Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Inicjatywa o nazwie Global Parliament of Mayors (Globalny Parlament Burmistrzów) została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii. Założyciele GPM stoją na stanowisku, że  miasta są motorem zmian w kierunku bezpieczniejszego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata.

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych GPM chce:

1. zbudować aktywną, wpływową i zorganizowaną sieć złożoną z burmistrzów i służącą burmistrzom;

2. zaoferować wspólny, globalny głos organizacjom międzynarodowym na rzecz miast i ich mieszkańców na całym świecie;

3. zacieśniać współpracę, relacje i solidarność pomiędzy przywódcami miast;

4. wspierać globalne programy organizacji międzynarodowych poprzez popieranie regionalnych lub lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na działania i zapewnianie usług, które mobilizują do podejmowania takich inicjatyw.

Link do oficjalnej strony stowarzyszenia

W dniu 21 listopada 2019 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIV/328/19 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors). 

Link do uchwały

W ramach zorganizowanej przez GPM akcji #mayorsactnow mającej na celu zebranie informacji z miast z całego świata odnośnie sposobów walki z trwającą pandemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, 8 maja 2020 miasto Katowice wysłało informację o działaniach podjętych w tym zakresie w naszym mieście.

W dniu 28 maja 2020 r. Wiceprezydent Miasta Katowice brał czynny udział  w webinarium w sprawie wzmocnienia strategii dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w miastach w odpowiedzi na wystąpienie pandemii COVID - 19. Webinarium organizowane przez GPM, z udziałem między innymi przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poparcie przez miasto Katowice treści rezolucji GPM w sprawie redukcji przemocy w miastach o 50 proent do 2030 roku.

W dniu 4 września 2020 r. Prezydent Miasta Katowice na prośbę zarządu GPM wysłał do Stałej Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku list wyrażający poparcie dla inicjatyw i założeń, jakie zostały przedstawione w liście otwartym skierowanym do Sekretarza Generalnego ONZ przez stowarzyszenie w sprawie zwiększenia udziału przedstawicieli miast w działalność ONZ.

W dniu 21 października 2020 r. odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zgromadzenia GPM, w którym uczestniczył  Wiceprezydent Miasta Katowice. 

W ramach głosowania, które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia GPM, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego GPM na okres 3 lat. 

W ramach bieżącej działalności w stowarzyszeniu Prezydent bierze udział we posiedzeniach Komitetu Wykonawczego. 

Działania sygnowane przez Prezydenta w ramach stowarzyszenia: 

1. Odezwa do działania dot. przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych i migracji z nich wynikających 
(tzw. Call to Action). Celem tego wezwania do działania jest zjednoczenie burmistrzów w tej sprawie i sprawienie, by ich głosy zostały wysłuchane w ramach Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu 2021 (COP26), która odbywa się w Glasgow (Wielka Brytania) w dniach 31 października – 12 listopada 2021 r. W dokumencie końcowym zostali uwzględnieni burmistrzowie i ich miasta, sieci miast oraz organizacje międzynarodowe wspierające wezwanie do działania.

2. Wysłanie listu otwartego do Joanny Wroneckiej Ambasador i Stałej Przedstawicielki Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, zawierającego oczekiwania wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. Sygnowanie stanowiska wobec kryzysu uchodźczego w Afganistanie. 


W dniach 20-23.10.2021 r. Prezydent Miasta Katowice oraz Sekretarz Miasta Katowice uczestniczyli w dorocznym Szczycie GPM w Palermo/Włochy, który zgromadził około 75 burmistrzów z pięciu kontynentów i ponad 25 krajów. Szczyt miała charakter hybrydowy. W ramach Szczytu zorganizowano debaty, które obejmowały wystąpienia prelegentów na temat zarządzania, migracji klimatycznej, zdrowia publicznego, kultury i gospodarki lokalnej.
W trakcie szczytu GPM 2021 burmistrzowie dyskutowali o sposobach rozwiązania problemów globalnych w odniesieniu do miast, którymi zarządzają. 

W ramach Szczytu Prezydent wziął udział w debacie i wystąpił jako prelegent na temat zarządzania miastem.
Podczas Szczytu w Palermo omawiano również kwestie związane z organizacją Szczytu GPM w Katowicach w 2022 roku w dniach 24-25 czerwca. Katowicki Szcyt GPM będzie powiązany ze Światowym Forum Miejskiem (WUF), którego miasto Katowice jest gospodarzem w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na temat Globalnego Parlamentu Burmistrzów znajduje się na stronie: https://globalparliamentofmayors.org/


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice