Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Związek Metropolitalny

Związek Metropolitalny

​​​​​​​Od 25 marca do 8 kwietnia 2016 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Katowice do Związku Metropolitalnego. Wypełnij krótką ankietę i przekaż nam swój głos! Takie samo pytanie zostanie zadane mieszkańcom wszystkich 24 gmin, które chcą zrzeszyć się w związek.

Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 marca 2016 r., z którym można się zapoznać tutaj.

​Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.246.2016 z 13 maja 2016 r. stwierdzono nieważność w/w zarządzenia.

 

W jaki sposób będziemy zbierać opinie?

  • elektronicznie - od 25 marca przez​ formularz online​
  • tradycyjnie czyli za pomocą formularza papierowego, który do pobrania od 25 marca jest:

           tutaj

           w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1)

           w Urzędzie Stanu Cywilnego (Plac Wolności 12a)

           w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (Francuska 70)

           w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 13)

           w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskich Domach Kultury

           (pełna lista dzielnicowych punktów konsultacyjnych dostępna

           tutaj)

Wypełniony formularz będzie można wrzucić w powyższych punktach do specjalnie oznakowanych urn.


 

Czym jest związek metropolitalny?

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o związkach metropolitalnych. Zgodnie z jej zapisami związek to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego z danego obszaru metropolitalnego, czyli ze strefy oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, która jest spójna pod względem przestrzennym i charakteryzuje się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych.


 

Chęć przystąpienia do związku zadeklarowały 24 gminy z województwa śląskiego - zobacz mapę

Do 15 kwietnia mieszkańcy wszystkich tych gmin wypowiedzą się w konsultacjach społecznych, jest to wymóg ustawowy, poprzedzający wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia związku.

Materiał informacyjny na temat tworzenia związku metropolitalnego, opracowany przez Górnośląski Związek Metropolitalny jest dostępny tutaj.

Więcej o konsultacjach w miastach metropolii można znaleźć na stronach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego


 

Wyniki przeprowadzonego badania:


W badaniu uczestniczyło 1605 osób, w tym 438 wypełniło ankietę w formie tradycyjnej, a 1167 mieszkańców skorzystało z możliwości wypełnienia ankiety online. Najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu byli mieszkańcy w przedziale wiekowym 25-34 lata, przy czym zdecydowanie chętniej wypełniali oni ankietę elektronicznie. Najmniej liczną grupą wiekową byli respondenci najmłodsi w przedziale wiekowym 18 lat i mniej, ankietę oddały 32 osoby.

92% ogółu badanych - 1217 osób - popiera wstąpienie miasta Katowice do związku metropolitalnego. 70 osób wyraziło swój sprzeciw wobec takich planów, a 32 osoby nie mają zdania na ten temat.


RaportDo pobrania

ustawa o związkach metropolitalnych

uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego

formularz konsultacyjny (aktywny od 25 marca)

zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice