​Informacje o programie

---

Zobacz także

  1. Regulamin
  2. Spotkania edukacyjne

---

PROGRAM PROFILAKTYKI

I WCZESNEGO WYKRYWANIA

RAKA JELITA GRUBEGO


Miasto Katowice realizuje projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED - Bula Tomasz.


Projekt jest skierowany do 300 mieszkańców Miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej. Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych przeprowadzonych ze znieczuleniem. Po wykonaniu badania pacjent wraca do domu tego samego dnia.


Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.


Celem głównym projektu jest:

  • zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic,
  • i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego poprzez realizację 300 BEZPŁATNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH dla 300 mieszkańców Katowic,
  • a także podniesienie świadomości mieszkańców Katowic z zakresu profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację 39 GRUPOWYCH SPOTKAŃ́ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH oraz KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH promujących postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego.


Projekt jest skierowany do osób, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonanego pełnego badania kolonoskopowego, z następujących grup wiekowych:

  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością̨ (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć́ powtarzane kolonoskopia co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być́ zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.


O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.


W ramach projektu planowane są również grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka jelita grubego. Szczegółowe informacje o spotkaniach są dostępne w zakładce "Spotkania edukacyjne". Harmonogram spotkań jest dostępny poniżej:

harmonogram mdk 2018.jpg

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego" zapraszamy do kontaktu.


BIURO PROJEKTU

Czynne: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.30

Edyta Peterko – Specjalista ds. Administracji

tel.: 32 607 21 59, 32 350 11 00, 32 607 21 15 lub 664 136 675

e-mail: epeterko@tommed.pl

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka

TOMMED - Bula Tomasz

ul. Fredry 22

Katowice

pokój 142 (I piętro, wejście ŻÓŁTE)


Szczegółowe informacje dostępne również na:

http://tommed.pl/program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-raka-jelita-grubego


Zobacz także

  1. Regulamin
  2. Spotkania edukacyjne