Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Konkursy - Wydział Polityki Społecznej
OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA: „PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM UZALEŻNIENIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ POPRZEZ UDZIELENIE SCHRONIENIA ORAZ PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”.

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”


Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci  - UNICEF


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice