Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Inicjatywa o nazwie Global Parliament of Mayors (Globalny Parlament Burmistrzów) została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii. Założyciele GPM stoją na stanowisku, że  miasta są motorem zmian w kierunku bezpieczniejszego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata.

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych GPM chce:

1. zbudować aktywną, wpływową i zorganizowaną sieć złożoną z burmistrzów i służącą burmistrzom;

2. zaoferować wspólny, globalny głos organizacjom międzynarodowym na rzecz miast i ich mieszkańców na całym świecie;

3. zacieśniać współpracę, relacje i solidarność pomiędzy przywódcami miast;

4. wspierać globalne programy organizacji międzynarodowych poprzez popieranie regionalnych lub lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na działania i zapewnianie usług, które mobilizują do podejmowania takich inicjatyw.

Link do oficjalnej strony stowarzyszenia

W dniu 21 listopada 2019 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIV/328/19 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors). 

Link do uchwały

W ramach zorganizowanej przez GPM akcji #mayorsactnow mającej na celu zebranie informacji z miast z całego świata odnośnie sposobów walki z trwającą pandemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, 8 maja 2020 miasto Katowice wysłało informację o działaniach podjętych w tym zakresie w naszym mieście.

W dniu 28 maja 2020 r. Wiceprezydent Miasta Katowice brał czynny udział  w webinarium w sprawie wzmocnienia strategii dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w miastach w odpowiedzi na wystąpienie pandemii COVID - 19. Webinarium organizowane przez GPM, z udziałem między innymi przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poparcie przez miasto Katowice treści rezolucji GPM w sprawie redukcji przemocy w miastach o 50 proent do 2030 roku.

W dniu 4 września 2020 r. Prezydent Miasta Katowice na prośbę zarządu GPM wysłał do Stałej Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku list wyrażający poparcie dla inicjatyw i założeń, jakie zostały przedstawione w liście otwartym skierowanym do Sekretarza Generalnego ONZ przez stowarzyszenie w sprawie zwiększenia udziału przedstawicieli miast w działalność ONZ.

W dniu 21 października 2020 r. odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zgromadzenia GPM, w którym uczestniczył  Wiceprezydent Miasta Katowice. 

W ramach głosowania, które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia GPM, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego GPM na okres 3 lat. 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice