Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet
    • Centrum Aktywności Młodzieżowej

NGO Centrum Aktywności Młodzieżowej

Centrum Aktywności Młodzieżowej

logo.jpg

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, wkład własny JST.

Wartość projektu: 1 124 142,00 zł, w tym ze środki unijne: 1 067 934,90 zł oraz wkład Miasta Katowice 56 207,10 zł (5% środków kwalifikowanych).

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach.

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (18-30) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Katowice. 

Aby odpowiedzieć na ich potrzeby i zniwelować bariery w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych (zadanie partnera projektu – Miasta Katowice).

Dodatkowo 30 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem zawodowym dzięki, którym zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

KONTAKT: 

tel. 730 007 267

mail: cam@mostkatowice.pl

 kursy zawodowe.jpg

Działania CAM:

I. Działania środowiskowe:

– stworzenie miejsca przyjaznego młodzieży,

– wsparcie animatorów młodzieżowych,

– wsparcie specjalistów ds. rozwoju CAM,

– doradztwo specjalistyczne dla liderów lokalnych.

II. Działania prozatrudnieniowe:

– doradztwo zawodowe,

– szkolenia zawodowe,

– stypendia,

– finansowanie dojazdu na szkolenie,

– zakup pakietu pracowniczego,

– coach,

– wsparcie pośrednika wolontariatu,

– specjalista ds. wsparcia.

III. Inicjatywy młodzieżowe – 8:

– wsparcie specjalisty ds. inicjatyw


ZAPROSZENIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

absolwenci CAM plakat.png


ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO W WIEKU 18-30 LATrodzice CAM plakat.png


Inne materiały informacyjne:

plakat a4 ogólny.jpg

ulotka ogólna a6.png

CAM harmonogram.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice