Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach

Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach

 
 

Tytuł projektu: Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Opis projektu: Celem projektu była poprawa jakości prowadzonych konsultacji społecznych w Katowicach poprzez zorganizowanie szeregu szkoleń dla pracowników urzędu, działaczy jednostek pomocniczych i organizacji pozarządowych oraz przeprowadzenie dwóch modelowych procesów konsultacyjnych i akcji informacyjno - edukacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego w mieście.

Wartość projektu/dofinansowania: Całkowita wartość dofinansowania projektu to 230.902,60zł, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona-Fides (Lider Projektu) oraz Miasto Katowice (Partner Projektu).


Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 - sierpień 2014

15.png 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice