Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Sieć liczy 116 miast z 54 krajów świata, działających w siedmiu grupach tematycznych: rzemiosło i sztuka ludowa, design, film, gastronomia, literatura, muzyka oraz media arts. 
Jako członek sieci Miasto stara się stworzyć muzyczny hub, który stanie się inkubatorem dla lokalnych i rozwijających się talentów oraz przedsiębiorców w dziedzinie muzyki i który będzie sprzyjał tworzeniu miejsc pracy szczególnie dla ludzi młodych, pragnących rozwijać swe zdolności i umiejętności. Katowice zamierzają angażować inne miasta z sieci do udziału w World Music Expo /WOMEX/ a także wzmocnić współpracę między kreatywnymi miastami muzyki i literatury. 

UNESCO 2016
W 2016 roku przedstawiciele Miasta wzięli udział w trzech spotkaniach w ramach miast kreatywnych UNESCO. 
W lutym 2016 r. w Saint Etienne /Francja/ przedstawiciel miasta Katowice wziął udział w spotkaniu roboczym ws. nawiązania współpracy kulturalnej w sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Zapoznano się z możliwościami współpracy w dziedzinie muzyki, designu, filmu i wystawiennictwa. 

Wyjazd do Adelajdy w marcu był okazją do szeregu spotkań, których podstawowym tematem była współpraca między miastami w dziedzinie muzyki, ale także dzielenie się dobrymi praktykami, które funkcjonują w obu miastach. Odbyły się rozmowy z Lordem Mayor’em Adelajdy, koordynatorką projektu Miasto Muzyki UNESCO,  a także przedstawicielkami Music Development Office Government of South Australia oraz wizyty studyjne w Adelajda Festival Centre, St Paul’s Creative Centre.

We wrześniu przedstawiciele miasta Katowice wzięli udział w X Dorocznym Spotkaniu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w Ostersund w Szwecji. Celem spotkania było umocnieniu więzi pomiędzy miastami członkowskimi. W trakcie spotkania odbyło się szereg sesji plenarnych, paneli i warsztatów tematycznych oraz obrady Okrągłego Stołu Prezydentów Miast.

UNESCO 2017
W marcu 2017 r. w Adelajdzie /Australia/ przedstawiciele miasta Katowice wzięli udział w dorocznym spotkaniu miast muzyki UNESCO. W ramach spotkania poruszone zostały tematy współpracy oraz wymiany informacji w ramach sieci, przygotowano wspólny plan działań miast muzyki na kolejne lata oraz omówiono koncept nowej strony internetowej sieci. Delegacja wzięła też udział w Szczycie Live Music, podczas którego dyskutowano o roli muzyki w zrównoważonym rozwoju miast oraz w spotkaniu z Martinem Haese, Burmistrzem Adelajdy. 

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. przedstawiciel miasta Katowice uczestniczył w spotkaniu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w Engien-Les-Bains /Francja/. Uczestnicy zademonstrowali jak ich miasta integrują kulturę i kreatywność z lokalnymi strategiami rozwoju i tym samym wspierają zrównoważony rozwój miejski. Dodatkowo miasta zaprezentowały swoje najlepsze praktyki w ramach wdrożenia Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Nowej Agendy Miejskiej. 

UNESCO 2018
W dn. 6-7 kwietnia 2018 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w  spotkaniu roboczym w Paryżu/ Francji/ dot. organizacji Dorocznego Kongresu Miast Kreatywnych UNESCO zaplanowanego na 12-15 czerwca w Katowicach oraz Krakowie. Podczas spotkania ustalono szczegóły spotkań Komitetów Sterujących, panelistów oraz logistykę Dorocznego Kongresu. Dodatkowo omówiono wydarzenia towarzyszące tj. koncerty, festiwale oraz targi. 

W dniach 12-15.06.2018 odbył się w Katowicach oraz Krakowie XII Kongres UNESCO Sieci Miast Kreatywnych podczas którego Katowice wystąpiły jako miasto Muzyki. Temat przewodni Kongresu to "Creative Crossroads", a towarzyszyły mu imprezy takie jak: Święto Chleba, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, konferencja Creative Cities and Industries, koncert ElektroKilar, targ artystów i rzemieślników oraz spotkania. Podczas Kongresu doszło do spotkań podgrup w ramach Sieci tj. podgrupy ds. filmu, muzyki, literatury, etc, a także spotkań podczas, których uczestnicy wymienili doświadczenia oraz dobre praktyki.

UNESCO 2019
W dniach 10-15 czerwca 2019 r. we włoskim mieście Fabriano odbył się XIII Doroczny Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, w którym uczestniczył przedstawiciel miasta Katowice. Reprezentanci ze 180 kreatywnych miast z całego świata, łącznie około 500 osób, spotkali się aby omówić dotychczasowe działania, wymienić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami jak również przeanalizować przyszłe działania i strategie rozwoju Sieci UNESCO w celu jej umocnienia oraz wdrożenia nowych wspólnych projektów. Na czas trwania kongresu miasto Fabriano przekształciło się w ogromny warsztat plenerowy dotyczący kreatywności.  

UNESCO 2020
Na przełomie kwietnia i maja 2020 Katowice przekazały do publikacji na stronie Miast Kreatywnych UNESCO informacje o działaniach wspomagających mieszkańców podczas pandemii – Katowicki Pakiet dla Kultury, NGOS oraz Biznesu, przedszkoli oraz informacje o 3 autobusach, gdzie można oddać próbki do badania na obecność Covid-19. 

We wrześniu 2020, podczas III Szczytu Miast Kreatywnych UNESCO, ukazała się e-publikacja zawierająca działania miasta w odpowiedzi na pandemię i lockdown. 
sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice