Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy

WSPÓŁPRACA MOBILE Z KATOWICAMI

Zainteresowanie Katowicami w Mobile pojawiło się już w końcu lat osiemdziesiątych w związku z tournee koncertowym katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w tej części USA, ale również jako rezultat wizytujących Górny Śląsk przedstawicieli Polonii amerykańskiej stale zamieszkujących w Mobile. 14 marca 1990 r. z inicjatywy polonijnej organizacji Polish Heritage Society (Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego) doszło w Katowicach do podpisania Proklamacji o miastach siostrzanych, a w czerwcu 1994 r. podczas wizyty delegacji amerykańskiej z Burmistrzem Mobile w Katowicach podjęto decyzję o powołaniu katowickiego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mobile.

Współpraca obu siostrzanych miast objęła wiele obszarów życia.

W latach 1991-1995 prowadzono akcję delegowania z Mobile nauczycieli języka angielskiego (około 20 osób), którzy zasilili szczupłą kadrę lektorską w katowickich szkołach. Śląska Akademia Medyczna natomiast zorganizowała studia medyczne dla młodych Amerykanów.

W 1992 r. w Mobile i miastach aglomeracji wystąpił dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Tysiąclatki". W tym samym roku amerykańska delegacja brała udział w obchodach 70 rocznicy powrotu Górnego Śląska do Macierzy.


Pod przewodnictwem Prezydenta Katowic w 1993 r. w Mobile przebywała delegacja miasta Katowice. Celem tej wizyty było rozpoznanie możliwości i uściślenie zakresu współpracy między środowiskami gospodarczymi i kulturalnymi obu miast, a także udział przedstawicieli Katowic w Międzynarodowym Festiwalu w Mobile.


Ponowna wizyta władz Katowic miała miejsce w 1996 r. Zaproponowano wówczas kolejne pola współpracy, zwłaszcza w sferze ekonomicznej.

W marcu 1997 r. w XIV Międzynarodowym Festiwalu w Mobile uczestniczyły dwa zespoły artystyczne z Katowic, a mianowicie Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" oraz Zespół Pieśni i Tańca Tysiąclatki.

W latach 1998-2002 miały miejsce kolejne wizyty członków Polish Heritage Society of Mobile i spotkania z władzami oraz innymi przedstawicielami miasta Katowice, m.in. wizyta w dniu 22 maja 2001 r. Pani Esteli Dorn - Dyrektora Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego w Mobile, podczas której wręczono Prezydentowi Katowic tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mobile, uprzednio przyznany przez Burmistrza Mobile oraz rozważano udział polskich artystów w Międzynarodowym Festiwalu w Mobile w nadchodzących latach, czy spotkania z oficjalną delegacją miasta Mobile w dniach 10-13.05.2002 r. połączone z wystawą prac Pani Ann Calagaz - znanej artystki-plastyk z Mobile.


Charakterystyczną cechą współpracy Katowic z Mobile jest jej rozwój głównie na poziomie instytucji i stowarzyszeń, co nadaje tym kontaktom bardzo konkretną formę, zgodną z zainteresowaniami poszczególnych środowisk.

8-11 września 2005 r. z okazji 15-ej rocznicy podpisania Proklamacji o miastach siostrzanych pomiędzy Mobile (Stan Alabama, USA) i Katowicami oraz uroczystości 140-lecia naszego miasta Katowice w stolicy Górnego Śląska przebywała oficjalna delegacja miasta Mobile, reprezentowana przez członków Rady Miejskiej oraz przedstawicieli Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Society). W trakcie pobytu w Katowicach goście z USA spotkali się m.in. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z młodzieżą z katowickich liceów.


18-23.02.2008 r. Na zaproszenie Burmistrza Mobile oficjalną wizytę w tym amerykańskim mieście złożyła czteroosobowa delegacja przedstawicieli Katowic na czele z Przewodniczącym Rady oraz Prezydentem Miasta Katowice. W czasie licznych spotkań, zorganizowanych przez stronę amerykańską, omówione zostały przyszłe kierunki działań i obustronnej współpracy oraz możliwości inwestycyjne obu miast. Wizyta w Mobile potwierdziła korzyści, jakie płyną z możliwości partnerskiej wymiany doświadczeń dla obydwu miast, które obecnie realizują podobne cele, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji strefy śródmiejskiej i funkcjonowania takich instytucji jak np. Convention Center i Civic Arena w Mobile oraz Spodek i będące w planach Centrum Konferencyjne w Katowicach. Omówiono również propozycje projektów artystyczno-kulturalnych.  


W czerwcu 2009 r. gościł w Katowicach Pan Jim Siewert - członek Polish Heritage Society w Mobile. W dniu 2 czerwca 2009 r. uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta Katowice oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice. Podczas spotkania omówiono cele bieżącej wizyty, podsumowano dotychczasową współpracę obu miast i przedyskutowano wstępnie kilka pomysłów dotyczących przyszłych projektów oraz organizacji obchodów 20 rocznicy współpracy partnerskiej Katowic i Mobile przypadającej w 2010 r.


Ponadto, Pan Jim Siewert wziął udział w dwóch lokalnych konferencjach:


- w dniu 28 maja 2009 r. w konferencji: „Miasta partnerskie Katowic”, gdzie przedstawił studentom akademii Ekonomicznej w Katowicach prezentację o mieście Mobile oraz


- w dniu 4 czerwca 2009 r., w konferencji pt.: „Drogi do wolności. Doświadczenia roku 1989 r. w Europie Środkowowschodniej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas której zaprezentował uczniom śląskich liceów własny archiwalny materiał filmowy o Katowicach z okresu historycznych przemian.  


W dniach 20-29.10.2010 r. gościł w Katowicach Pan Jim Siewert - przedstawiciel tego amerykańskiego miasta partnerskiego Katowic, który m.in. uczestniczył w dniu 22.10.2010 r. w uroczystym otwarciu Placu Miast Partnerskich w dzielnicy Ligota.


Zapraszamy do odwiedzenia: www.alabamamosaic.org strony poświęconej historii stanu Alabama i miasta Mobile.

W dniu 22.06.2012 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie z Panem Williamem Hightowerem - przedstawicielem sektora biznesu w Mobile, którego przyjął Pan Wiceprezydent Marcin Krupa.

Amerykański gość przebywał na Śląsku w związku z Projektem "Outback America", którego głównym celem jest pomoc uczestnikom w budowaniu dobrych relacji społecznych oraz umacnianie i przywracanie więzi pomiędzy członkami rodzin, a także różnych społeczności, w których funkcjonują na co dzień, m.in. w oparciu o wartości religijne.

Obserwując pozytywny wpływ działań realizowanych w ramach Projektu "Outback" na terenie USA, które bardzo często przyczyniały się do poprawy jakości życia uczestników (w tym również życia zawodowego), amerykańscy organizatorzy postanowili podzielić się swymi cennymi doświadczeniami z zainteresowanymi osobami, także spoza Stanów Zjednoczonych.

W czasie spotkania Pan Bill przekazał również pisemne pozdrowienia od Burmistrza Miasta Mobile - Pana Samuela L. Jonesa.

W dniu 23.09.2013 r. przedstawiciele władz miasta Katowice w osobach Pana Jerzego Forajtera – Przewodniczącego Rady Miasta Katowice oraz Pana Marcina Krupy – Wiceprezydenta Miasta Katowice przyjęli sześcioosobową delegację, której przewodniczył Pan Richard Stimpson - szef projektu Outback America oraz brat burmistrza-elekta miasta Mobile – Pana Sandy Stimpsona. Wizyta rodziny Stimpson związana była z realizacją kolejnej edycji projektu Outback Poland w województwie śląskim (okolice Skoczowa) w dniach 20-22.09.2013 r. Głównym celem projektu Outback jest umacnianie więzi międzyludzkich, zwłaszcza pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Podczas spotkania Pan Richard Stimpson przekazał też na ręce Pana Wiceprezydenta Krupy dwa listy – od obecnego burmistrza oraz burmistrza-elekta, natomiast Pan dr Marian Ciesielski – wieloletni, aktywny działacz na rzecz współpracy miast Katowice-Mobile i przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mobile w Katowicach scharakteryzował najważniejsze inicjatywy zrealizowane przy współudziale obydwu miast, podczas gdy Pan Henryk Król – jeden z partnerów biznesowych strony amerykańskiej, przybliżył realizację projektu Outback w Polsce. Strona amerykańska zaproponowała także organizację tego wydarzenia w Katowicach we współpracy z Miastem. Po spotkaniu goście w towarzystwie przedstawiciela Wydziału Promocji UMK zwiedzili centrum Katowic oraz zabytkową dzielnicę Nikiszowiec. ​

W dniach 10-17 września 2015 r. z okazji 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, przebywał z wizytą w Katowicach przedstawiciel Miasta Mobile – Pan James Siewert. Wziął on udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września, podczas której przedstawił wybrane aspekty współpracy pomiędzy Katowicami i Mobile oraz opowiedział o swym osobistym zaangażowaniu w te kontakty. Następnie, wraz z innymi gośćmi zagranicznymi zwiedził wystawę obrazującą dzieje Śląska pt.:"Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów", znajdującą się w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego oraz wysłuchał koncertu Zespołu „Extempore" prezentującego muzykę XVII i XVIII wieku.

W dniu 12 września natomiast, wraz z przedstawicielami delegacji z pozostałych miast partnerskich, złożył wizytę w Muzeum – Izbie Pamięci Kopalni „Wujek” oraz zwiedził Akademię Muzyczną, a wieczorem wysłuchał koncertu jubileuszowego w siedzibie NOSPR w wykonaniu hiszpańskiego kompozytora i gitarzysty Paco Peña, a ponadto Flamenco Dance Company, jak również Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Cameraty Silesia", w tym utworu okolicznościowego napisanego z okazji 150-lecia Miasta Katowice.


W dniach 19-23 października 2015 r. przedstawiciele miasta Katowice oraz firm COIG S.A., Famur S.A. i Polska Technika Górnicza S.A. odbyli misję gospodarczą do Stanu Alabama w USA. Misja ta - współorganizowana przez pochodzącego z Mobile Senatora Senatu Stanu Alabama Pana Billa Hightowera - miała na celu wzmocnienie współpracy gospodarczej miasta Katowice z amerykańskim samorządem oraz instytucjami okołobiznesowymi, w tym m.in. z Birmingham Business Alliance, Mobile Area Chamber of Commerce czy Alabama Department of Commerce. Ponadto, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa spotkał się z Panem Sandy Stimpsonem – Burmistrzem Mobile podkreślając, że miasto Katowice jest głęboko zaangażowane w rozwijanie bilateralnych kontaktów ze swym amerykańskim partnerem. Wyraził nadzieję, że: „dzięki takim misjom obydwa samorządy będą mogły się lepiej poznać i czerpać ze swych najlepszych doświadczeń, udoskonalając tym samym swoją działalność administracyjną, a udział przedstawicieli polskich firm w misji będzie sprzyjał nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych i międzynarodowej ekspansji handlowej. Wyraził także przekonanie, że silne katowickie firmy są niezbędne, by nasze miasto stanowiło nadal jeden z głównych ośrodków gospodarczych Polski”.Polskie firmy, które zgłosiły chęć udziału w organizowanej misji, spotkały się również z amerykańskimi firmami m.in. z sektora przemysłu i górnictwa. W trakcie misji przedstawiciele polskich firm nawiązali kontakty z Vulcan Materials Company, Cliffs Natural Resources, Continental Motors, BAE Systems, jak również z University of South Alabama, Mitchell Cancer Institute i Innovation Depot. Nawiązywanie kontaktów handlowych z amerykańskimi firmami - głównie z sektora przemysłu i górnictwa - przez COIG, FAMUR i PTG stanowi przemyślaną strategię promocji katowickich firm związanych z szeroko pojętym sektorem okołogórniczym, który zmaga się z wieloma wyzwaniami w ostatnim czasie.  ​

Wydział Promocji wysłał gadżety oraz materiały promocyjne dotyczące Katowic w związku z organizacją w dniu 18 listopada 2017 r. polskiego stoiska podczas 34. Dorocznego Międzynarodowego Festiwalu w Mobile przez Pana Jima Siewerta – byłego przewodniczącego Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Mobile.

W kwietniu 2020 powstała na Facebooku grupa „Pozytywne jedzenie/Home-made food international", gdzie katowiczanie oraz mieszkańcy innych miast wypracowali pomysł inicjatywy lokalnej pn. „Łączy nas chleb. Home-made food EXPO Katowice Ligota-Panewniki", poświęconej m.in. symbolice chleba w tradycji różnych kultur, narodów i wyznań. Następnie do wydarzenia postanowiono dołączyć również prezentacje miast partnerskich i konsulatów honorowych w Katowicach, co przyczyniło się do powstania projektu „Festiwal Miast Partnerskich". Przygotowano zaproszenia na „Festiwal Miast Partnerskich" w polskiej i angielskiej wersji językowej skierowane do miast partnerskich oraz wstępny program wydarzenia, które odbyło się w ramach rocznicy urodzin miasta (data uzyskania praw miejskich 11.09.1865) oraz z okazji jubileuszu 50-lecia Areny Spodek. Miasta, które nie mogły wziąć udziału w imprezie, nagrały film z przepisem kulinarnym na wypiek pieczywa lub potrawy charakterystycznej dla regionu oraz pozdrowieniami dla Katowiczan z okazji naszego Jubileuszu m.in. Groningen, Shenyang, Mobile. Ponadto przesłały swoje logotypy.

Grudzień 2020- Wydanie folderu pt. „Poznaj Miasta Partnerskie Katowic" w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w których opisano zarówno Katowice jak i jedenaście miast partnerskich naszego miasta zgodnie z kluczem- powody dla których warto odwiedzić: Groningen, Kolonię, Koszyce, Lwów, Miszkolc, Mobile, Opawę, Ostrawę, Pulę, Saint-Etienne, Shenyang oraz Katowice.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice