Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy


WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwsze kontakty pomiędzy miastami: Katowice i Opawa (Czechy) zainicjowała współpraca między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim w Opawie (Slezské Univerzity v Opave).

W dniu 20 maja 2005 roku na UŚ w Katowicach obchodzono Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. W ramach obchodów Dnia odbyły się spotkania, wykłady, wystawy, a także koncert i dyskusja na temat dziejów Śląska. W święcie udział wzięli przedstawiciele uczelni w Opawie na czele z JM Rektorem UŚ w Opawie prof. PhDr. Zdenkiem Jiráskiem oraz władze obu miast: Katowic i Opawy, a także Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus.

Natomiast w dniu 31 maja 2005 roku w Opawie odbyło się z kolei święto uczelni katowickiej. Program przewidywał wykłady, prezentacje, panel dyskusyjny i występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice". Uczestnikami święta opawskiego byli przedstawiciele uczelni w Katowicach z JM Rektorem UŚ prof.dr hab. Januszem Janeczkiem na czele, wykładowcy i przedstawiciele jednostek uczelni oraz studenci.

Święta obu uczelni organizowane są w ramach współpracy uniwersytetów: Śląskiego w Katowicach, Śląskiego w Opawie, Opolskiego, Ostrawskiego, Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W dniu 16 stycznia 2006 roku na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Prezydent Miasta Katowice wraz z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta Opawy i opawskiego Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie w opawskiej uczelni dotyczyło rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami i miastami.

W lutym 2006 roku Przedstawiciele Magistratu Miasta Opawa przebywali w Urzędzie Miasta w Katowicach w celu omówienia możliwości współpracy między miastami. Obie strony wyraziły wolę podjęcia działań na rzecz ułatwienia relacji pomiędzy miejskimi instytucjami kultury i sportu oraz edukacji.

W dniu 22 sierpnia 2006 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice złożyła wizytę w Katowicach delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta w Opawie. Celem spotkania były wstępne uzgodnienia dotyczące określenia możliwości współpracy między obydwoma miastami. Program wizyty obejmował spotkania tematyczne w grupach. W trakcie spotkań rozmawiano na temat organizacji pracy i podziału zadań w Urzędach i jednostkach obu miast, priorytetowych działań w miastach, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, założeń promocji, propozycje udziału klubów sportowych i zespołów działających przy domach kultury w imprezach organizowanych w obu miastach, wymiany kultury. Ustalono, że dalsze kontakty będą prowadzone bezpośrednio przez zainteresowanych partnerów. Goście z Opawy uczestniczyli także w objeździe po Katowicach.

Dnia 5 lutego 2007 roku w Opawie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli miast: Katowice i Opawy poświęcone omówieniu możliwości współpracy, wymiany kulturalnej i sportowej. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie m.in.: rewitalizacji centrum miasta, rejestracji działalności gospodarczej, podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców, struktury organizacyjnej i funkcjonowania magistratu, promocji miasta, budownictwa, systemu informacji przestrzennej, współpracy kulturalnej, w zakresie stosowania prawa, współpracy międzynarodowej miasta.

W dniu 11 września 2007 roku na zaproszenie Miasta Opawa Katowice wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w Opawie. Katowice reprezentowała młodzież przeważnie w wieku 12-15 lat, należąca do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (grupa pływacka i lekkoatletyczna) oraz drużyna piłkarska KS "Rozwój". W Olimpiadzie oprócz Katowic uczestniczyli: z Polski - Racibórz, Liptovsky Mikuláš ze Słowacji i Opawa (Czechy). Katowicka młodzież zaprezentowała się podczas Olimpiady bardzo dobrze, zajmując czołowe miejsca w trzech dyscyplinach sportu.

W dniach 14-16 października 2007 roku w Opawie odbyły się Japońskie Dni Kultury. W programie znalazła się m.in. premiera japońskiej opery narodowej "Yuzuru", wystawiona w Teatrze Śląskim w Opawie. Opera ta jest pierwszym spektaklem w Europie zrealizowanym przez niejapońskich artystów w języku japońskim. W imprezie udział wzięli przedstawiciele Katowic.

W dniu 17 sierpnia 2008r. w ramach 51 Festivalu Bezručova  w Opawie odbył się wernisaż wystawy prac artysty Sławomira Chrystowa pt. : „Legendy Śląskie”. Wystawę przygotowało i zorganizowało z własnych zbiorów Muzeum Historii Katowic.

W dniu 13 września 2008r. odbyła się uroczystość wręczenia Katowicom Nagrody Europy przez przedstawicieli Rady Europy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy partnerskiej miast oraz działania propagujące idee integracji europejskiej. Z tej okazji w Katowicach gościła oficjalna delegacja z Miasta Opawa na czele z Zastępcą Primatora - panem mgr. Jaroslavem Horakiem. Delegacja zwiedziła również doroczny Jesienny Jarmark Katowicki, który odbył się w centrum Katowic w dniach 9-21 września 2008r. oraz uczestniczyła w imprezach towarzyszących uroczystościom 143 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.

W dniach 12-14 września 2008 r. odbył się w Katowicach Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast partnerskich jak: Opawa i Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja) oraz Miszkolc (Węgry). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. W sumie w turnieju wzięło udział ok. 100 zawodników. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: I miejsce - miasto Ostrawa, II miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, III miejsce - miasto Opawa, IV miejsce - miasto Koszyce, V miejsce - miasto Miszkolc i VI miejsce - AZS Katowice. Impreza to była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009.  

W dniu 9 września 2009 roku na zaproszenie Miasta Opawa Katowice po raz drugi uczestniczyły w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w Opawie w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego /grupa pływacka i lekkoatletyczna/ oraz drużyna piłkarska GKS. W Olimpiadzie oprócz Katowic udział wzięła młodzież szkolna z Raciborza oraz z miast: Liptovsky Mikuláš ze Słowacji i czeskiej Opawy. Młodzież z Katowic zajęła wiodące miejsca w trzech dyscyplinach sportu. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna piłkarska, natomiast lekkoatletyczna i pływacka miejsca I, II i III w zależności od rodzaju konkurencji.

W dniu 22 października 2010r. z okazji otwarcia Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie odbył się Międzynarodowy Turniej Unihokeja współorganizowany przez Gimnazjum nr 23. Z Opawy w Turnieju uczestniczyła 15-osobowa grupa chłopców w wieku 13-15 lat oraz przedstawiciele magistratu.

W dniu 5 czerwca 2011r. w Teatrze Śląskim w Opawie w trakcie trwania Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”, odbyła się uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody im. St. Moniuszki (w liczbie 6-ciu sztuk), którą stanowiły statuetki – repliki pomnika Stanisława Moniuszki z 1920 r., znajdującego się na Placu Karola Miarki w Katowicach. Nagroda ta przyznawana jest corocznie od 4 do 6 osobom przez międzynarodowe jury zw. kapitułą za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu  społecznego ruchu muzycznego - dla amatorskich zespołów, działaczy, chórmistrzów, kapelmistrzów, twórców muzyki oraz organizacji, instytucji społeczno-kulturalnych i artystycznych, współdziałających  ze Śląskim Związkiem Chórów i Orkiestr, a także ze Zrzeszeniem Śpiewaczo-Muzycznym i Unią Chórów Czeskich w Republice Czeskiej. Wymieniona Nagroda jest najwyższą formą honorowania w ruchu śpiewaczym Śląska, Zaolzia i Unii Chórów Czeskich. Kapituła Międzynarodowej Nagrody zebrana w dniu 6.04.2011r. w Czeskim Cieszynie, na wniosek Zarządu Związków Śpiewaczych przyznała nagrody dla dyrygentów z Opawy, Trzyńca, Bielska-Białej, Zabrza, Rybnika oraz kapelmistrza z Bytomia. W roku 2011 fundatorem nagrody był Prezydent Miasta Katowice, i tym samym na statuetce widniał napis: „Międzynarodowa Nagroda Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki”. W uroczystości wręczenia Nagrody w Opawie udział wziął Wiceprezydent Katowic – pan Michał Luty wraz z delegacją.

W dniu 8 sierpnia 2011r. w Opawie odbyło się spotkanie oficjalne Prezydenta Miasta Katowice – pana Piotra Uszoka z Primatorem Miasta Opawy – panem prof. Zdenkiem Jirásek. Tematem rozmów była współpraca między Katowicami a Opawą w zakresie kultury, sztuki, sportu i turystyki, a mająca odwzorowanie w konkretnych działaniach obu samorządów miejskich.

W dniach 5-6 września 2011r. pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej odbyła się w Katowicach międzynarodowa konferencja „Człowiek-edukacja-sztuka-kontakt. Praktyka i rokowania na przyszłość”, której ideą była prezentacja i wymiana doświadczeń instytucji oraz osób z kraju i zagranicy, zajmujących się edukacją przez sztukę. W konferencji wzięło udział 108 osób - pedagogów, socjologów, animatorów kultury, artystów, przedstawicieli środowisk akademickich oraz instytucji kultury zlokalizowanych w kilkudziesięciu miastach polskich i zagranicznych. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel magistratu miasta Opawa.

W dniu 14 września 2011 roku na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz trzeci wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich Opawy w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (grupa pływacka i lekkoatletyczna) oraz drużyna piłkarska KS „Rozwój”. W Olimpiadzie w Opawie oprócz Katowic uczestniczyła młodzieżowa reprezentacja sportowa z Raciborza i Żywca oraz z miasta Liptovsky Mikuláš na Słowacji i czeskiej Opawy - gospodarza imprezy. Młodzież z Katowic zajęła wiodące miejsca we wszystkich trzech dyscyplinach sportu.

W dniach 1-2 grudnia 2011 roku na zaproszenie miasta Opawa, podczas trwania opawskiego jarmarku z okazji Świąt Bożego Narodzenia (od 25 listopada do 23 grudnia 2011r. na rynku w Opawie), otwarte było stoisko miasta Katowice z materiałami promocyjnymi, które obsługiwali pracownicy Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 25 stycznia 2012 roku w Katowicach odbyło się spotkanie oficjalne Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka z Primatorem Miasta Opawy prof. Zdenkiem Jiraska oraz z przedstawicielami instytucji kultury miast Opawy i Katowic. Celem wizyty było nawiązanie oraz poszerzenie współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy poszczególnymi instytucjami obu miast. W programie wizyty delegacji czeskiej przewidziano również spotkanie z rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem oraz z rektorem UŚ w latach 2002-2008 prof. zw. dr hab. Januszem Janeczkiem, a także m.in. zwiedzanie nowego obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

W dniach 18 - 26 maja 2012r. pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy, przy aktywnej współpracy Miasta Opawa, odbyła się w Katowicach XII edycja "Dni Polsko-Czeskich" w ramach partnerskiej współpracy miast. Najważniejsze punkty programu, w których uczestniczyło miasto Opawa to:

- rozgrywki sportowe dla młodzieży w dyscyplinach: koszykówka, pływanie oraz unihokej, z udziałem drużyn z Ostrawy, Opawy i Katowic, które odbyły się w Hali Sportowej w Szopienicach oraz na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego; Katowice reprezentowali: MKS MOS (koszykówka i pływanie) oraz UKS "Gladiator 23" i UKS "Południe 06" (unihokej),

- spotkanie przedstawicieli miast Ostrawy, Opawy i Katowic, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w miastach: goście z Czech wraz z przedstawicielami miasta Katowice, wizytowali w Komendzie Miejskiej Policji, siedzibie Straży Miejskiej oraz Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Katowicach; Opawę reprezentowali: Wiceprimator - Daniel Zidek, Komendant Straży Miejskiej - Milan Kokor, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Opawy - Roman Otipka,

- w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach uruchomiony został na czas trwania "Dni Polsko-Czeskich" punkt informacyjny o Ostrawie i Opawie, obsługiwany w ciągu dwóch dni przez Czechów z Ostrawy i Opawy.

"Dni Polsko-Czeskie 2012" to także szereg imprez zorganizowanych przez miejskie domy kultury w dzielnicach miasta, gdzie realizowany był następujący program z udziałem Opawy:

- Miejski Dom Kultury "Ligota" zorganizował paradę orkiestr i mażoretek ulicami Ligoty i Panewnik, w której uczestniczyły m.in. mażoretki z Opawy (grupa "AMA") i Ostrawy ("Sedmikrasky" i "Kopretiny"), z okazji XVIII edycji "Święta Kwitnących Głogów", a także występy w amfiteatrze na Zadolu,

- Miejski Dom Kultury "Koszutka" przeprowadził II Turniej Tańca Freestyle dla zespołów, grup tanecznych i solistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych, w wieku od 6 do 26 lat z województwa śląskiego, Opawy i Ostrawy.

W dniu 15 sierpnia 2012r. w piłkarskim meczu towarzyskim w Opawie reprezentacja Polski U-20 pokonała reprezentację Czech U-20 wynikiem 2:1. Na zaproszenie Primatora Opawy - prof. Zdenka Jiraska, zmagania młodzieżowych zespołów piłkarskich mieli okazję obejrzeć "na żywo" przedstawiciele Wydziału Sportu i Turystyki oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 24 stycznia 2013r. wizytę w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu w Opawie - pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą oraz Rzecznik Prasowy, którzy spotkali się z przedstawicielami miasta Katowice ds. kultury, sportu, promocji, mediów. Tematem rozmów był program współpracy między miastami w roku 2013 w powyższych dziedzinach poprzez wymianę oraz realizację wspólnych przedsięwzięć.

W dniu 25 maja 2013r. podczas XIX edycji Święta Kwitnących Głogów w Katowicach - Ligocie, zorganizowanego przez MDK Ligota, w ramach Dni Czesko-Polskich 2013, w paradzie maszerowały i tańczyły mażoretki z Opawy z grup "Ama I" i "Ama II".

W dniach 11-12 czerwca 2013r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Opawie międzynarodowa konferencja pt.: "Sieć kooperacji miast europejskich średniej wielkości. Współpraca zagraniczna miast". W konferencji aktywny udział wzięli przedstawiciele Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice, przedstawiając uczestnikom prezentację o współpracy Katowic z miastami partnerskimi oraz uzyskanych za tą kooperację nagrodach przyznanych Miastu przez Radę Europy: Flagę Honorową (1998r.), Tablicę Honorową (2000r.) oraz najwyższą - Nagrodę Europy (2008r.).

W dniu 5 września 2013r. na zaproszenie Primatora Opawy prof. Zdenka Jiraska, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok wziął udział w Opawie w uroczystości inaugurującej 56-tą edycję najstarszego w Republice Czeskiej festiwalu kulturowego "Bezrucova Opava" (2-29.09.2013). Edycja 2013 tego festiwalu pt.: "Drogi dookoła świata" rozpoczęła się wernisażem wystawy sztuki plemion afrykańskich oraz fotografii pt.: "Duch Afryki". Wystawa to efekt czterdziestoletnich wysiłków i licznych wizyt w ponad trzydziestu krajach, zrealizowanych przez czeskich podróżników i kolekcjonerów.

W dniu 11 września 2013r. Katowice po raz czwarty wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich Opawy w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W Olimpiadzie oprócz Katowic uczestniczyła reprezentacja sportowa z Raciborza, Żywca, z miasta Liptovsky Mikulas na Słowacji, węgierskiego Zuglo oraz czeskiej Opawy - gospodarza imprezy. Uczestnicy olimpiady miast partnerskich gościli w Opawie w dniach 10-11.09.2013r.

​W dniu 3 grudnia 2013r. wizytę w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu Opawy - przedstawiciele wydziałów promocji oraz zagranicznego. Tematem rozmów była promocja miasta na miejskiej stronie internetowej, oficjalnym profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, Platforma konsultacji społecznych, serwis społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube. Ponadto omówiony został program współpracy obu miast w roku 2014 w dziedzinie kultury i sportu.

​W dniu 29 maja 2014r. z okazji "Dni Polsko - Czeskich 2014" w zawodach sportowych z udziałem młodzieży szkolnej w dyscyplinach: koszykówka i pływanie, obok Ostrawy i Katowic ​uczestniczyła również czeska Opawa. Zawody sportowe odbyły sie na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach.​

Dnia 10 listopada 2014 r. nowym Prezydentem Miasta Opawa na​ lata 2014-2018 został wybrany Bc. Martin Víteček​, a zastępcami  Prezydenta: mgr ​Simona Bierhausová, mgr Dalibor Halátek oraz Josef Stiborský​.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wizytę w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu Opawy - przedstawiciele wydziałów promocji i zagranicznego. Tematem spotkania było m.in. prowadzenie miejskiej stronie internetowej, oficjalnego profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, Platforma konsultacji społecznych, serwis społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube. Ponadto omówiony został program współpracy obu miast w roku 2015 w dziedzinie kultury i sportu, w tym wspomniano o dwóch cyklicznych opawskich festiwalach (w kwietniu każdego roku - Festiwal "Dalsze Brzegi" oraz we wrześniu "Festiwal Bezrucova Opava").

W dniu 20 maja 2015r. złożył pierwszą  wizytę w Katowicach nowo wybrany Prezydent Opawy Bc. Martin Víteček .   Z czeską delegacją spotkał się Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, a tematem rozmów były m.in. kierunki dalszej współpracy obu miast. 

W dniu 9 września 2015 roku na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz piaty wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach (grupa pływacka i lekkoatletyczna) oraz drużyna piłkarska trenująca w GKS Katowice. W Olimpiadzie w Opawie oprócz Katowic uczestniczyła młodzieżowa reprezentacja sportowa z Raciborza, Żywca, miasta Liptovsky Mikuláš na Słowacji oraz gospodarza imprezy -  czeskiej Opawy. Młodzież gościła w Opawie w dniach 8-9.09.2015r.

W dniach 11-12 września 2015r. z okazji 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, przebywali z wizytą w Katowicach przedstawiciele Miasta Opawy: Prezydent Miasta Opawy Pan Bc. Martin Víteček oraz Pan mgr inż. Jaroslav Machovský, Kierownik Referatu ds. Współpracy z Zagranicą. Delegacja wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września, podczas której Prezydent Miasta Opawy zabrał głos (obok uczestników z innych miast partnerskich: Ostrawy, Kolonii, Miszkolca, Saint-Etienne i Mobile) na temat dotychczasowych, wieloletnich i dobrze rozwijających się kontaktów między Katowicami i Opawą, a także pomyślnie rokujących na przyszłość. Następnie goście z zainteresowaniem zwiedzili wystawę obrazującą dzieje Śląska pt.:"Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów", znajdującą się w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego oraz wysłuchali koncertu Zespołu muzyki XVII i XVIII wieku „Extempore". W dniu 12 września natomiast złożyli wizytę w Muzeum – Izbie Pamięci Kopalni Wujek oraz zwiedzili Akademię Muzyczną, a wieczorem wysłuchali koncertu jubileuszowego w siedzibie NOSPR w wykonaniu hiszpańskiego kompozytora i gitarzysty Paco Peña, a ponadto Flamenco Dance Company, jak również Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Cameraty Silesia", w tym utworu okolicznościowego, napisanego z okazji 150-lecia Miasta Katowice".

W dniu 24 marca 2016r. Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa udał sie z wizytą do Opawy na zaproszenie Pana Radima Křupali – wybranego na urząd Prezydenta Miasta Opawy w grudniu 2015r. Było to pierwsze spotkanie Prezydentów obu miast i miało ono charakter kurtuazyjny oraz zapoznawczy. Temat przewodni spotkania to kontynuacja współpracy między Katowicami i Opawą oraz kierunki jej przyszłego rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice Pan Marcin Stańczyk oraz Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski, a ze strony czeskiej - Pan Jaroslav Machovský, Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Opawy.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zrealizowanej w ramach wspólnego projektu „OKO" (Ostrawa - Katowice - Opawa). Wystawa odbyła się w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego przy ul. Św. Jana 10 w Katowicach. Autorzy prac to: Ondřej Durczak z Ostrawy – autor fotografii z cyklu „Ostrava", David Macháč z Opawy – autor zdjęć z cyklu „Zahrádkáři", jak również autorzy z Katowic – Michał Cała, Anna Chojnacka i Kazimierz Seko, twórcy zdjęć z cyklu „Katowice". Termin zakończenia wystawy to 29 września 2017 r. Podczas wernisażu referaty wygłosili socjologowie: dr hab. Tomasz Nawrocki – referat pt. „Katowice miasto, które ciągle się zmienia" oraz Mgr. Ph.D Jiri Siostrzonek – referat pt. „Fotografia, informacja i estetyka", a także głos zabrali przedstawiciele miast: Jaroslav Machovský – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Miasta Opawy oraz Adam Łęski Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice. Następnie odbyły się recitale: na wiolonczeli w wykonaniu Jana Hanouska oraz gitarowy w wykonaniu Grzegorza Wanatowicza.

W dniu 13 września 2017 roku na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz szósty wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 12-15 lat z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach. W Olimpiadzie w Opawie oprócz Katowic uczestniczyła młodzieżowa reprezentacja sportowa z Raciborza, Żywca, miasta Liptovsky Mikuláš na Słowacji oraz gospodarza imprezy -  czeskiej Opawy. Młodzież gościła w Opawie w dniach 12-13.09.2017r.

Dnia 1 października 2017 r. czworo przedstawicieli Opawy przybyło do Katowic celem udziału w biegu (półmaratonie) PKO Silesia Marathon 2017.

6.09.2018 r. w ceremonii otwarcia 61. edycji multidyscyplinarnego Festiwalu Opava Petra Bezruča, która miała miejsce w opawskim Kościele Św. Wacława, uczestniczył Pan Marek Augustyniak – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu były czechosłowackie inspiracje kulturalne. Z tej okazji organizatorzy przygotowali w dniach 5-7 września br. program zawierający szereg imprez towarzyszących, adresowany do szerokiej rzeszy uczestników, m.in.: Bieg „Opawska Mila”, zwiedzanie zamku Hradec nad rzeką Morawicą czy wizyta w Fabryce Mondelez – u największego producenta wyrobów cukierniczych w Republice Czeskiej.

W czerwcu odbyła się kolejna edycja „Dni Czesko-Polskich", której organizatorem było Miasto Ostrawa we współpracy z Miastem Katowice. Uroczyste spotkanie przedstawicieli obu miast odbyło się 5.06.2019 r.  na Ostrawskim Ratuszu otwarciem wystawy „OKO" (Ostrawa-Katowice-Opawa). Na wystawie prezentowane były następujące prace reprezentujące poszczególne miasta:

z Katowic Rafał Klimkiewicz -fotografia, z Ostrawy – Iva Krupicova – grafika, z Opawy – Marcela Mrazkova – technika kombinowana. Podczas wernisażu odbyły się koncerty wykonawców czeskich i polskich. Program obejmował również koncert Filharmonii Leoša Janáčka i Anety Langerovej w Sali Wielofunkcyjnej Gong.

Od 3.08 do 19.10.2020 roku na oficjalnym facebook'owym profilu Miasta Katowice miała miejsce kampania promocyjna pn. Poznaj miasta partnerskie Katowic, której celem było zainteresowanie mieszkańców stolicy Górnego Śląska miastami partnerskimi i w przyszłości po pandemii COVID-19 zachęcenie ich do złożenia w nich wizyty. W ramach przygotowań ww. akcji Wydział Promocji UM Katowice zwrócił się do swoich zagranicznych partnerów z prośbą o przesłania opisu 10 powodów, dla których warto odwiedzić ich miasto, zdjęć i filmu promocyjnego, a także lokalnego przepisu kulinarnego. Prezentacje miast w mediach społecznościowych odbywały się w cyklu cotygodniowym. Mieszkańcy mogli zobaczyć krótki opis oraz film wraz z odniesieniem na stronę internetową Katowice.eu do zakładki miasta partnerskie, gdzie znajduje się szersza prezentacja. Kampania spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców Katowic.       

W ramach kolejnych Dni Czesko-Polskich 6.08.2020 roku odbyła się IV edycja projektu „OKO” (Ostrawa-Katowice-Opawa). Na wystawę złożyły się prace następujących autorów: Oľga Moravcová — grafika, Jolanta Barnaś — malarstwo z cyklu “Wierzyć” oraz Zdeňka Pavlíčková — rysunek. Oprawę muzyczną na żywo dla tego wydarzenia stworzyli Katarzyna Puma Piasecka — śpiew, keyboard oraz ze strony czeskiej BUŽMA — gitara, harmonijka ustna. Wernisaż miał miejsce w Galerii Katowice  przy ul. Św. Jana 10 prowadzonej przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego.


Z okazji 155 rocznicy nadania praw miejskich Katowicom, do prezydentów i burmistrzów miast partnerskich został wysłany list od Prezydenta Miasta Katowice z podziękowaniami za wieloletnią współpracę, a także pakietem materiałów promocyjnych o stolicy Górnego Śląska w językach narodowych wraz z filmem.

W dniach od 10 listopada do 21 grudnia 2021 można było oglądać prace V edycji projektu Ostrava-Katowice-Opava w Galerii Kupe ul. Janská 7, 746 01 w czeskiej Opawie. Jindřich Štreit, Lukáš Horký i Arkadiusz Ławrywianiec to autorzy fotografii, które złożyły się na wystawę. 

W marcu 2022, w odpowiedzi na apel Prezydenta Miasta Katowice do miast partnerskich, o rozważenie wsparcia licznie przybyłym do Katowic uchodźcom z Ukrainy, miasto Opawa przekazało z własnych zasobów, bezpłanie i bezzwrotnie 30 tapczanów. Zostały one przekazane na cele socjalne dla gości z Ukrainy.

W dniach 6-7 września 2022 koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką uczestniczył w otwarciu 65 edycji najstarszego w Republice Czeskiej festiwalu kultury. Program tego wydarzenia był bogaty w prezentacje, koncerty i wystawy związane z różnymi obszarami kultury. Wczasie wizyty odbyły się również oficjalne spotkania z Prezydenetem Opawy oraz innymi członkami zarządu miasta. Była też okazja do zwiedzenia pięknie odrestaurowanego centrum tej miejscowości. Ze strony Polskiej w festiwalu uczestniczyły także zaproszone delegacje miast Zabrze, Żywiec, Racibórz oraz węgierski Budapeszt.

_DFC6509a.jpg

_DFC6505.JPG

IMG_20220906_180708.jpgW dniach 23-24.09.2022 w Czechach odbyły się wybory do władz samorządowych. W dniu 20.10.2022 Rada Miasta Opawa wybrała nowego Prezydenta Miasta. Został nim ponownie Ing.Tomáš Navrátil (zdjęcie z archiwum UM Opawa). Będzie to dla niego druga czteroletnia kadencja. Z tej okazji Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa przekazał Prezydentowi Opawy serdeczne gratulacje. 

311729893_5467174793380113_4993998737346513390_n.jpg

5-6.04.2023 oficjalna delegacja miasta Opawa złożyła wizytę w Katowicach. Stronę czeską reprezentowali: 

  1. Ing. Tomáš Navrátil – Prezydent Miasta Opawa,

  2. Jana Foltysová - Naczelnik Biura Prezydenta Miasta Opawa,

  3. Roman Konečný - Naczelnik Wydziału Komunikacji Miasta Opawa

Goście z Czech spotkali się z dr Marcinem Krupą -Prezydentem Miasta Katowice oraz Bogumiłem Sobulą   -                     I Wiceprezydentem Miasta Katowice.  Uczestniczyli również w otwarciu VII edycji projektu OKO , wystawy fotografii artystów z Opawy, Katowic i Ostrawy, organizowanej przez  Arkadiusza Ławrywiańca – Prezesa ZPAF Okręgu Śląskiego.IMG-20230406-WA0012.jpgIMG-20230406-WA0001.jpg

W dniach 2-3.06.2023 reprezentacja miasta Opawa brała udział w III Festiwalu miast partnerskich "Łączy nas chleb" w Katowicach, w parku Zadole. Goście z Czech mieli swoje promocyjne stoisko oraz  uczestniczyli w panelu dyskusyjnynym dot. czeskiej kuchnii.

20230603_123745.jpg20230603_123742.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice