Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Zielony Budżet

Zielony Budżet

Zielony Budżet – jak to działa?

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Katowice.Na realizację projektów w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy będą mieli określoną pulę środków. Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta jest rozdzielona między 22 dzielnice miasta, a jej część przeznacza się również na pulę projektów ogólnomiejskich. Projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy tylko jednej dzielnicy. Jeśli natomiast z pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, można zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski.

Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze lokalnym nie może przekraczać 60% puli środków finansowych przeznaczonych na zadania dla danej dzielnicy. Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze ogólnomiejskim nie może przekraczać puli środków finansowych przeznaczonych na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Pamiętaj, że zgłoszone przez Ciebie zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice!


Zgłoś swój pomysł

W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu, nie potrzebujesz żadnych oświadczeń ani listy podpisów mieszkańców popierających projekt!

Zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu (można zgłaszać wiele projektów, ale każdy z nich musi być opisany na osobnym formularzu)


Weryfikacja wniosków

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do urzedu podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza.

Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Następnie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Informacje o poszczególnych edycjach Zielonego Budżetu znajdziesz w bocznym menu strony.


Co mogę zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadania takie jak:

 • tworzenie łąk kwietnych;
 • zazielenianie przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany, wspierający tworzenie zielonych korytarzy ekologicznych;
 • systemową rewitalizację zieleni skwerów i parków;
 • tworzenie systemowej opieki dla starych drzew;
 • systemowe prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów;
 • systemowe programy dotyczące zwierząt obejmujące np.: edukację o właściwej opiece czy odżywianiu; sterylizację; akcje informacyjne;
 • warsztaty lub działania edukacyjne w zakresie:  ochrony przyrody; ekologii;
 • zakładanie ogrodów deszczowych;
 • małą retencję na terenach skwerów i parków miejskich;
 • działania wspierające obieg zamknięty.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice