Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach

Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach
Tytuł projektu: Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach

Program / priorytet / działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wartość projektu / dofinansowanie / wkład własny: Całkowita wartość projektu wynosiła 333 669,96 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 2,25% stanowiło krajowe wsparcie finansowe, natomiast 42 542,92 PLN tj. 12,75% wszystkich kosztów pokryło Miasto Katowice. 

Opis projektu: Realizatorem projektu był Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 20 uczniów i 63 uczennice ww. szkoły.

Celem projektu było zwiększenie po ukończeniu szkoły zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia uczniów i uczennic Technikum nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych, poprzez udział w stażach zawodowych zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom i uczennicom na zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania wyuczonego zawodu w przyszłości, także na zdobycie niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego. 
Dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach realizacja projektu pozwoliła na zawiązanie długoterminowej współpracy z wieloma podmiotami, które były organizatorami staży, co będzie wykorzystywane już po zakończeniu projektu z korzyścią dla uczniów. 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2014 – czerwiec 2015​​ 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice