Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Inicjatywa o nazwie Global Parliament of Mayors (Globalny Parlament Burmistrzów) została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii. Założyciele GPM stoją na stanowisku, że  miasta są motorem zmian w kierunku bezpieczniejszego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata.

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych GPM chce:

1. zbudować aktywną, wpływową i zorganizowaną sieć złożoną z burmistrzów i służącą burmistrzom;

2. zaoferować wspólny, globalny głos organizacjom międzynarodowym na rzecz miast i ich mieszkańców na całym świecie;

3. zacieśniać współpracę, relacje i solidarność pomiędzy przywódcami miast;

4. wspierać globalne programy organizacji międzynarodowych poprzez popieranie regionalnych lub lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na działania i zapewnianie usług, które mobilizują do podejmowania takich inicjatyw.

Link do oficjalnej strony stowarzyszenia

W dniu 21 listopada 2019 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIV/328/19 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors). 

Link do uchwały


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice