Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy


Współpraca ze Lwowem

Porozumienie w sprawie ustanowienia współpracy wzajemnej między miastami Lwów i Katowice zostało zawarte 3. lipca 2019r., kiedy to w Willi Goldsteinów doszło do podpisania listu intencyjnego.


Ze strony polskiej udział w tym ważnym wydarzeniu wziął Prezydent Miasta Katowice - dr Marcin Krupa, a stronę ukraińską w imieniu Mera Lwowa reprezentowała Tetyana Khabibrakhmanova, Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej oraz Stosunków Zewnętrznych. Wydarzenie uświetnił recital fortepianowo – wokalny w wykonaniu absolwentek Śląskiej Akademii Muzycznej. /źródło: http://ukraina.katowice.pl/


lwow1.jpg


lwow3.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=cR8ad6ki9vE


Oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy było efektem wcześniejszych, licznych inicjatyw podejmowanych przez Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa pod przewodnictwem Prezesa - Pana Antoniego Wilgusiewicza. oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice, którego Prezesem jest Pani Maria Ślepowrońska. Szczegółowe informacje dotyczące działalności powyższych organizacji dostępne na stronie http://kresykrakow.civ.pl/informacje/klub oraz http://www.tmlkatowice.pl/.

Kolejnym etapem rozwoju relacji partnerskich było zaproszenie delegacji z Katowic na czele z Prezydentem Miasta – Panem Marcinem Krupą w dn. 23 - 25 sierpnia 2019r. do udziału w obchodach Święta Niepodległości Ukrainy oraz w oficjalnej ceremonii wręczenia flagi Europy przez przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Wydarzeniem towarzyszącym były Targi Miast Partnerskich. W trakcie pobytu doszło także do spotkania strony polskiej z przedstawicielami Politechniki Lwowskiej – prorektorem ds. nauki i współpracy zagranicznej prof. Oleh Matviykiv oraz prof. Mykhailo Loburem, którzy w lutym 2019r. odwiedzili Politechnikę Śląską. 


lwow4.jpg

lwow5.jpg

lwow6.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice