Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Kolonia - 25 lat współpracy

Kolonia - 25 lat współpracy

​​​logo_25_k_k.jpg

Słowo Nadburmistrz Kolonii

nadburmistrz kolonii.jpg

Drodzy Mieszkańcy Katowic,

Drodzy Czytelnicy,​

w tym roku Miasto Katowice świętuje jubileusz 25-lecia współpracy z Kolonią. Tego typu wydarzenie jest dla nas Kolonii, miasta z największą ilością miast partnerskich w Niemczech, czymś bardzo szczególnym.

Rozumiemy nasze partnerstwo szczególnie jako żywe kontakty pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Odwiedzamy się nawzajem, uczymy się jedni od drugich i pomagamy sobie wzajemnie. Otwarcie obcujemy ze sobą i prowadzimy konstruktywny dialog. Tak stają się partnerstwa miast czynną "miejską polityką zagraniczną".

Z Państwem jako naszym partnerem istnieje już od ćwierćwiecza intensywna wymiana na wielu różnych płaszczyznach. Mają miejsce spotkania twórców kultury, wymiany uczniów, rozgrywki sportowców i zjazdy specjalistów, wszystko by uczyć się wzajemnie od siebie. Spotykamy się więc zarówno na szczeblu gminnej polityki jak również w płaszczyźnie obywatelskiej.

Tych wiele aktywności, które miały miejsce podczas dwudziestu pięciu lat, świadczą o tym, że jesteśmy dobrze zgranymi partnerami i możemy dalej polegać na ścisłej przyjaźni pomiędzy miastami Katowicami i Kolonią. Bazując na tym będziemy w latach następnych a szczególnie w roku jubileuszowym nadal prowadzić wspólne projekty.

W związku z tym Miasto Kolonia w kooperacji z Miastem Partnerskim Katowicami, Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem ds. Wsparcia Partnerstwa Kolonii i Katowic zaplanowało liczne wydarzenia, na które drodzy Katowiczanie jesteście do Kolonii serdecznie zaproszeni.

Regularnie aktualizowany program imprez na naszych stronach internetowych będzie informował o wszystkich wydarzeniach.

Szczególnym punktem programu będzie z pewnością październikowa wizyta członków Stowarzyszenia w Państwa pięknym i kulturowo nad wyraz wartościowym mieście.​ Życzę nam wszystkim atrakcyjnego i niezapomnianego roku jubileuszowego.

Państwa


​​​​​​​​Henriette Reker


Słowo Prezydenta Katowic


Prezydent_Marcin_Krupa.jpg

Szanowni Mieszkańcy Katowic,

Szanowni Mieszkańcy Kolonii,

w tym roku przypada jubileusz 25-lecia partnerstwa Katowic i Kolonii. Na mocy porozumienia z 15 marca 1991 roku nasze miasta nie tylko nawiązały formalne kontakty na szczeblu urzędowym, ale również pielęgnują współpracę na stopie przyjacielskiej, włączając w nią różne środowiska. To ścisła współpraca polegająca na wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach zarządzania miastem i udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy zwalczania nierówności na rynku pracy. Efektem naszego partnerstwa są wspólne imprezy sportowe, projekty artystyczne, konferencje.

Żyjemy w czasach, gdy problemy globalne stają się problemami lokalnymi. Miasta na całym świecie muszą się z nimi mierzyć, a najlepszym sposobem na to jest uczenie się od siebie nawzajem. To również ważny cel naszych kontaktów.

Kolonia i Katowice to miasta przemysłowe, które umiejętnie łączą swoje dziedzictwo z tym, co nowoczesne, z rozwojem wyższych uczelni i środowiska akademickiego, z inwestowaniem w kulturę i poprawę jakości życia mieszkańców. Katowice są młodym miastem, Kolonia jednym z najstarszych spośród dużych, niemieckich miast. Kolonia tętni życiem, dziś również Katowice takie się stają, z przebudowanym centrum, z coraz to nowymi, ciekawymi miejscami, gdzie można spędzić czas.

Jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki Katowice mogą zaoferować mieszkańcom Kolonii swój muzyczny potencjał. Zaprosić na znakomite festiwale o europejskiej renomie, takie jak OFF Festival czy Tauron Nowa Muzyka, na koncert do jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie w gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy do Nikiszowca, zabytkowego osiedla, które dzisiaj przeżywa swój renesans, również za sprawą samych mieszkańców. W nowym obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbywają się europejskie debaty na temat najważniejszych zagadnień w dziedzinie gospodarki, samorządu, dizajnu i architektury, kultury czy służby zdrowia.

Obchody jubileuszu będą okazją do kolejnych, międzynarodowych spotkań, na które już teraz zapraszam mieszkańców zarówno Katowic, jak i Kolonii. W obchody mocno zaangażowały się obydwa nasze miasta. Aktywnie włączą się w nie m.in. Stowarzyszenie ds. Wsparcia Partnerstwa Katowice – Kolonia oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. Planowane są również spotkania władz miast, zarówno w Katowicach, jak i w Kolonii.

Dziękuję za dotychczasowe partnerskie relacje i zapraszam do dalszej współpracy.


Z poważaniem,


Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice


Kolonia dziś

Kalendarium


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice