Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – I edycja

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – I edycja

logotyp - POWER.jpg

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – I edycja.

 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 / Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia / Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Opis projektu:
Projekt grantowy realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Miasto Katowice pełni rolę Grantobiorcy.
W ramach projektu pozyskano fundusze na środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji oraz na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” oraz w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach,  pracownicy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie:
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 88 950,42 zł. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 74 869,57 zł. (84,17%), natomiast z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 14 080,85 zł. (15,83%). 

Stan realizacji: Projekt zakończony.

Realizator projektu:
Realizatorem projektu  ze strony Miasta Katowice jest Dom Pomocy Społecznej „Przystań” oraz Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach.

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice