Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wyniki-Prymus-I-V-edycja

Wyniki-Prymus-I-V-edycja

Wyniki  IV  edycji  stypendiów ,,PRYMUS"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 2267/2014 z dnia 3 września 2014 roku wraz z listą stypendystów - pobierz

W roku szkolnym 2014/2015 odbywa się IV edycja wypłaty stypendiów dla dzieci
i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,PRYMUS".

O stypendium ubiegało się 190  uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice  nr 2267/2014 z dnia 3 września 2014r. stypendium zostało przyznane 149 uczniom, którzy spełnili wszystkie przewidziane kryteria.  

Przyznano stypendia w kwocie 270 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy tj. od września 2014r. do czerwca 2015 r.

Stypendium wypłacane będzie co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem absolwentów, którzy wypłatę za okres 10 miesięcy otrzymają jednorazowo w kwocie  2 700 zł  we wrześniu br.

Stypendia zostaną wypłacone na konto bankowe stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego wskazane we wniosku.

Prymusom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


Ważne !!!
Stypendium  jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2014 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice