta (1843-1915) i oparte na folklorze morawskim piosenki Vitězslava Nováka (1870-1949), twórcy poematu symfonicznego „W Tatrach" z 1902 r., identycznie zatytułowanego jak powsta​ły 30 lat wcześniej poemat Władysława Żeleńskiego.​

Bajanistka Marcela Halmová (bajan, odmianę akordeonu, znamy głównie z tang Astora Piazzolli) i cymbalista Daniel Skála wykonają utwory Jana Meisla (ur. w 1974), Jaromira Dadáka (ur. w 1930, w latach 70. „zakazanego" w swoim kraju, co było pokłosiem agresji wojsk państw Układu Warszawskiego na ówczesną Czechosłowację) i Milana Báchorka (ur. w 1939), byłego dyrektora Konserwatorium w Ostrawie – od 2004 r. funkcję tę pełni Soňa Javůrková.

Marcelę Halmovą usłyszymy ponownie, ale już jako akordeonistkę, która razem ze skrzypkiem Janem Niederle zagra kompozycje Václava Trojana (1907-1983) i wspomnianego wyżej Milana Báchorka.

Najmłodszą kompozytorką, której dzieła (Pięć pieśni z różnych zakątków) zostaną zaprezentowane tego dnia będzie absolwentka klasy kompozycji Milana Báchorka, dziś pedagog ostrawskiego konserwatorium Irena Szurmanová (rocznik 1967). Sądząc z pisowni jej nazwiska – nie przez Š, ale Sz, a także i pisowni nazwiska panieńskiego Tokarzová, a nie Tokařová, ma zapewne korzenie polskie. Czy rzeczywiście tak jest, sami będziemy mogli ją zapytać, ponieważ na katowickim koncercie kompozytorka w roli pianistki wraz z perkusistą Janem Nepodalem będą towarzyszyć sopranistkom – Patricii Janečkovej i Karolinie Levkovej. "

Marek Brzeźniak, „Silesia prezentuje" nr 133 maj 2016


"CZESKI KONCERT NA KOSZUTCE

Łowiczanka z morawskiego Śląska

Zapowiadając w poprzednim numerze występy pedagogów i studentów Konserwatorium Muzycznego im. Leoša Janáčka słusznie podejrzewałem po pisowni obu nazwisk kompozytorki i pianistki Ireny Szurmanovej (przed zamążpójściem Tokarzovej), że ma polskie korzenie. Jej ojciec był Polakiem, a rodzina pochodzi z Trzyńca, gdzie rozpoczęła swą edukację muzyczną. Dziś, niezależnie od swych zajęć w ostrawskim konserwatorium, współpracuje z trzynieckim chórem Pěvecke sdruženi Martinů.

Pamiętam, jak w latach 70. i 80. Operetka Gliwicka (był kiedyś taki teatr) jeździła każdego roku do Trzyńca, zarówno w czasach dyrekcji Stanisława Tokarskiego jak i Zbigniewa Kalemby. Tak się złożyło, że obaj szefowie chętnie na te wyjazdy zapraszali przedstawicieli prasy i telewizji. Czasami stanowiliśmy całkiem sporą gromadkę, a w tamtych czasach, kiedy w kraju półki sklepowe zalegała herbata i ocet, ówczesna Czechosłowacja wydawała się nam Kanadą i oczywiście byliśmy z tych wyjazdów bardzo zadowoleni; nie tylko ze względów artystycznych. Widownia trzynieckiego Domu Kultury bywała na tych przedstawieniach wypełniona po brzegi świątecznie ubraną publicznością – w dużych ośrodkach jak w Warszawie, Pradze, także i w Katowicach, panował pod tym względem znacznie większy luz i można było pokazać się bez obowiązkowej marynarki i krawatu. W Trzyńcu, podobnie jak i w polskim Cieszynie (to w końcu ten sam region) zbyt swobodny ubiór byłby przejawem lekceważenia.

Nie chcę pytać: I co komu te wyjazdy przeszkadzały? Czy były potrzebne tamtejszym Polakom dla utrzymania więzi z przysłoniętą Czantorią Ojczyzną? Niekoniecznie, skoro nie pokazywaliśmy tam ani Dziadów, ani Kordiana ani Halki, lecz Jana Straussa i Kálmána. Tak, jak byśmy wciąż znajdowali się w Austro-Węgrzech – wszak Czechy były ongiś krajem austriackiej części monarchii habsburskiej. Niemniej… fajnie było. I dla zespołu i dla widzów.

Urodzona w 1967 Irena Szurmanová przyjazdów artystów gliwickich nie może pamiętać, dzieci na tych spektaklach nie widziałem i to niekoniecznie z powodu frywolności operetek, bo te dla kilkulatków i tak byłyby nieczytelne. Ale niewykluczone, że bawiła się w tym czasie gdzieś w okolicy.

Na koncercie 22 maja w MDK „Koszutka" z okazji 20-lecia współpracy Katowic i Ostrawy Irena Szurmanová wystąpiła w podwójnej roli: kompozytorki i pianistki. Razem z perkusistą Janem Nepodalem towarzyszyła sopranistkom Patricii Janečkovej i Karolinie Levkovej w interpretacji swoich Pięciu pieśni z rożnych zakątków, efektownych opracowaniach pieśni ludowych – wyjątkiem była pieśń morawska oparta na własnym temacie. Cykl ten otworzyła pieśń brazylijska Engenho novo z Rio Grande de Norte, której temat wcześniej wykorzystał kompozytor brazylijski Francisco Ernani Braga i w tym ujęciu rozsławiła ją wielka Teresa Berganza. Nawiasem mówiąc cykl Szurmanovej dokładnie w tym samym wykonaniu, co w Katowicach, dostępny jest na YouTubie.

Koncert Czechów otworzyły Epizody Milana Báchorka, byłego dyrektora konserwatorium w Ostrawie oraz pełen delikatności utwór Cesarski słowik Václava Trojana w wykonaniu skrzypka Jana Niederlego i bajanistki Marceli Halmovej.

Jak widać Czesi przywieźli nam rodzime utwory, bardziej i mniej współczesne, głównie z terenu Moraw. Sopranistka Barbora Jirásková wraz z pianistką Reginą Bednařikovą zaprezentowały oparte na folklorze morawskim piosenki Vitězslava Nováka i pieśni Jana Maláta. W tym samym wykonaniu usłyszeliśmy także arię Hany z nieznanej nam opery Karela Kovařovica Cesta oknem i arię Marzenki ze Sprzedanej narzeczonej Smetany – to jedyny utwór tego programu powszechnie znany, jeśli nie wszystkim melomanom, to operomanom na pewno.

Po rozpoczętym przed laty przez Joachima Pichurę rozwoju śląskiej akordeonistyki, trudno mówić by instrument ten był w naszym regionie „zapoznany". Co innego cymbały – w przeciwieństwie do Słowacji, Węgier, czy Ukrainy u nas można je spotkać głównie w kapelach ludowych Podkarpacia; wspomnę jeszcze o wspaniałym opisie gry Jankiela w Panu Tadeuszu Mickiewicza. Bajanistka (bajan, to odmiana akordeonu) Marcela Halmová i cymbalista Daniel Skála zagrali utwory Jaromira Dadáka, Milana Bachorka (z mozartowskim cytatem) i Jana Meisla. Nawiązujące do baroku Preambulum i Toccata Meisla na cymbałach zabrzmiały bardzo efektownie.

Na bis cały zespół uraczył nas prezentem – opracowaniem polskiej piosenki ludowej Łowiczanka jestem. Podobieństwo do instrumentacji Pieśni z rożnych zakątków było widoczne i zresztą pani Irena specjalnie się tego nie wypierała".

MAREK BRZEŹNIAK, „Silesia prezentuje" nr 134 czerwiec-lipiec 2016

SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH V4 W OSTRAWIE ​

W dniach 22-24 września 2016 r. w Ostrawie, w roku jubileuszu 20-lecia współpracy Katowic i Ostrawy, odbyło się spotkanie miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej V4. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech miast: Ostrawy, Katowic, Koszyc i Miszkolca. Zespoły z poszczególnych miast uczestniczyły w dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, kręgle, siatkonoga, pétanque oraz sztafeta wodna. Uczestnicy spotkali się z władzami Miasta Ostrawy, a także zwiedzili „Dolny Obszar Vitkovic", w tym „Wielki Świat Techniki". Zorganizowane zostało spotkanie dla delegacji miast partnerskich z Prezydentem Miasta Ostrawy Panem ing. Tomáš-em Macura, w którym udział wzięli m.in.: Wiceprezydent Katowic Pan Waldemar Bojarun oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek.

SAM_0010.JPG 

​II DNI ENERGII MIASTA KATOWICE  ​

W dniu 23 września 2016 r. przedstawiciel Magistratu Miasta Ostrawy inż. Michal Gacka z Wydziału Ochrony Środowiska wziął udział w seminarium: "Jak organizować akcje edukacyjne i informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz efektywnego wykorzystania energii?" w ramach II Dni Energii Miasta Katowice. Podczas seminarium, które odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum" w Katowicach inż. Michal Gacka przedstawił prezentację działań edukacyjnych Miasta Ostrawy pt. „Powietrze bez granic" oraz uczestniczył w debacie. Ponadto na czas trwania seminarium Miasto Ostrawa posiadało swoje stoisko promocyjne i edukacyjne, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.


DSC02878.JPG

MISTRZOSTWA EUROPY W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM 2017 w Ostrawie   ​


W Katowicach została przeprowadzona akcja promocyjna dla partnerskiego miasta Ostrawy na temat Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2017 m.in. na miejskiej stronie internetowej. Imprezę poprzedziły „Mistrzostwa 4 Narodów w Łyżwiarstwie Figurowym" w dniach 15–17 grudnia 2016 r. na lodowisku w „Spodku". Były to Mistrzostwa Grupy Wyszehradzkiej z udziałem reprezentantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice.

„Ostravar Aréna" to miejsce ważnego wydarzenia sportowego w dniach 25–29 stycznia 2017 r. - Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym (http://ostrava2017.eu/en/ oraz https://www.facebook.com/czechfigureskating/). W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyła się w Katowicach akcja promująca ostrawskie Mistrzostwa. Do Katowic przyjechała z misją promocyjną maskotka Mistrzostw o imieniu Axel,  symbolizująca konika znajdującego się w herbie miasta Ostrawy.  „Axel" to nazwa skoku w tej dyscyplinie sportu. Axel jeździł na łyżwach po lodowisku na katowickim rynku, spacerował po rynku oraz na świątecznym jarmarku, wzbudzał zainteresowanie i sympatię wśród uczestników lodowiska i przechodniów. Na scenie, w towarzystwie Axla, wystąpił Pan Petr Hand - przedstawiciel organizatora OC General Secretary of ISU EC 2017, który zapowiedział wydarzenie sportowe w Ostrawie w dniach 25-29 stycznia 2017 r., tym samym zachęcając do licznego w nim udziału. Przy tej okazji przeprowadzono konkurs wiedzy o Mistrzostwach podczas którego zwycięzcy (dwie osoby) otrzymali jako nagrodę bilety wstępu na inaugurację zawodów w Ostrawie. 

SAM_0129.JPG 


SAM_0117.JPG

SAM_0125.JPG

AXEL 1.jpg


​​​​

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice