2018-11-05
  
2018-11-05
  
2018-11-05
  
2018-11-05
1 - 4Dalej
  
  
  
2018-11-13
  
2018-11-02
  
2018-11-02
  
2018-11-02
1 - 4Dalej
  
  
  
2018-11-07
  
2018-10-31
  
2018-09-28
  
2018-09-20
1 - 4Dalej
  
  
  
2018-11-15
  
2018-11-15
  
2018-11-14
  
2018-11-14
1 - 4Dalej

  
  
  
2018-02-15
  
2017-08-30
  
  
  
2018-11-05
  
2018-09-28
  
2018-09-28
  
2018-09-11
1 - 4Dalej
  
  
  
2018-10-22
  
2018-03-28
  
2017-09-11
  
2017-02-24
1 - 4Dalej
  
  
  
2018-05-10
  
2017-10-10
  
2017-04-18
  
2016-11-03
1 - 4Dalej


  
  
Brak elementów do pokazania w tym widoku listy „Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę”.
  
  
Brak elementów do pokazania w tym widoku listy „Wykaz lokali mieszkalnych, które dwukrotnie przeznaczone do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę, nie znalazły oferenta”.