Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI


W czerwcu 2007 r. z inicjatywy Ambasady Republiki Słowackiej, w Katowicach odbyły się imprezy promocyjne pn. "Słowacja w Polskich Miastach".

9 czerwca 2007 r. w Parku im. T. Kościuszki Teatr Państwowy z Koszyc zaprezentował w ramach Katowickich Spotkań Opery, Baletu i Operetki operę "Cyrulik Sewilski" G.Rossiniego

Koszyce, Ostrawa, Miszkolc i Katowice stanowią grupę współpracujących miast z państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach tej współpracy rokrocznie odbywają się "Spotkania Czwórki Wyszehradzkiej" (V-4). Z Funduszu Wyszehradzkiego wspólnie realizowane są imprezy kulturalne i sportowe, podczas których następuje m.in. wymiana doświadczeń.

W dniach 6-8 września 2007 roku w ramach V-4 odbyło się w Koszycach spotkanie przedstawicieli samorządów miast: Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic, połączone z Dniem Sportu. Podczas imprezy nastąpiła prezentacja każdego z miast oraz przekazany został Puchar Przechodni dla Ostrawy, jako organizatora następnego spotkania w 2008 roku.

W dniach 5-7 października 2007 roku przedstawiciele miasta Katowice oraz katowickich instytucji kultury uczestniczyli w Koszycach w konferencji międzynarodowej miast partnerskich i współpracujących  z Koszycami, pod nazwą "Europejska Arena Kultury". Celem konferencji było zaprezentowanie własnych osiągnięć kulturalnych, wymiana doświadczeń i ewentualna współpraca w dziedzinie kultury. Podczas konferencji podpisana została przez prezydentów dziesięciu miast z Niemiec, Finlandii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji deklaracja o intensywnej, harmonijnej i bezkonfliktowej współpracy w dziedzinie kultury. Prezydenci zobowiązali się do tworzenia i rozwijania wzajemnych stosunków oraz propagowania podjętych konkluzji w swoich instytucjach kulturalnych, jak również przekazywania ich do innych krajów. Przypieczętowaniem podpisanej deklaracji był wspólny mini-maraton Prezydentów Miast, a następnie uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego. W tym samym czasie w Urzędzie Miasta Koszyce odbywały się warsztaty w pięciu sekcjach tematycznych: organizacja kultury w miastach, sztuka współczesna, sztuka sakralna, kultura mniejszości narodowych, wystawy międzynarodowe i możliwości organizowania objazdowych wystaw. Wspaniałym przeżyciem artystycznym było uczestnictwo zaproszonych gości w operze Giacomo Pucciniego pt. "Tosca". W efekcie powstaje wspólna strona internetowa www.culture-arena.eu , która będzie służyć jako narzędzie komunikacji w ramach sieci oraz źródło informacji o najważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, jak również broszura promująca miasta.

Koszyce otrzymały tytuł "Europejskiej stolicy kultury 2013" przyznanej miastu przez Komisję Europejską ds. edukacji, szkolenia, kultury i języków, której przedstawiciele zebrali się we Wrocławiu w dniu 9 września 2008r. Decyzja w sprawie wyboru Koszyc ma zostać oficjalnie zatwierdzona przez Radę Europy w maju 2009r. Więcej na temat Koszyce- Europejska Stolica Kultury 2013 można znaleźć na stronie www.kosice13.sk

W dniu 13 września 2008r. odbyła się uroczystość wręczenia Katowicom Nagrody Europy przez przedstawicieli Rady Europy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy partnerskiej miast oraz działania propagujące idee integracji europejskiej. Z tej okazji w Katowicach gościła oficjalna delegacja z Miasta Koszyce, którą reprezentował Zastępca Primatora - pan Mikuláš Čečko oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta pan Bernard Berberich. Delegacja zwiedziła również doroczny Jesienny Jarmark Katowicki, który odbył się w centrum Katowic w dniach 9-21 września 2008r. oraz uczestniczyła w imprezach towarzyszących uroczystościom 143 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.

W dniach 12-14 września 2008r. odbył się w Katowicach Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast partnerskich jak: Koszyce (Słowacja), Opawa i Ostrawa (Czechy) oraz Miszkolc (Węgry). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. W sumie w turnieju wzięło udział ok. 100 zawodników. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: I miejsce - miasto Ostrawa, II miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, III miejsce - miasto Opawa, IV miejsce - miasto Koszyce, V miejsce - miasto Miszkolc i VI miejsce - AZS Katowice. Impreza to była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009.

W dniach 3-5 października 2008 r. w Koszycach odbyły się Europejskie zawody dziecięce (Európske hry deti) dla dzieci z miast partnerskich, w wieku 12-13 lat, w 4 dyscyplinach sportu: piłka nożna chłopców oraz pływanie, lekkoatletyka i koszykówka dziewcząt i chłopców. Katowice reprezentowała w Koszycach młodzież  z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, która zajęła drużynowo IV miejsce w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, koszykówka chłopców i koszykówka dziewcząt.

W dniu 6 maja 2009 r. w Koszycach podczas uroczystych obchodów Dni tegoż miasta podpisana została umowa o stosunkach partnerskich i współpracy między miastem Koszyce a miastem Katowice przez Pana Piotra Uszoka, Prezydenta Miasta Katowice oraz Pana Františka Knapika, Primatora Miasta Koszyce. Poza tym, nasi słowaccy sąsiedzi wybierając się na tegoroczne święto swego miasta mieli możliwość bliższego zapoznania się z sylwetką swojego nowego miasta partnerskiego na stoisku promocyjnym miasta Katowice. Uroczyste ceremonie związane z nadaniem Koszycom herbu uświetnił także występ Tria Marcina Wyrostka  (w składzie: Marcin Wyrostek, Maciej Grabowski oraz Krzysztof Nowakowski) z Katowic.

W dniach 26-28 czerwca 2009 r. odbył się w Katowicach II Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich                              i Zaprzyjaźnionych w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast jak: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Koszyce zajęło III miejsce, I miejsce - miasto Wilno, II miejsce - AZS Katowice, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice,  V miejsce – miasto Ostrawa i VI miejsce – miasto Miszkolc. Impreza była jednym      z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET (Katowice, wrzesień 2009).

W dniu 18 marca 2010r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z miast partnerskich Katowic, takich jak: Ostrawa, Koszyce i Miszkolc. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe w wieku 12-16 lat. Drużyny z Katowic to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 – głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie pierogów, popularnego w Polsce dania. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 17 do 19 marca i gościła między innymi w Śląskim Teatrze Lalki  i Aktora „Ateneum” oraz śląskim ZOO.


W dniach 3-5 września 2010r. odbył się w Katowicach III Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich   w Koszykówce Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe seniorów z miast: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS AWF Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło I miejsce, II miejsce - miasto Wilno, III miejsce – AZS AWF Katowice, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, V miejsce - miasto Koszyce, VI miejsce - miasto Miszkolc. Impreza była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych przez rywalizację ekip z miast partnerskich, a także miała na celu popularyzację koszykówki w mieście.

W dniu 30 marca 2011r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe (trzech uczniów w wieku 12-13 lat oraz trzech z grupy wiekowej 14-16 lat). Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie sałatki jarzynowej. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 29 do 31 marca i gościła między innymi w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej w Katowicach, w Śląskim Teatrze Lalki  i Aktora „Ateneum”, a także w śląskim ZOO.

W dniach 1-3 października 2011r. w Koszycach odbyło się kolejne spotkanie czwórki miast partnerskich z Grupy Wyszehradzkiej V4, tj. Koszyc, Miszkolca, Ostrawy i Katowic. Spotkanie miało miejsce podczas 88. Koszyckiego Międzynarodowego Maratonu Pokoju, najstarszego maratonu organizowanego w Europie. Miasto Katowice reprezentowała delegacja w składzie: Wiceprezydent Katowic - pan Michał Luty oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice - pan Sławomir Witek, a także pracownicy Wydziału Geodezji oraz Wydziału Działalności Gospodarczej. Przedstawiciele władz miast na oficjalnych i roboczych spotkaniach ustalili zakres i formę rozszerzenia współpracy pomiędzy samorządami, m.in. dotyczącej wzajemnej pomocy w rozwoju turystyki. Drugą część wyjazdu stanowił udział w zawodach sportowych zorganizowanych w Koszycach, tj. w 21 km. biegu na rolkach oraz półmaratonie. Spotkanie było okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami magistratów z miast partnerskich.

W dniach 7-8 października 2011r. w otwarciu wystawy w Koszycach katowickiego artysty Piotra Szmitke, udział wzięli przedstawiciele Wydziału Kultury oraz Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice. Wernisaż cieszył się zainteresowaniem mieszkańców Koszyc, w tym między innymi przedstawicieli organizacji polonijnych, reprezentantów Rady Dzielnicy Stare Miasto, mediów oraz magistratu miasta Koszyce.

W dniu 27 marca 2012 r. w katowickiej restauracji "Oko Miasta" przy Rondzie im. gen. J.Ziętka odbyły się - pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice - III Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 - głównego organizatora "kulinariów" oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie tradycyjnego śląskiego obiadu. Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach od 26 do 28 marca i gościli między innymi w Muzeum Historii Katowic, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" oraz śląskim ZOO.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. przedstawiciele miasta Koszyce uczestniczyli w konferencji "Pokochać starość - możliwości i wyzwania wobec współczesnych seniorów", zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach. Konferencja oraz towarzyszące jej wizyty studyjne i spotkania z instytucjami zajmującymi się tematem konferencji, pozwoliły na wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie aktywizacji osób starszych, poprawy jakości życia i pomocy dla seniorów oraz lepszego wykorzystania potencjału osób      w podeszłym wieku.

W dniach 15-16 czerwca 2012 r. odbyła się w Koszycach uroczystość upamiętniająca 700 - lecie bitwy pod Rozhanowcami, która przyczyniła się bezpośrednio do rozwoju miasta Koszyce. W uroczystości udział wzięli: Wiceprezydent Miasta Katowice - pan Michał Luty oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyła się "II Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2012", w której udział wzięli m.in. inż. Tibor Roth oraz inż. Julian Tomastik z Nadleśnictwa Koszyce. Tematy konferencji to: skuteczne zarządzanie i gospodarowanie zielenią na przykładzie miast Polski i Europy, praktyczne utrzymanie zieleni w mieście połączone z pokazem sprzętu specjalistycznego i wykorzystaniem techniki, prezentacja terenowa zieleni Katowic, jej problemy i zagrożenia. Goście z Koszyc zaprezentowali temat poprawy warunków środowiskowych na pograniczu obszarów miejskich na podstawie projektu pilotowego "Park Moniok i Bankov w Koszycach".

W dniach 6-8 września 2012r. w Ostrawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów czwórki miast partnerskich z państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Koszyc, Miszkolca, Ostrawy i Katowic. Tradycyjnie spotkanie V4 połączono z zawodami sportowymi, w roku bieżącym w dyscyplinach: piłka nożna, tenis i siatkówka plażowa. Spotkanie było okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracownikami magistratów poszczególnych miast partnerskich oraz wymiany doświadczeń. Uczestnicy zwiedzili także zabytkowy kompleks hutniczy Dolny Rejon Witkowic oraz kopalnię Hlubina. W dniu 7 września odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Ostrawy inż. Petra Kajnara z przedstawicielami władz miast partnerskich, podczas którego omówiono możliwy zakres i formę rozszerzenia współpracy między miastami. W spotkaniu udział wzięli: Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Michał Luty oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Ze strony Koszyc w spotkaniu uczestniczył asystent Prezydenta Miasta Koszyce - PhDr Pavol Mutafov.

W dniach 19-20 stycznia 2013r. odbyła się w Koszycach inauguracja obchodów pn. "Koszyce - Europejska Stolica Kultury 2013". Z tej okazji miasto Koszyce przygotowało szereg przedsięwzięć kulturalnych, koncertów, wystaw. W otwarciu uczestniczyły: Pani Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Naczelnik Wydziału Kultury.

W dniu 19 marca 2013r. odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice, w restauracji "Oko Miasta" w Katowicach przy Rondzie im. Gen. J.Ziętka - IV Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 - głównego organizatora kulinariów oraz z Zespołów Szkół Specjalnych nr 9, 10 i 12. W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie potrawy według podanego przepisu. Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach w terminie od 18 do 20 marca br. i gościli m.in. w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" na sztuce pt.: "Trzy złote włosy" oraz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Celem  imprezy była międzynarodowa integracja młodzieży niepełnosprawnej połączona z kulinarną rywalizacją i dozą dobrej zabawy. Podczas Mistrzostw obecni byli: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna, Pani Ilona Raczyńska - Ciszak - przedstawicielka Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Marka Plury, a także pracownicy Urzędu Miasta Katowice z Wydziałów: Edukacji, Funduszy Europejskich oraz Promocji.

W dniach 12-13 września 2013r. drużyna piłki siatkowej z Koszyc ("Sportova Academia Kosice") wzięła udział obok drużyny z Doniecka w Turnieju Siatkówki Mężczyzn miast partnerskich, rozegranym w hali sportowej "Szopienice".

​W dniu 11 marca 2014r. odbyły się w Katowicach V Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy i Miszkolca. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Koszyc przyjechała "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również          z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Konkurs otworzył Pan Michał Luty - Wiceprezydent Miasta Katowice. Ponadto każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 10 do 12 marca 2014r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje: zwiedzanie miasta, zajęcia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, młodzież obejrzała także sztukę teatralną w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum".  ​

W dniach 10 – 11 lipca 2014 r. odbyło się w Katowicach spotkanie miast partnerskich z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej „V4" tj: Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic. Rozgrywki sportowe organizowane tradycyjnie w ramach spotkania odbyły się na terenie nowootwartego Ośrodka Sportowego „Kolejarz" w Katowicach. Była to również okazja do spotkania oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich, którzy odwiedzili Katowice - Wiceprezydent Koszyc, Pan Ján Jakubov oraz Wiceprezydent Miszkola, Pan Zsiga Marcell. Miasto Katowice reprezentowali Wiceprezydenci, Pan Michał Luty oraz Pan Marcin Krupa.​

W dniu 17 października 2014 r. w Urzędzie Miasta Katowice złożyli wizytę przedstawiciele stowarzyszenia "Wspólnota Ekumeniczna" z miasta Koszyce. W imieniu katowickich władz samorządowych z delegacją spotkały się: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Krystyna Siejna oraz Skarbnik Miasta – Danuta Kamińska. "Ekumeniczna Wspólnota" to słowacka instytucja wielowyznaniowa, której członkami są: dziewięć kościołów chrześcijańskich, Gmina Żydowska w Koszycach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku. Stowarzyszenie współpracuje z magistratem miasta Koszyce. Celem wizyty w Katowicach było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń na polu ekumenicznym, z zaznaczeniem działań na rzecz dialogu międzyreligijnego w każdym z miast. Koszyce od lat organizują koncerty ekumeniczne oraz Narodowy Marsz dla Życia, który w 2013r. przyciągnął siedemdziesiąt tysięcy uczestników.​

W dniu 15 listopada 2014 r. na stanowisko Primatora Miasta Koszyce na lata 2014-2018 został wybrany ponownie MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH.

W dniu 10 marca 2015 r. odbyły się w Katowicach VI Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy i Miszkolca. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Koszyc przyjechała "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również          z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 9 do 11 marca 2015r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje: zwiedzenie wystawy w Muzeum Śląskim oraz zajęcia artystyczne w Młodzieżowym Domu Kultury na Os. Tysiąclecia.

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. specjaliści ds. zieleni miejskiej miasta Koszyce wzięli udział w V Międzynarodowej Konferencji "Zieleń Miejska Katowice 2015", przedstawiając prezentację na temat "modelu utrzymania miejskich terenów zielonych w Koszycach" .

W dniach 27-29 czerwca 2015 r. w Koszycach odbyło się kolejne spotkanie miast partnerskich V4. Na zaproszenie Prezydenta Koszyc – Pana Richarda Raši w spotkaniu udział wzięła delegacja Miasta Katowice. Zespoły z miast partnerskich Czwórki Wyszehradzkiej: Koszyc, Ostrawy, Miszkolca i Katowic współzawodniczyły w konkurencji sportowej zwanej „biegiem siłaczy" (słow.: Tvrd'ák), w której drużyna Miasta Katowice zajęła czołowe miejsce. ​ 

W dniach 11-12 listopada 2015 r. delegacja Miasta Katowice (Skarbnik Miasta Katowice, przedstawiciel Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ślaskiego jak również delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego) na zaproszenie koszyckiego magistratu wzięła udział w 26.edycji Festiwalu Sztuki Sakralnej w Koszycach. Z okazji Festiwalu delegacja otwarła wystawę pokonkursową prac dziecięcych pt.: "Moja rodzina to mój skarb", gdzie zaprezentowane zostały prace plastyczne dzieci różnych wyznań religijnych, w tym z Katowic - po przeprowadzonym uprzednio konkursie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto delegacja przedstawiła prezentację o mieście Katowice oraz na temat osiągnięć Katowic w zakresie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

W dniu 24 lutego 2016 r. przedstawiciele Referatu Marketingu i Kultury z Magistratu w Koszycach złożyli wizytę w Wydziale Promocji, która miała charakter roboczy. Tematem rozmów była promocja miasta na miejskiej stronie internetowej, oficjalnym profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, platforma konsultacji społecznych, serwis społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube, jak również organizacja imprez na rynku. Ponadto delegacja przywiozła do Katowic prace dzieci z wystawy pokonkursowej organizowanej z okazji 26.edycji Festiwalu Sztuki Sakralnej  w Koszycach pt.: "Moja rodzina to mój skarb".

W dniu 15 marca 2016r. odbyły się w Katowicach VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy, Miszkolca i Kolonii. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Koszyc przyjechała "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Prawie każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Koszyc i innych miast ​partnerskich gościli w Katowicach od 14 do 16 marca 2016r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta oraz wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie. 

W dniu 14 marca 2017 r. odbyły się w Katowicach wzorem lat poprzednich VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne, w których udział wzięły dzieci i młodzież niepełnosprawna z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Jak co roku z Koszyc przyjechała "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta". Miasto Katowice reprezentowały drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Koszyc oraz innych miast partnerskich gościli w Katowicach od 13 do 15 marca 2017 r. W programie wizyty znalazły się ponadto warsztaty w Teatrze Ateneum i Pałacu Młodzieży oraz zwiedzanie miasta. 

W dniach 27-29 czerwca 2015 r. w Koszycach odbyło się kolejne spotkanie miast partnerskich V4. Na zaproszenie Prezydenta Koszyc – Pana Richarda Raši w spotkaniu udział wzięła delegacja Miasta Katowice. Zespoły z miast partnerskich Czwórki Wyszehradzkiej: Koszyc, Ostrawy, Miszkolca i Katowic współzawodniczyły w konkurencji sportowej zwanej „biegiem siłaczy" (słow.: Tvrd'ák), w której drużyna Miasta Katowice zajęła czołowe miejsce. ​ 

W dniach 11-12 listopada 2015 r. delegacja Miasta Katowice (Skarbnik Miasta Katowice, przedstawiciel Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ślaskiego jak również delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego) na zaproszenie koszyckiego magistratu wzięła udział w 26.edycji Festiwalu Sztuki Sakralnej w Koszycach. Z okazji Festiwalu delegacja otwarła wystawę pokonkursową prac dziecięcych pt.: "Moja rodzina to mój skarb", gdzie zaprezentowane zostały prace plastyczne dzieci różnych wyznań religijnych, w tym z Katowic - po przeprowadzonym uprzednio konkursie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto delegacja przedstawiła prezentację o mieście Katowice oraz na temat osiągnięć Katowic w zakresie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

W dniu 24 lutego 2016 r. przedstawiciele Referatu Marketingu i Kultury z Magistratu w Koszycach złożyli wizytę w Wydziale Promocji, która miała charakter roboczy. Tematem rozmów była promocja miasta na miejskiej stronie internetowej, oficjalnym profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, platforma konsultacji społecznych, serwis społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube, jak również organizacja imprez na rynku. Ponadto delegacja przywiozła do Katowic prace dzieci z wystawy pokonkursowej organizowanej z okazji 26.edycji Festiwalu Sztuki Sakralnej w Koszycach pt.: "Moja rodzina to mój skarb".

W dniu 15 marca 2016r. odbyły się w Katowicach VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy, Miszkolca i Kolonii. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Koszyc przyjechała "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Prawie każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Koszyc i innych miast ​partnerskich gościli w Katowicach od 14 do 16 marca 2016r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta oraz wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie. 

W dniu 14 marca 2017 r. odbyły się w Katowicach wzorem lat poprzednich VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne, w których udział wzięły dzieci i młodzież niepełnosprawna z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Jak co roku z Koszyc przyjechała "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta". Miasto Katowice reprezentowały drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Koszyc oraz innych miast partnerskich gościli w Katowicach od 13 do 15 marca 2017 r. W programie wizyty znalazły się ponadto warsztaty w Teatrze Ateneum i Pałacu Młodzieży oraz zwiedzanie miasta. 

29 czerwca 2018 odbył się Międzynarodowy Dzień Rowerowy w Katowicach, autorska inicjatywa Wydziału Promocji.  W programie międzynarodowej konferencji oraz warsztatów rowerowych w Pałacu Goldsteinów Pl. Wolności 12a brali udział przedstawiciele Koszyc dr Veronika Urbanovičová - oficer rowerowy miasta Košice oraz Ing. Martina Baniková- z Wydziału Protokołu i Współpraca Zagranicznej Miasta Košice.

Na przełomie września/października 2021, w związku z przebudową linii tramwajowych miasto Koszyce zwróciło się do miasta Katowice z prośbą o wypożyczenie autobusów komunikacji miejskiej, w terminie wrzesień 2021-marzec 2022. Niestety, po analizie sytuacji i rozmowach z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej oraz Związkiem Transportu Metropolitalnego Katowice w dniu 8 listopada 2021 odpowiedziały odmownie.

22 października 2021 – strona słowacka przesłała propozycję dla 10 osobowego teamu biegaczy z UM Katowice, do udziału w sztafecie Grupy Wyszehradzkiej Ultramaratonu na trasie Koszyce-Miszkolc w dniu 6.11.2022. Niestety, ostatecznie z powodów organizacyjnych wydarzenie zostało odwołane.

30 listopada 2021 Ing. Jaroslav Polaček Prezydent Miasta Koszyce otrzymał życzenia urodzinowe od Prezydenta Miasta Katowice.

16 grudnia 2021 zapoczątkowano na stronie miasta Katowice dział, przedstawiający ciekawe wiadomości z miast partnerskich. Pierwszy post, jaki dotyczył słowackiego miasta partnerskiego, przedstawiał oryginalne świąteczno-noworoczne dekoracje w parku miejskim. 

23 grudnia 2021 Prezydenta Miasta Katowice przesłał życzenia świąteczno-noworoczne, w formie filmu z angielskimi napisami, do miast partnerskich.

15 lutego 2022 w Międzynarodowym Dniu Wyszehradu, na oficjalnym profilu FB Prezydenta Miasta Katowice oraz Miasta Katowice ukazały się zdjęcia i posty dotyczące miast partnerskich Katowic Grupy V4, w tym także z Koszyc.

marca 2022 National Democratic Institute for International Affairs zorganizował sesję w formie online pt. Doświadczenia miast krajów Grupy Wyszehradzkiej The Democratic Society, która była miejscem wymiany informacji na temat różnych podejść i dobrych praktyk stosowanych przez miasta. Uczestniczył Adam Łęski – koordynator ds. współpracy z Grupą Wyszehradzką, Wydział Promocji UM Katowice. Ze strony słowackiej udział wzięli: Lucia Gurbaľová -Wiceprezydent Miasta Koszyce, Eva Baník – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej oraz Roman Dohovič – Pełnomocnik Miasta Koszyce ds. pomocy humanitarnej.

7 marca 2022 Katowice wysłały zapytanie o pomoc w bezpłatnym przekazaniu łóżek polowych dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w naszym mieście. Niestety, Koszyce nie mogły pomóc w tym zakresie.marca 2022 słowackie miasto partnerskie Koszyce zwróciło się z prośbą do Katowic o rozważenie pomocy finansowej, na zakup systemów ostrzegania dla partnerskiego miasta Użhorod w Ukrainie. Niestety, po zapoznaniu się z tematem Miasto Katowice nie ustosunkowało się pozytywnie do tej prośby.

19 kwietnia 2022 Prezydent Miasta Katowice wystosował zaproszenie dla przedstawicieli Koszyc, do udziału w World Urban Forum 11, organizowanym w dniach 26-30 czerwca 2022 w Katowicach.

13 lipca 2022 Miasto Katowice wysłało zaproszenie m.in. do Koszyc na drugą edycję „ Festiwal Miast Partnerskich Łączy nas chleb”, zaplanowanego na 16 i17 września 2022 w naszym mieście.

29 października 2022 w Republice Słowacji odbyły się wybory do władz samorządowych. Na druga kadencję, ponownie na stanowisko Prezydenta Koszyc, został wybrany Ing. Jaroslav Polaček. Z tej okazji Prezydent Miasta Katowice wystosował gratulacje dla nowego Prezydenta Koszyc.

22.04.2023 na zaproszenie Prezydenta Miasta Koszyce 10 osobowa sztafeta biegaczy UM Katowice uczestniczyła w Ultramaratonie na dystansie 117 km z Miszkolca do Koszyc.sztafeta UM Katowice ultamaraton Miszkolc-Koszyce.jpg

21-23.09.2023 miało miejsce sportowe spotkanie przedstawicieli miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej w Katowicach. Uczestniczyły delegacje z Koszyc, Miszkolca, Ostrawy i Katowic. Wydarzenie jest regularnie organizowane od roku 2000. V4 w Katowicach 21-23.09.2023 sekretarz miasta vip V4.jpg

IMG-20231009-WA0033[1].jpg

1.10.2023 odbył się jubileuszowy 100 Maraton Pokoju w Koszycach. W wydarzeniu wzięło udział 17 tys uczestników, a wśród nich 4 osobowa sztafeta UM Katowice.Maraton w Koszycach 1.10.2023.jpg

100 Maraton Pokoju w Koszycach sztafeta UM Katowice 1.10.2023.jpeg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice