Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: literatura, muzyka, film, rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo, gastronomia oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza 300 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej. 

Jako członek sieci Miasto stara się stworzyć muzyczny hub, który stanie się inkubatorem dla lokalnych i rozwijających się talentów oraz przedsiębiorców w dziedzinie muzyki i który będzie sprzyjał tworzeniu miejsc pracy szczególnie dla ludzi młodych, pragnących rozwijać swe zdolności i umiejętności. Katowice zamierzają angażować inne miasta z sieci do udziału w World Music Expo /WOMEX/ a także wzmocnić współpracę między kreatywnymi miastami muzyki i literatury. 

W imieniu miasta Katowice działania w ramach przynależności do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki prowadzi instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów. 

UNESCO 2016
W 2016 roku przedstawiciele Miasta wzięli udział w trzech spotkaniach w ramach miast kreatywnych UNESCO. 
W lutym 2016 r. w Saint Etienne /Francja/ przedstawiciel miasta Katowice wziął udział w spotkaniu roboczym ws. nawiązania współpracy kulturalnej w sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Zapoznano się z możliwościami współpracy w dziedzinie muzyki, designu, filmu i wystawiennictwa. 

Wyjazd do Adelajdy w marcu był okazją do szeregu spotkań, których podstawowym tematem była współpraca między miastami w dziedzinie muzyki, ale także dzielenie się dobrymi praktykami, które funkcjonują w obu miastach. Odbyły się rozmowy z Lordem Mayor’em Adelajdy, koordynatorką projektu Miasto Muzyki UNESCO,  a także przedstawicielkami Music Development Office Government of South Australia oraz wizyty studyjne w Adelajda Festival Centre, St Paul’s Creative Centre.

We wrześniu przedstawiciele miasta Katowice wzięli udział w X Dorocznym Spotkaniu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w Ostersund w Szwecji. Celem spotkania było umocnieniu więzi pomiędzy miastami członkowskimi. W trakcie spotkania odbyło się szereg sesji plenarnych, paneli i warsztatów tematycznych oraz obrady Okrągłego Stołu Prezydentów Miast.

UNESCO 2017
W marcu 2017 r. w Adelajdzie /Australia/ przedstawiciele miasta Katowice wzięli udział w dorocznym spotkaniu miast muzyki UNESCO. W ramach spotkania poruszone zostały tematy współpracy oraz wymiany informacji w ramach sieci, przygotowano wspólny plan działań miast muzyki na kolejne lata oraz omówiono koncept nowej strony internetowej sieci. Delegacja wzięła też udział w Szczycie Live Music, podczas którego dyskutowano o roli muzyki w zrównoważonym rozwoju miast oraz w spotkaniu z Martinem Haese, Burmistrzem Adelajdy. 

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. przedstawiciel miasta Katowice uczestniczył w spotkaniu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w Engien-Les-Bains /Francja/. Uczestnicy zademonstrowali jak ich miasta integrują kulturę i kreatywność z lokalnymi strategiami rozwoju i tym samym wspierają zrównoważony rozwój miejski. Dodatkowo miasta zaprezentowały swoje najlepsze praktyki w ramach wdrożenia Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Nowej Agendy Miejskiej. 

UNESCO 2018
W dn. 6-7 kwietnia 2018 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w  spotkaniu roboczym w Paryżu/ Francji/ dot. organizacji Dorocznego Kongresu Miast Kreatywnych UNESCO zaplanowanego na 12-15 czerwca w Katowicach oraz Krakowie. Podczas spotkania ustalono szczegóły spotkań Komitetów Sterujących, panelistów oraz logistykę Dorocznego Kongresu. Dodatkowo omówiono wydarzenia towarzyszące tj. koncerty, festiwale oraz targi. 

W dniach 12-15.06.2018 odbył się w Katowicach oraz Krakowie XII Kongres UNESCO Sieci Miast Kreatywnych podczas którego Katowice wystąpiły jako miasto Muzyki. Temat przewodni Kongresu to "Creative Crossroads", a towarzyszyły mu imprezy takie jak: Święto Chleba, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, konferencja Creative Cities and Industries, koncert ElektroKilar, targ artystów i rzemieślników oraz spotkania. Podczas Kongresu doszło do spotkań podgrup w ramach Sieci tj. podgrupy ds. filmu, muzyki, literatury, etc, a także spotkań podczas, których uczestnicy wymienili doświadczenia oraz dobre praktyki.

UNESCO 2019
W dniach 10-15 czerwca 2019 r. we włoskim mieście Fabriano odbył się XIII Doroczny Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, w którym uczestniczył przedstawiciel miasta Katowice. Reprezentanci ze 180 kreatywnych miast z całego świata, łącznie około 500 osób, spotkali się aby omówić dotychczasowe działania, wymienić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami jak również przeanalizować przyszłe działania i strategie rozwoju Sieci UNESCO w celu jej umocnienia oraz wdrożenia nowych wspólnych projektów. Na czas trwania kongresu miasto Fabriano przekształciło się w ogromny warsztat plenerowy dotyczący kreatywności.  

UNESCO 2020
Na przełomie kwietnia i maja 2020 Katowice przekazały do publikacji na stronie Miast Kreatywnych UNESCO informacje o działaniach wspomagających mieszkańców podczas pandemii – Katowicki Pakiet dla Kultury, NGOS oraz Biznesu, przedszkoli oraz informacje o 3 autobusach, gdzie można oddać próbki do badania na obecność Covid-19. 

We wrześniu 2020, podczas III Szczytu Miast Kreatywnych UNESCO, ukazała się e-publikacja zawierająca działania miasta w odpowiedzi na pandemię i lockdown. 

UNESCO 2022
W lipcu 2022 r. przedstawiciel instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów uczestniczył w Dorocznej Konferencji Miast Kreatywnych UNESCO w Santos w Brazylii. Ponadto w ramach bieżącej działalności w sieci przedstawiciele KMO uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach online z pozostałymi członkami Sieci Miast Kreatywnych. 

UNESCO 2023
W styczniu 2023 r. przedstawiciel Katowic wziął udział w Spotkaniu Miast Muzyki UNESCO w Norrkoping w Szwecji.

W czerwcu 2023 r. gościliśmy artystów z Daegu (Korea Południowa) podczas Festiwalu Muzyki Świata Ogrody Dźwięków w Katowicach, co było częścią artystycznej wymiany między Miastami Kreatywnymi.

W sierpniu 2023 r. artyści z Katowic zaprezentowali swoje umiejętności na Maratonie Muzycznym w Brnie (Czechy), również w ramach wymiany artystycznej pomiędzy Miastami Kreatywnymi.

W październiku 2023 r. uczestniczyliśmy w Dorocznym Zjeździe Miast Kreatywnych UNESCO, który z powodu odwołania przez organizatorów spotkania w Istambule odbył się online.

Również w październiku 2023 r. zorganizowaliśmy spotkanie sieciujące polskie Miasta Kreatywne UNESCO, połączone z pracą warsztatami mającymi na celu wypracowanie zasad intensywnej współpracy.

UNESCO 2024
W lipcu 2024 w Bradze w Portugalii obyła się XVI Doroczna Konferencja Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN) z udziałem Prezydenta Miasta Katowice i przedstawicieli Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. Podczas kongresu obchodzono 20. rocznicę istnienia Sieci UCCN, a przy tej okazji UNESCO opublikowało raport „Wpływ Sieci Miast Kreatywnych UNESCO na poziomach lokalnym, krajowym i międzynarodowym”. Dyskutowano o konieczności i metodach zaangażowania młodzieży oraz podkreślano znaczenie kultury jako ważnego czynnika zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy przyjęli Manifest Miast Kreatywnych UNESCO na rzecz Kultury jako wyodrębnionego celu zrównoważonego rozwoju.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice